torsdag 5 december 2013

Friskoleansökan

Fokus på förbättring hade i går ett möte tillsammans med bland annat föräldraföreningarna som hör till Töcksfors högstadiums upptagningsområde. På mötet diskuterades huruvida man skulle försöka få till en friskoleansökan vilket man även beslutade sig för att göra. Det är många saker som måste falla på plats innan ansökan kan komma att godkännas, problem som lokaler, personal, ekonomi med mera måste lösas.

31 januari 2014 måste själva ansökan vara inne för att kunna starta en friskola hösten 2015 vilket innebär att det är mycket bråttom. På mötet i går så beslutades det att man ska göra två fördelningar av grupper, en som tittar på den ekonomiska biten, finns det pengar, och en som ska ta hand om själva ansökan. Förslag lades fram om att det bör finnas en som kan mycket om ekonomi då det måste göras en budget för skolan, dessutom bör det finnas någon som är insatt i det pedagogiska då det är en mycket viktig del i ansökan (och självklart även för vidare driften) samt någon som är insatt i själva ansökan. Namnförslag till alla posterna fanns vilka blir kontaktade under dagen (idag torsdag).

Fokus på förbättring kommer inte vara grundare av friskolan, men kommer att finnas med som ett stöd vid behov, hjälpa till att sprida information och annat smått och gott. Men vi kommer som sagt inte vara den drivande parten i det här och inte heller stå med på ansökan.

Det är många som undrar vad en friskola faktiskt innebär, kika gärna in på Friskolornas riksförbund som har en sida där det står lite information om vad en friskola är för någonting: http://www.friskola.se/Om_friskolor_Vad_ar_en_fristaende_skola__DXNI-70434_.aspx

Det kommer även att bjudas in till ett informationsmöte för föräldrar vid ett senare tillfälle, men fokus nu kommer att läggas på själva ansökan så att den kommer in i tid och blir så bra som möjligt.