onsdag 9 april 2014

Kallelse till årsmöte


Kallelse till Fokus på förbättrings årsmöte 27/4 klockan 17.30. Vi återkommer med lokal och mer information. Välkomna!

Vi vill även påminna er om att det är ert stöd som gör vårt arbete möjligt, så bli medlem du också!
Bg: 469-1960
50 kr enskild medlem, 100 kr familj.

tisdag 11 februari 2014

Friskoleansökan och framtiden

Friskoleansökan blev inlämnad i tid, det kommer mer information här på bloggen inom en snar framtid, vi måste bara återhämta oss lite efter allt arbete.

Tills dess: vad önskar ni att vi i Fokusgruppen ska engagera oss i? Vi har kikat lite på barnomsorgen och har även fått en förfrågan om badhustider, men finns det mer ni önskar att vi ska fördjupa oss i? Tidigare har skolornas framtid varit det som tagit all vår tid, men i och med att friskoleansökan nu är inlämnad så kommer det att finnas energi att lägga på övriga saker.

Ni kan antingen kommentera här under inlägget eller maila in förslag till: fokuspaforbattring@gmail.com

Vi vill även påminna er om att det är ert stöd som gör vårt arbete möjligt så bli medlem du också (om du inte redan är det):

Bg: 469-1960
50 kr enskild medlem, 100 kr familj.

Vi hörs snart igen!

/Jessica Danielsson

söndag 2 februari 2014

Osäkert styre i Årjängs kommun

På förmiddagen måndag 27 januari gick Värmländsk media ut med att Centerpartiet i Årjäng kallade till presskonferens på eftermiddagen samma dag, men redan innan själva presskonferensen började det rapporteras om att kommunalrådet Katarina Johannesson skulle avgå (NWTVFVärmlandsnyttVärmlandsnytt).

Efter presskonferensen som hölls kl 15.00 i kommunhuset kom rapporteringarna på rad:
  • NWT: "Efter den senaste tidens politiska splittring samlades Centerpartiet i Årjäng för ett extramöte. Där tog man beslutet att med omedelbar verkan lämna sina ordförande och vice ordförandeposter i nämnderna. Det betyder också att kommunalrådet Katarina Johannesson avgår från sin post efter drygt fem år!"
  • Värmlandsnytt: "På grund av det minoritetsstyre som vi har fått, kan vi inte arbeta konstruktivt och driva arbetet framåt. Alla kommer att sitta kvar som ledamöter, och där fortsätter vi att driva vår politik, säger kommunstyrelsens före detta ordförande Katarina Johannesson (C)."
  • VF: "Politiskt samarbete bygger på förtroende. Vi har inte det det. Då ska vi inte sitta kvar, påpekade Katarina." 
  • SR: "Vi har haft rätt mycket, skolfrågan bland annat, som gjort att det inte funnits någon stabil majoritet. När då socialdemokraterna sökt allians med folkpartiet, moderater och kristdemokrater så ser vi inte nån möjlighet att sitta kvar som ordförande. Vi är i klar minoritet, säger det avgående kommunalrådet Katarina Johanneson (C)."
Som vice ordförande i kommunstyrelsen sitter Esbjörn Andersson (M) och är därmed den som står på tur som kommunalråd då Katarina Johannesson avgått. Till VF sade han följande måndag kväll: "Det var ingenting jag hade önskat mig, men låt mig fundera någon dag så ska jag lämna besked om jag accepterar rollen för ett tag," 
Både Folkpartiets Lars Gustafsson, Socialdemokraternas Daniel Schützer, Moderaternas Esbjörn Andersson samt kommunchefen Ingemar Rosén tillfrågas av NWT hur de ser på situationen i Årjängs kommun.

Ungefär ett dygn efter att Esbjörn hade blivit tillförordnat kommunalråd kontaktade han NWT och förklarade att även han hoppar av. Esbjörn uttalade även att han kommer att avsluta sitt medlemskap i Moderaterna och kommer därmed att sitta med i fullmäktige som "politisk vilde".

På tur som kommunalråd står därefter den som har suttit längst i kommunstyrelsen vilket i det här fallet är Kristina "Tina" Kristiansson (NWTVF).

I tillägg till att Centerpartiet har avsagt sig alla sina ordförande- och vice ordförandeposter har även följande politiker valt att avgå, antingen helt eller delvis:

  • Rolf Gruvborg, tidigare vice ordförande i bygg- och miljönämnden (M)
  • Ulf Kullander, tidigare ersättare i KS (M)
  • Rolf Emanuelsson, tidigare ordförande i stöd- och omsorgsnämnden (FP). Lämnar partiet, sitter kvar som ledamot i fullmäktige som politisk vilde.
  • Torgny Sjögren, avstår från att ställa upp i nästa val (S), sitter kvar som ledamot i fullmäktige samt i barn- och utbildningsnämnden.
  • Maurice Leroy, avstår från att ställa upp i nästa val (S), har inte beslutat sig för om han sitter kvar som ledamot i fullmäktige, KS och stöd- och omsorgsnämnden.

Enligt uttalanden i media kommer nu alltså de olika politiska partierna i kommunen att ha möten för att se hur man kan lösa situationen bäst. Vem som kommer att ta över som kommunalråd fram tills valet i höst kommer att beslutas på ett fullmäktigemöte så snart som möjligt.

Fokus på förbättring är en partipolitisk obunden förening men det som nu sker politiskt i Årjängs kommun kan komma att påverka våra hjärtefrågor vilket gör att vi bevakar media mer än vanligt för tillfället.

måndag 27 januari 2014

Centerpartiet har kallat till presskonferens

Centerpartiet i Årjängs kommun har kallat till en presskonferens i kommunhuset kl 15.00 idag måndag 27/1. Anledningen till presskonferensen är enligt NWT.se att man på söndagen (26/1) hade ett extra partimöte för att diskutera framtiden.

Uppdatering kommer i eftermiddag efter Centerns presskonferens.

/Jessica Danielsson

Intresseanmälan stängd

Nu är intresseanmälan för Nordmarkens kunskapsskola stängd och vi vill tacka alla som har tagit sig tid och gjort en anmälan. Mer information angående ansökan kommer successivt. Om ni undrar över någonting så kan ni maila till fokuspaforbattring@gmail.com så vidarebefordrar vi frågan.

/Jessica Danielsson

fredag 24 januari 2014

Oroligt i kommunhuset

Det har under en längre period varit oroligt i Årjängs kommun vilket till den största delen har berott på den stora skolomorganisation som just nu pågår. Nu den senaste veckan har skolchefen May Bjerklund blivit varslad om uppsägning av kommunchefen Ingemar Rosén, anledningen sades vara på grund av samarbetssvårigheter (länkar: NWTVF). Beslutet om varsel kritiserades av såväl Socialdemokrater som Nya Alliansen och Lärarnas Riksförbund i Årjängs kommun (länkar: NWT, Årjängsportalen, Lärarnas Riksförbund) och Rosén lämnade över ärendet till kommunstyrelsen för avgörande.

Onsdagen 22 januari hade kommunstyrelsen sitt sammanträde där man enades om att häva varslet av Bjerklund samt ändra i delegationsordningen så att kommunstyrelsen tar över ansvaret som arbetsgivare istället för kommunchefen (länkar: NWT, VF).

Nya Alliansen valde därefter att kräva Barn- och utbildningsnämndens ordförande Annika Holmstrands (C) avgång med hänvisning till en ändring i kommunallagen (6 kap 15§ 2st) som innebär att fullmäktige har rätt att välja ett nytt presidium om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten. Men kravet hann knappt att gå ut innan Holmstrand gav beskedet att hon med omedelbar verkan ställer sin plats som ordförande till förfogande (länkar: VF, Värmlandsnytt, NWT).

Vi i Fokus på förbättring bevakar media och följer utvecklingen.


/Jessica Danielsson


Förlängd frist intresseanmälan

Då det under fredagen har varit tekniska problem med bloggen förlänger vi fristen för intresseanmälan till och med söndag 26 januari.

/Jessica Danielsson