söndag 23 juni 2013

Ett ytterst olämpligt beteende

Dagen innan examen för Blomskogs skola var barnens föräldrar inbjudna till ett föräldramöte där de skulle få en fingervisning om fullmäktiges kommande beslut. Inbjudan kom från Blomskogs skolas rektor och det annonserades även att politiker skulle komma att närvara. Katarina Johannesson (C), Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S), Esbjörn Andersson (M), Daniel Schützer (S) samt skolchef May Bjerklund och rektor Astrid Ringström Gyllin var på plats.

Jag blev tillfrågad att finnas med som ett stöd till föräldrarna på mötet om skolans nedläggning. Jag är inte förälder till de berörda barnen, men ansågs tillräckligt insatt för att kunna ställa de frågor som föräldrarna i Blomskog ville ha svar på. När jag kom till mötet ombads jag direkt av politikerna att lämna lokalen då jag inte var vårdnadshavare till något av barnen på Blomskogs skola. Föräldrarna protesterade och menade att jag var där för deras skull och många av dem valde därför att lämna mötet tillsammans med mig. Tjänstemännen insåg vad som höll på att ske och skickade ut alla politiker för att enbart hålla möte med föräldrarna om examen. När det mötet var slut ombads jag återigen av föräldrarna att delta, då ämnet skulle bytas till information om skolnedläggning. Politikerna vägrade dock att fortsätta mötet så länge jag deltog. Efter en häftig ordväxling mellan föräldrar och Annika Holmstrand, gjordes det klart från politikernas håll att jag inte var välkommen. Om inte jag lämnade mötet så skulle politikerna göra det. Chockad över politikernas beteende mot föräldrarna, reste jag mig upp, tackade föräldrarna för förtroendet och lämnade lokalen. 

Politikerna körde totalt över föräldrarna. Detta skedde dessutom på ett möte som politikerna själva var inbjudna till och därmed inte stod för agendan. Att sedan Annika Holmstrand, ordförande i BUN och folkvald att sitta i KF, ryter åt en förälder i samband med att denne begär handuppräckning för att påvisa föräldrarnas vilja att ha med utomstående som stöd under mötet, är ett ytterst olämpligt beteende.

Att slå undan benen på de som redan står ostadigt visar att de aktuella politikerna saknar total förståelse, empati och respekt för andra. Det är med stor besvikelse jag ser hur ni föräldrar, barn och personal behandlas, men jag hoppas att ni trots allt orkar se framåt. Personligen så har jag kallats att vara en socialt inkompetent fanatiker som sprider propaganda och inte kan hålla isär saker och ting samtidigt som jag är oklar i knoppen och inte kan uppföra mig. Lägg där till att jag bedriver odemokratiska fasoner och nu efter mötet i Blomskog, inte anses respektera de demokratiska spelreglerna. Eftersom jag tydligen är så obildbar så skäms jag inte för att fortsätta mitt invanda beteende. Jag kommer, utan minsta tvekan, ställa upp för er föräldrar, barn och personal igen och jag kommer aldrig att ställa mig bakom det sätt som nedläggningspolitikerna väljer att hantera situationen!

Imorgon, 24/6, har KF möte igen där ärendet och ett eventuellt beslut om nedläggning av Blomskogs och Böns skolor samt Töcksfors högstadium kommer att tas upp. Ett beslut som man tydligt gick ut med att det skulle tas som senast 29/4 vilket också var anledningen till att man inte ansågs kunna invänta folkomröstningen. När så ärendet återremitterades i slutet av april, står man inte upp för tidplanen. Man har även infört ett helt nytt sätt att tillgodoräkna sig röster för att kunna vända en minoritet till majoritet. Frågor har skickats in till nedläggningspolitikerna inför mötet imorgon och vi hoppas att dessa för en gång skull kommer att bli besvarade samt leda till en givande debatt. Det ska också bli intressant att se hur återremissens krav på ytterligare utredningar presenteras. Hoppas att så många av er som möjligt kan närvara på mötet på travmuséet imorgon. Kom dit av ren nyfikenhet, som stöd, som förälder, som kommuninvånare, som väljare, ja oavsett anledning så är dörrarna öppna!

Cecilia Axelsson

Ordförande Föräldragruppen för skolutveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar