torsdag 25 april 2013

V:s, NP:s och SD:s svar på skrivelser

Centerpartiet har kommit in med svar. Folkpartiet har kommit in med svar. Kristdemokraterna har kommit in med svar. Moderaterna har kommit in med svar. Socialdemokraterna har kommit in med svar.

Svaren vi syftar på är de Föräldragruppen för skolutveckling begärde in på skrivelsen "Förslag till beslut i KF 2013-04-29". Kvar att redovisa har vi svaren från Vänsterpartiet, Nordmarkspartiet och Sverigedemokraterna. Redovisningen blir dock inte längre än så här då inga svar inkommit.

8 kommentarer:

 1. Jag har inte fått några som helst frågor gällande detta,gjorde ett partibyte från NP till SD och blev i dagarna vald till ordförande för SD västra värmland.Jag kan dock stå för min mandat.Jag är för en ny skolorganisation och ställer mig bakom både BUN och KS förslag.Underskottet på 5,9miljkr har varken FP,M eller KD visat hur detta ska finansieras?! Sedan 2007 har disskusioner pågått gällande en sammanslagning och minskning av skolor men inget beslut har tagits.När det gäller Töcksfors har många satsningar gjorts som ny förskola,ny matsal,särskola,administrativavd,utbyggnad mm kostnad ca 26miljkr tot sedan 2005 .vad gäller tex Stommen fick den ca 4 milj kr till utbyggnad 2008 och märk väl att där gjordes aldrig någon effentlig upphandling.Om man nu pratar om lagar.FP yrkade bifall och S yrkade avslag,till denna utbyggnad.Ett nytt högstadium i Årjäng var samtliga partier överens om och riktad skattehöjning är gjord.Vid en flytt av elever från Töcksfors till Årjäng frigör man ytor till mellanstadiet som är i behov av detta,planering av renovering är tänkt på låg och mellan i Årjäng.Vill också säga att de elever som går på silbodalskolan från våra byggder trivs bra och har själva inte klagat.Däremot om man försöker skjuta upp ett beslut tex en månad ska man också veta att de som blir direkt lidande är barnen,då man inte hinner organisera på bästa sätt för att ta emot dessa.Ett möte för föräldrar på silbodalskolan kommer det att bli i maj månad så de kommer informeras.C hallen är beslut fattat på hos bygg och den är även i mycket dåligt skick,hänsyn till andra markägare måste också medtas som tex kyrkan.Mina barn åker skolbuss dock en kort resa,men de åker och har gjort sedan förskolan på en av de sämsta vägar man kan hitta vintertid enl skolchauffören,direkt isbana..men vägen mellan tex Töcksfors-Årjäng som jag pendlat till arbete själv är i mycket gott skick vintertid,fritid kommer att finnas för barnen,de skolbussar vi pratar om finns från byggderna redan i dag.Jag tycker att utredningen är bra gjord,och jag tror på att det kommer bli en likvärdig utbildning i en bra arbetsmiljö för alla våra barn,kraven är mycket tydliga och skärpta i nya skolagen och ska vara genomförda 2015 senast,Såväl barn med särskilda behov som handikappsanpassning kommer att få just sina behov tillgodosedda vilket jag tycker är mycket viktigt, och när man frågar såväl svensk fastighetsf som årjängs bostad så finns den största efterfrågan av bostäder i Årjäng.Budgetunderskott,minskat elevantal mm är ett faktum och denna skolorganisation skulle varit gjord för länge sedan.Däremot har man förhalat och inte varit villiga alls tidigare att satsa en enda krona på silbodalskolan utan det är den största skolan som fått tagit den största smällen,att man var tvingad att få fram pengar till vattenläcka i lågstadiets tak satt långt inne.Satsningar har gjorts på byggdeskolor-Töcksfors skola att sänka antalet skolenheter är ett måste och också för våra barns bästa,tråkigt är att det i denna grupp framgår inte alltid sanningen,som att det tex påstås att man inte ska ha möte för silbodalskolans föräldrar vilket man ska ha..Möjligen ett långt svar men det är min åsikt,om vi alla ser framåt så är jag övertygad om att detta kommer bli ett bra resultat.Tilläggas kan göras att någon mer skattehöjning är mycket svårt att få till och då mister vi verkligen inflyttning,därefter vet jag inte om befolkningen vill förlora barnomsorgsplatser el familjecentralen i kommunen för några pengar finns inte det är fakta./Theres

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ta dig en tur till Ivarsbyn norr om Östervallskog, kör sedan till Mon söder om Fågelvik innan du uttalar dig om vägstandard avstånd samt barnens fritid/Roger

   Radera
  2. Teres,
   Ärligt talat så gör bristen på struktur och korrekt kommatering det väldigt besvärligt att läsa och förstå ditt inlägg.
   Jag gör trots det ett försök att förstå vad du skriver.

   Din haltande logik verkar vara att eftersom dina barn åker buss en kort sträcka, och eftersom du själv pendlat mellan Årjäng och Töcksfors så kan det heller inte vara nåt problem för barn att flyttas till Silbodalskolan från Töcksfors skola?
   Då förutsätter du ju att startpunkten för eleverna är i Töcksfors tätort. Tanken har inte slagit dig att många barn har mellan 1/2 och 1 timmes bussresa INNAN de ens kommit till Töcksfors? Om de då får en ytterliggare en halvtimme enkel resväg, så att de totalt spenderar upp mot 3 timmar per dag i buss kan väl inte ens en SD-politiker hävda att det inte påverkar deras fritid?

   Och hur tänker du egentligen när du argumenterar med minskat elevantal? Har du själv analyserat elevdata och prognoser? Om du gör det, och gör ett bra jobb, kommer du se ett intressant mönster vad gäller minskningen i elevunderlaget. Det är nämligen så att det är huvudsakligen i Årjäng och norrut/österut som prognoserna pekar neråt. De skolor som föreslagits läggas ner är bland de som har mest positiva prognoser i kommunen! Detta går att läsa ut ur skolchefens översikt över födda barn 1996-2012 i de olika skolornas upptagningsområden. Att då lägga ner dessa skolor blir som att be mig banta om det du som är för tjock?!

   Sen skriver du att det är osannolikt att man kan höja skatten ytterligare. Jag kan inte bli mer enig, men det är ju just detta som medför att vi inte kan bränna hela investingeringspotten på ett för stort högstadiebygge i Årjäng! Men ett högstadiebygge dimensionerat för dagens elevantal blir det möjligt att också rusta upp fler lokaler, som t.ex. låg- och mellanstadiet på silbodalskolan.

   Mer än så orkade jag inte deschiffrera, men det räcker väl för ett inlägg?

   /Jonas Sanamon - inte medlem i skolgruppen för föräldrautveckling

   Radera
 2. Hej Theres
  Som ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling så vill jag understryka att vår grupp inte farit med osanning. Det vi skriver är att "Silbodalskolans föräldrar/elever/lärare inte anses vara berörda av förslag till beslut om inflyttning och därmed inte fått information från BUN". Vi har vid flertalet gånger påpekat till BUN att även Silbodalskolans föräldrar/elever/lärare berörs, men fått till svar att det enbart är Blomskogs föräldrar/elever/lärare som berörs och därför de enda som hittills har fått information.

  Nu vet jag att Silbodalskolans föräldrar/elever/lärare ska få information framöver, men det skulle dom enligt oss ha haft mycket tidigare. De är i allra högsta grad berörda. Exempelvis bör de i tidigt skede få reda på att vissa klasser enligt förslag ska delas i 3. Det är lika viktigt för Silbodal som för Blomskog.

  Sedan tycker jag det är mycket märkligt att du inte fått ta del av vår skrivelse från NP:s ordförande. Inför utskicket ringde vi runt till respektive partiordförande och talade om att vi skulle skicka dem en skrivelse som vi ville ha svar på och frågade om deras mailadress. I NP:s fall fick vi dock ta dialogen via sms, vilket fungerade utmärkt. Skrivelsen skickades ut via mail 2013-03-05 med begäran om svar senast 2013-03-22. Till de partier som då inte svarat gick en påminnelse ut 2013-03-26. Min rekommendation är att du tar upp frågan om varför du inte delgivits skrivelsen med ditt före detta partis ordförande.

  Hälsningar Cecilia Axelsson, Ordförande Föräldragruppen för skolutveckling

  SvaraRadera
 3. Hej Theres.
  Först skulle jag vilja förslå att du kommer hit, så jag finge visa dig att kommunen inte slutar vid Töcksfors.
  Först skulle vi resa till Västra Fågelvik, där skulle vi titta på Stommens skola, sedan på dagis och fritis som drivs som ett föräldrakooperativ, sedan reser vi till Mon som ligger längst söderut.
  Efter detta åker vi norrut mot Östervallskog, på vägen upp stannar vi vid föräldrakooperativet Björnen, också ett dagis och fritis, sen åker vi vidare till Böns skola, för att slutligen åka till Bottner som ligger längst norrut.
  Det här skulle jag vilja visa dig, och även det att vi har många yngre som har, eller är på väg
  att etablera sig här.
  Mycket av denna service har vi föräldrar byggt upp och driver, samt att många av dom yngre har valt att leva här, pga den nödvändiga servicen för barnfamiljer, och livskvaliten som finns på landsbygden.
  Nu är du, och flera andra med mandat i KF på väg att förstöra detta.
  Så därför vill jag visa dig detta innan ni slår spiken i kistan, för gör ni det kommer bygden att dö, och på sikt kommer hela kommunen att förlora på minskad inflyttning.
  Sen tänkte jag redovisa hur föräldragruppens förslag har skickats ut, för det är jag som gjort detta.
  Först tog jag kontakt med alla utom NP via telefon, (NP fick sms) för att kolla att jag hade rätt email.
  1. Förslag skickades 2013-03-05. Med begäran om svar senast 2013-03-22.
  2. Fick svar från M, KDS, FP 2013-03-23.
  3. Gick ut med en påminnelse 2013-03-26 till övriga via tele, NP via mail.
  4. Fick svar från S 2013-03-26.
  5. Och fick till slut ett svar från C 2013-04-15.
  6. Från NP, V och SD har jag tyvärr ännu ej fått något svar.
  Att du inte hört något, är inget som jag råder över, men du skriver ju att du har gått ur NP, det parti där du fått ditt mandat i KF, och blivit sk politisk vilde. Så det är kanske därför du inte hört något.
  Med vänlig hälsning Kermith Andersson Östervallskog.

  SvaraRadera
 4. Handikappspartiet i Trelleborg stöder sd i Trelleborg damt Trelleborg och malmö sd är bästa för sverige samt vi i handikappspartiet mitt partiet handikappspartiet i Trelleborg samt malmö parti ledare herkko siponen 0733100843 sms i Trelleborg Välkommen med frågor tack i politik mm samt vänskap mm mail är sporttjejer25@gmail.com

  SvaraRadera
 5. Handikappspartiet i Trelleborg vill har hård lag mot brot i Trelleborg samt malmö samt samhället samt i skåne herkko om debbaten om brot politik i handikappspartiet i Trelleborg 0733100843 herkko

  SvaraRadera
  Svar
  1. Handikappspartiet i Trelleborg vill ha rättvisa för alla de svaga i samhället samt gammla ungdomar hocyh kvinnor mm herkko ddebbat om rättvisa ring om detta eller mail sporttjejer25@gmail.com önskar svara tack herkko 0733100843 sms

   Radera