tisdag 30 april 2013

Folkpartiets yrkande vid KF:s möte 29/4

Här är så yrkandet som 14 ledamöter röstade för och som gjorde att inget beslut kunde tas för framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Yrkandet lades fram igår, vid kommunfullmäktiges möte och 14 röster var det som behövdes för en minioritetsåterremiss.

Tack Lars Gustafsson och Folkpartiet för ett bra yrkande och tack alla ni andra 13 ledamöter i KF som inser att framtida skolorganisation inte skall beslutas enligt BUN:s förslag!


YRKANDE

Jag yrkar på återremiss till efter folkomröstningen då jag anser att ärendet inte är färdigberett, dels för att

 1. Ingen konsekvensbeskrivning för Töcksfors högstadieskola finns, inga beräkningar för skolskjutskostnader och konsekvenser för vad längre skolskjutstider ger
 2. Ingen samhällsekonomisk beskrivning finns
 3. Folkomröstningen är inte genomförd som ett led i beredningen
 4. För att man inte följer kommunallagen vad gäller beredning och samråd med nyttjare

2013-04-29
Lars Gustafsson, Folkpartiet

Återremiss - igen

Dagen efter är här. Dagen efter kommunfullmäktiges möte där punkten "Framtida skolorganisation i Årjängs kommun" skulle behandlas. Vad blev då utfallet? Återremiss -  igen!

Två gånger innan har BUN:s förslag till framtida skolorganisation återremitterats. Första gången på grund av bristande underlag och andra gången för att behandlas tillsammans med Jörgen Stenbratts skolutredning vilket också tyder på att underlaget från BUN inte var komplett. Nu igår begärdes votering i frågan och utfallet blev 26 för KS förslag och 14 mot. 14 röster är också det som krävs för att det skall bli en minioritetsåterremiss.

Föräldragruppen för skolutveckling pustade ut

Skolfrågan kom upp som punkt nr 7 på KF:s möte igår och efter en kort beskrivning av bakgrunden yrkade Folkpartiets ordförande Lars Gustafsson på återremiss av ärendet. Därmed var debatten igång och den pågick i drygt 1 1/2 timma. Argument för och emot lades fram från respektive läger. Att sitta som åhörare en sådan gång är både lärorikt och intressant, men även frustrerande då man inte har möjlighet att delta i debatten. När så votering begärdes stod det klart att fördelningen blev 26 mot 14 med fördel för ja-sidan. 14 röster var dock det som krävdes för en minioritetsåterremiss och ärendet är nu framflyttat. När ett nytt möte skall tas är inte bestämt.

Beslutet uteblev och därmed kan inte Blomskogs skola läggas ner

Föräldragruppen för skolutveckling pustade ut efter att rösterna räknats igår. Vi är ju mot KS förslag och minioritetsåterremissen medför att inga skolnedläggningar kan ske till hösten 2013. I den politiska tidplanen var förutsättningen för nedläggningar till hösten att ett beslut skulle tas senast 29/4. Beslutet uteblev och därmed kan inte Blomskogs skola läggas ner enligt förslag från BUN. Under förutsättning att politikerna håller fast vid tidplanen som de hela tiden hänvisat till som svar på varför beslut tas före folkomröstning. Ikväll hoppas vi på att kunna publicera yrkandet från Folkpartiet.

I och med gårdagens återremiss har ärendet tagit ett steg i rätt riktning, men än är det många kvar. Den 9/6 är det dags för den av folket begärda folkomröstningen. Ett stort valdeltagande tror vi är en förutsättning för att kommunfullmäktige skall överväga att ta hänsyn till omröstningens utfall. Om hänsyn kommer att tas? Ja, den frågan har vi ställt ett antal gånger, men utan att få svar. Samma sak när det gäller frågan om hur man kan anse det vara rätt att KF tar beslut innan folkomröstningen äger rum. Ingen av politikerna från ja-sidan har behagat svara.

Vad händer nu? Nu är det fullt fokus på folkomröstningen 9/6 som gäller och efter den uppslutning vi fick igår på demonstrationen så vet vi att vi har ett stort stöd i kommunen. Det var med stor beundran som vi tittade ut över skaran på flera hundra personer som stod utanför Folkets Hus igår, men det får ni läsa om i ett separat inlägg. Den hyllningen genom ett eget, för er avsett inlägg, är det minsta vi kan ge er!

måndag 29 april 2013

Inför demonstrationen 29/4

Idag tar kommunfullmäktige beslut om framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Föräldragruppen för skolutveckling anordnar i samband med detta en demonstration utanför Folkets Hus (Silbodalskolans aula). Genom demonstrationen vill vi visa att vi protesterar mot de beslut som KF planerar att klubba igenom vid kvällens möte. 

Vi väntar oss ett stort deltagarantal från kommuninvånarna ikväll och för att det ska löpa på så smidigt som möjligt har vi ett par praktiska detaljer vi vill informera om. 

Parkering
Tänk på att Silbodalskolan har begränsat antal parkeringsplatser. Försök i största möjliga mån att parkera på annan plats så som ÅGY-skolan, Församlingshemmet, sporthallar mm. Parkeringen närmast Folkets Hus kommer att behövas för räddningstjänst, media och KF. 

Barnen i fokus
Demonstrationen är till för det finaste vi har. Barnen. Barnen är skolans framtid. Kommunens framtid. VÅR framtid! Ikväll kommer många barn att finnas på plats varför det är ytterst viktigt att vi alla håller oss till sunt förnuft gällande uppförande. 


Plakat och budskap
Det är helt fritt att ha med sig plakat med ett budskap som man vill nå fram med. Tänk bara på att ni undviker hotfulla budskap.

Kommunfullmäktiges möte
KF:s möte börjar 19.00 och alla som vill är välkomna att delta. Skulle vi inte få plats i Folkets Hus så får vi försöka lösa det på bästa sätt.
Framtida skolorganisation kommer upp som punkt nr 7 på dagordningen. Hur lång tid detta tar är svårt att säga. Efter skolfrågan är avhandlad har en paus lagts in för bland annat eventuella intervjuer i media. Under pausen kan de som vill lämna lokalen.

Barnens område
Demonstrationen och KF:s möte äger rum på skolområdet där många barn vistas dagligen. Tänk på att plocka med er allt skräp när ni lämnar området.

Föräldragruppen ser fram emot att få träffa så många av er som möjligt ikväll!

söndag 28 april 2013

Vad är ett vallöfte för DIG?


Föräldragruppen för skolutveckling publicerar ett mail som skickats till Centerpartiets Katarina Johannesson och Moderaternas Esbjörn Andersson gällande de vallöften de gav väljarkåren 2010 samt den politiska tidplan som är satt i frågan om framtida skolorganisation i Årjängs kommun.

Hej Katarina och Esbjörn!

Jag har tittat tillbaka på vilka vallöften ni gav väljarkåren inför valet 2010. T.ex. ser jag denna mening av särskilt intresse nu när skoldebatten rasar som mest:"Våra bygdeskolor skall finnas kvar så länge elevunderlag finns."


Så för att se hur underlaget har förändrats sedan dess har jag analyserat födelsetalen från May Bjerklunds översikt över födda 1996-2012 ("Antal barn. Aktuell 121129", del av underlaget som Jörgen Stenbratt fick). Så här ser då elevantalsprognosen ut för de olika skolornas upptagningsområden för läsåren 2010/2011 och 2013/2014 baserat på födelsetalen (förskoleklass exkluderat):

Förändring 2010 → 2013

20102013
3%
Sillerud115118
-10%
Årjängs tätort495444
-22%
Karlanda4535
-28%
Holmedal3928
-15%
Blomskog +3429


Lennartsfors

26%
Fågelvik3544
-1%
Töcksfors268266
14%
Östervallskog2124
-6%
Summa1031970

Enligt underlaget borde det alltså idag vara totalt ungefär 53 elever i de två bygdeskolor ni föreslår att lägga ner, medan det torde varit ca 55 när vallöftet gavs. Med andra ord har antalet elever legat ungefär konstant, men ändå föreslås de nu läggas ner stick i stäv med vallöftet.
För det kan väl inte vara så att ni tycker att "så länge elevunderlag finns" inte anses uppfyllt när antalet elever är så konstant?


Ännu värre haltar dessutom logiken i det hela om man ser på prognosen längre framåt för dessa skolor till läsåret 2019/2020, för då har antalet elever där ökat till totalt 60. Nu har jag inte information om hur prognosen såg ut i 2010, men jag antar att den inte skiljer sig nämnvärt från hur den ser ut idag. Då fungerar väl heller inte argumenten som använts i debatten om att elevunderlaget nu blivit för litet, för ni borde väl redan 2010 sett hur underlaget skulle se ut för hela 4-årsperioden fram till nästa val?


Hur motiverar ni framskyndande av beslut i nedläggningsfrågan nu, INNAN folkomröstningen hunnit hållas? 


För en utomstående förefaller ordningsföljden närmast som ett ställningstagande från kommunens politiska ledning att MAN STRUNTAR I vad resultatet kommer att bli. Eller har ni tänkt vänta med att ta oåterkalleliga beslut som t.ex. att säga upp lokaler och personal tills efter folkomröstningen? Men i så fall kan man väl lika gärna vänta med att ta beslutet? Om ni inte tänker vänta, hur gör man då OM folkomröstningen med stor tydlighet och stort valdeltagande visar att FOLKET i vår kommun inte vill avveckla glesbygden genom att avveckla glesbygdens skolor? 


Så tillbaka till huvudfrågan, vad är ett vallöfte för DIG, och hur lätt är det att bryta ett?  


/Jonas Sanamon - bekymrad kommuninvånare

torsdag 25 april 2013

Politiska åsikter om nedläggning

Nu på förmiddagen publicerades två intervjuer med politiker i Årjängs kommun på NWT:s hemsida. En intervju från varje läger. Frågorna gäller framtida skolorganisation och förslaget till nedläggning av Blomskogs skola (2013), Böns skola (2015) och Töcksfors högstadium (2015).

Intervjun är ställd enligt traditionella 5-frågorsprincipen med följande frågor till kommunalrådet Katarina Johannesson (C):

 1. Varför vill ni lägga ner bygdeskolorna?
 2. Vad vill ni uppnå?
 3. Vilka besparingar innebär en nedläggning?
 4. Skulle något kunna förändra er inställning?
 5. Vad tycker ni om konflikten som frågan lett till?
Förutom intervjun med kommunalrådet så har Folkpartiets ordförande Lars Gustafsson fått 5 frågor. 
 1. Varför ska bygdeskolorna få vara kvar?
 2. Hur motiverar ni kostnaden?
 3. Hur långt är ni beredda att gå för er sak?
 4. Skulle något kunna förändra er inställning?
 5. Vad tycker ni om konflikten som frågan lett till?
På NWT:s sida kan ni läsa samtliga svar från Katarina respektive Lars

V:s, NP:s och SD:s svar på skrivelser

Centerpartiet har kommit in med svar. Folkpartiet har kommit in med svar. Kristdemokraterna har kommit in med svar. Moderaterna har kommit in med svar. Socialdemokraterna har kommit in med svar.

Svaren vi syftar på är de Föräldragruppen för skolutveckling begärde in på skrivelsen "Förslag till beslut i KF 2013-04-29". Kvar att redovisa har vi svaren från Vänsterpartiet, Nordmarkspartiet och Sverigedemokraterna. Redovisningen blir dock inte längre än så här då inga svar inkommit.

måndag 22 april 2013

Socialdemokraternas svar på skrivelser

Föräldragruppen för skolutveckling har i en skrivelse lagt fram ett förslag på beslut i KF 2013-04-29. Den skrivelsen begärde vi in svar på och tidigare har vi här på bloggen, redovisat Centerpartiets svar och Nya alliansens svar som de gett på samtliga inskickade skrivelser. Som tredje parti ut är Socialdemokraternas och deras svar. 

Hej
Vi har som medborgarföreträdare tagit del av era synpunkter om skolan. Vår politik bestäms av våra medlemmar och vid vårt senaste medlemsmöte beslutades att vi ska stå fast vid den politik som vi gick till val på och som finns beskriven i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram. 
Hälsningar Torgny Sjögren
Ordförande Årjängs Arbetarkommun

Att hålla sig till sitt handlingsprogram så är bra, men att ge det som svar på en skrivelse är desto sämre. Varför kan Socialdemokraterna inte ta sig tiden och svara sakligt på de skrivelser som kommit in och som begärt svar?

Föräldragruppen för skolutveckling har även önskat möte med Socialdemokraterna, men vid samtal har de inte velat ha möte med "den politiska skolgruppen". Här är oerhört viktigt att understryka det faktum att Föräldragruppen för skolutveckling inte är en politisk grupp! I gruppen finns förvisso politiker med, men alla sitter med för att de antingen har barn i grundskolan och/eller har ett stort intresse i hur skolfrågan bedrivs. Vi hoppas självklart på att även Socialdemokraterna skall inse vad vår grupp står för och återkomma med en inbjudan till ett möte där de också kan utveckla sitt svar på de skrivelser som skickats in.

Nya alliansens svar på skrivelser

Vi fortsätter att redovisa partiernas svar på våra, och även andras, skrivelser i frågan om framtida skolorganisation. Igår kunde ni läsa om Centerpartiets svar och nedan följer svaret från Nya alliansen, dvs Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. Förslag till beslut 2013-04-29 från Föräldragruppen för skolutveckling hitta ni här

SKOLUTREDNINGEN ÅRJÄNGS KOMMUN
Kommunen har beställt en extern utredning om den framtida grundskoleorganisationen. Tyvärr måste vi konstatera att utredningen är ytlig i de flesta avseenden och att inriktningen är given redan från början, att anpassa kostnaderna till ”Driftplan 2013 – 2015” genom att avveckla skolor.

Frågan om skolorganisation är betydligt större än enbart skolors lokalisering, den påverkar i högsta grad kommunens grundläggande förutsättningar för framtida utveckling.

Vi anser att kommunens organisering av sin verksamhet ska styras av visioner och strategier för hela kommunens utveckling. Årjängs kommun har under lång tid haft en positiv utveckling av befolkning och sysselsättning med en liten tillbakagång under senare år i befolkning. Andelen barn i skolåldern per kommuninnevånare är ändå bland de högsta i Värmland.

Förutsättningarna med ett differentierat näringsliv och närheten till Norge ger unika möjligheter. Det kräver att kommunen vågar vara offensiv och bygga på den framgångsfaktor vi har med levande bygder i hela vår kommun.

Befolkningsutveckling
I utredningen redovisas en befolkningsprognos fram till och med läsåret 2018/19. Befolkningsprognoser styrs av de antaganden som görs när det gäller in- och utflyttning, födelse- och dödstal och ålderssammansättningen av dagens befolkning. Det framgår överhuvudtaget inte av utredningen hur den aktuella prognosen är uppbyggd och vilka antaganden som gjorts. Befolkningsprognoser kan vara en del av ett planeringsunderlag men det måste redovisas tydligt vilka antaganden man gjort.

Utredaren har valt att beskriva utvecklingen från läsåret 2004/2005 och pekar på en 25 procentig minskning av underlaget fram till läsåret 2018/2019. Fram till situationen idag är minskningen inte större än ungefär 7 procent vilket i sig verkar vara en tveksam prognos med tanke på antalet barn i aktuella åldersgrupper idag, de åldersgrupper som kommer att gå i grundskolan läsåret 2018/2019 om de inte flyttar från kommunen. Bygger prognosen på att skolbarn flyttar ut i högre utsträckning än flyttar in i kommunen framöver? Har man enbart sett på historiska trender? Detta framgår inte i utredningen. Vi kan, med en gynnsam utveckling på arbetsmarknaden, lika väl ha fler skolbarn 2018/2019 än vad vi har idag!

Med tanke på att ca 130 – 140 Årjängsbor årligen (ungefär 700 personer) uppnår pensionsåldern under de närmaste fem åren är det rimligt att anta att en inflyttning av familjer med barn kommer att täcka en del av behovet av arbetskraft. De årskullar som går in i arbetsför ålder under perioden och bor i kommunen är betydligt färre, vi ser också en ökad trend att ungdomar söker sig till arbete i Norge eller drar sig mot större orter.

Men prognoser är en sak, verkligheten en annan. Man kan inte grunda avgörande beslut om kommunens framtida organisation av välfärdstjänster i alltför stor utsträckning på prognoser. Utvecklingen påverkas framför allt av kommunens egna ambitioner för utveckling och egen attraktionskraft. Ett offensivt byggande, kvalitet i boende och service, tillgång till arbetstillfällen betyder mer än statistisk teori och Årjäng har unika förutsättningar att lyckas. Det är hög tid för kommunen att i dialog med oss kommuninvånare ta en diskussion om framtiden och hur vi vill att kommunen ska se ut och fungera!

Ekonomi
Kommunen har producerat en ekonomisk driftplan för åren 2013 – 2015. För Barn- och utbildningsnämnden innebär driftplanen ett åtagande att på 3 år minska nettokostnaderna med 8 520 000 kronor.

Kostnaderna för grundskolan i Årjäng ligger på ungefär den genomsnittliga nivån för övriga kommuner i storleksgruppen mellan 5 000 – 10 000 invånare och lägre än snittet för gruppen glesbygdskommuner i SKL:s indelning av kommuner. Det är inte rimligt att utifrån kostnadsbilden, som uppenbarligen ligger väl i nivå med jämförbara kommuner, hävda ett besparingskrav i den omfattningen! Detta är både orimligt och felaktigt

Det saknas en fullständig ekonomisk analys i utredningen. Beräkningarna av förändringarna är schablonmässiga och tar inte hänsyn till alla faktorer som påverkar kostnadsbilden. Det finns ingen analys av alternativa scenarier, det framgår inte hur förändringar i förutsättningarna påverkar ekonomin eller möjligheterna att genomföra förändringarna.

För att få en helhetsbild måste även förskolans och skolbarnsomsorgens organisation utredas samtidigt som grundskolans, en ingående analys av lokalfrågorna inklusive kostnaderna för förändringar måste också till för att få ett beslutsunderlag som är acceptabelt. En hantering som innebär att man bryter ut en verksamhet och behandlar den utan hänsyn till anknuten verksamhet eller stödverksamhet och beslutar om ett steg i taget ger risk för felbedömningar och kan innebära låsningar inför framtiden som inte är godtagbara. För många föräldrar kommer det att uppstå mycket stora problem om den föreslagna utredningen skulle bli verklighet. De har idag sin barnomsorg i närheten av nuvarande skolor. Skulle skolorna läggas ner kommer även barnomsorgen att försvinna. Detta har inte utredningen tagit någon hänsyn till.

Regeringen har lagt fram förslag till förändringar i utjämningssystemet. För Årjängs kommun skulle förslaget innebära på sikt en förstärkning av budgeten med drygt 15 miljoner kronor. Justeringarna i kostnadsutjämningen ger kommunen bättre utfall för såväl förskola, grundskola som vård och omsorg. Så tack vare en gles befolkning får kommunen mera pengar från utjämningssystemet. Att då tänka sig att dessa medel går till att bevara skolorna är ju ganska logiskt. Det är helt orimligt att nu besluta om avveckling av skolor utifrån historiska underskott, nu finns möjligheter att se framåt och stärka verksamheterna, vara offensiv och försvara den goda skola vi har i kommunen!

Elevperspektiv
Utredaren argumenterar utifrån resonemang om åldersblandad undervisning, klasstorlek och lärares behörighet och kompetens om fördelarna med större skolenheter och större klasser. Någon lokal studie om elevernas uppfattning har inte gjorts, situationen för bygdeskolorna beskrivs utifrån ett stordriftstänkande som är främmande för vår kommun. Vi menar att man istället genom att satsa på lärares kompetensutveckling och flexibel organisering skulle kunna bygga upp ett attraktivt alternativ i kommunen där utvecklingen av skolan utgör en viktig grund i kommunens vision och strategi.

Skolskjutsning och lokaltillgång/-kvalitet behandlas i förbigående utan djupare analyser och kalkyler. Tiden för transport till och från skolan påverkar elevernas livskvalitet och familjers livssituation. Skolmiljön har stor betydelse för skolresultaten.

Det är nödvändigt att betydligt mer ingående analysera konsekvenserna i dessa avseenden vid förändringar i skolorganisation, att ta även dessa frågor på större allvar i behandlingen av skolorganisation.

Sammanfattning
Kommunen står inför ett vägval som är avgörande för framtiden. Ett beslut om avveckling av skolor kommer med stor sannolikhet att vara definitivt. Vår uppfattning är att utredningen har sådana brister att den inte kan ligga till grund för ett beslut om förändring av skolorganisationen liksom vi också anser att frågan om Böns och Blomskogs skolor måste behandlas i ett samlat sammanhang och inte behandlas separat.

För att få stopp på barns, föräldrars, lärares och andra inblandades oro är det viktigt och riktigt att fatta beslut att ingen förändring ska ske läsåret 2013/2014. Om skolorganisationen eventuellt ska förändras måste det ske en helt annan utredning och ha mycket längre tid för förberedelser.

Konkurrensen om arbetstillfällen och invånare innebär utmaningar för alla kommuner. Vi har förutsättningar för att arbeta mer offensivt, att bygga på vårt attraktiva läge och positiva företagsklimat. Inriktningen av kommunens verksamheter inom grundskola, förskola och skolbarnsomsorg är av mycket stor betydelse för kommunens utveckling och attraktionskraft.

Förändringen av kostnadsutjämningen ger kommunen möjlighet att få en balanserad ekonomi utan allvarliga inskränkningar i verksamheten och ger dessutom utrymme för en gemensam diskussion om vårt framtida Årjäng.

Budgetramarna har sänkts vilket gör att BUN får underkott. Undertecknade partier föreslår att BUN eskar ramförstärkning för att täcka ökade kostnader. Vi anser därmed att driftplanen måste omprövas inför 2014 med hänsyn till de nya förutsättningarna.

Enligt kommunfullmäktiges beslut så skall hela Silbodalsskolan omfattas av investeringsbudgeten på 100 miljoner. Detta innebär att de 100 miljonerna även skall räcka till planerade renoveringar/utbyggnad av låg och mellanstadiets lokaler. De nya högstadielokalerna skall dimensioneras till att rymma det faktiska elevantalet i Årjäng. Man bör se över alternativa lösningar till att fördela investeringsbudgeten så det räcker även till Töcksfors (inklusive högstadielokal). Lösningar i dimension som byggnaden i Töcksfors för 12 miljoner kan vara ett alternativ. Det är vårt ansvar att se till hela kommunen.

Allianspartierna gick 2010 till val med löftet att bevara bygdeskolorna och högstadiet i Töcksfors tills vidare. Samma förutsättningar för att hålla vallöftet finns. Alliansen måste stå för vallöftet inför de väljare som 2010 gav dem mandatet att leda kommunen.

2013-03-11

Folkpartiet/ ordf Lars Gustafsson
Kristdemokraterna/ ordf Stefan Moberg
Moderaterna/ ordf Weine Johansson

Till skillnad från Centerpartiets svar så innehåller det här svaret mer konkreta analyser av Jörgen Stenbratts skolutredning och situationen i övrigt. Precis som Föräldragruppen för skolutveckling, så menar även Nya alliansen att den har stora brister. 

söndag 21 april 2013

Centerpartiets svar på skrivelser

Utredningsarbetet och förslaget till framtida skolorganisation upprör många i vår kommun. Sällan har de politiska partierna, kommunala nämnder, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fått in så många skrivelser i ett ärende. Föräldragruppen för skolutveckling har skickat in skrivelser. Föreningslivet har skickat in skrivelser. Näringslivet har skickat in skrivelser. Allmänheten har skickat in skrivelser. Alla med samma budskap. NEJ till frågorna som ska tas upp i kommunfullmäktige!

Föräldragruppen för skolutveckling har, precis som så många andra, krävt svar på vissa av sina skrivelser och nedan följer svaret från Centerpartiet på samtliga ställda frågor i alla skrivelser. 

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 26 mars om en ny skolorganisation som Kommunfullmäktige sedan skall ta ställning till. Förslaget innebär att eleverna från Blomskog börjar på Silbodalskolan höstterminen 2013 och eleverna i Bön börjar i Töcksfors 2015. Från och med höstterminen 2015 går alla högstadieelever i den nybyggda skolan i Årjäng. Förslaget väcker naturligtvis starka känslor och inte minst vittnar den mängd inkomna skrivelser från olika intresseorganisationer om det. Centerpartiet vill med anledning av dessa klargöra sitt ställningstagande.

De sedan länge kända fakta som finns om kommunens elevunderlag, ekonomiska resurser och kraven i nya skollagen, innebär att en förändring måste ske för att vi ska få en långsiktig hållbar skolorganisation med de resurser som står till förfogande. Alla elever oavsett var de bor i kommunen ska ha en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Centerpartiet anser inte att undervisning som drivs på dispens med undantag från skollagen är acceptabelt och inte synonymt med en attraktiv kommun där människor vill verka och bo.

Vi försöker så långt det är möjligt att beakta de förslag som kommit in men vi måste ta hänsyn till att vi har ett helhetsansvar för kommunens alla verksamheter. Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att anpassa verksamheten efter vikande elevunderlag och måste därför minska sina kostnader. Samtidigt signalerar nämnden om kommande stora pensionsavgångar och därmed svårigheter att rekrytera medarbetare i konkurrens med andra kommuner och den norska arbetsmarknaden. Resurser kommer dessutom att krävas för förväntade ökade lönekostnader och investeringar i ny teknik.

Vi delar den oro som finns om landsbygdens framtid men anser det fel att blanda ihop skol- och landsbygdspolitik. Den urbanisering som pågår har gjort så under lång tid, vilket inte minst alla nedlagda gamla skolhus och affärer vittnar om.  Åtgärder för att motverka urbaniseringen är en stor utmaning för hela landet men den löser vi inte med att bevara skolor med alltför få elever.
I media har Centerpartiet vid upprepade tillfällen beskrivit bakgrunden till och nödvändigheten av det förslag till ny skolorganisation som nu lagts fram i BUN. Centerpartiet kommer att fortsätta att ta ansvar utifrån de förutsättningar vi har och den verklighet vi lever i.

Styrelsen för Centerpartiet i Årjängs kommun.

Några av skrivelserna har publicerats här på bloggen och vad säger ni? Svarar Centerpartiet på allmänhetens, näringslivets, föreningslivets, Lärarförbundets och Föräldragruppen för skolutvecklings frågor och synpunkter?


Många anser att Centerpartiet har brutit sina vallöften som lades fram vid förra valet 2010. Bland annat gick de då ut med att bygdeskolorna skulle behållas. Nu anser dom alltså tvärt emot och hänvisar till urbanisering och svikande elevunderlag. Innan ett före detta landsbygdsparti som var för en levande landsbygd gör en helomvändning och bryter sina vallöften, borde de inte först och främst ha ordentligt på fötterna för att helt kunna lägga om i denna fråga? Man kan tycka det, men sådana utredningar saknas.

Efter att vi blev stoppade i dörren vid Centerpartiets möte i måndags, enbart medlemmar var välkomna, togs återigen kontakt och äntligen har styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling fått igenom ett möte med Centerpartiet! Nu på måndag klockan 19.00 träffas vi på kommunhuset.

Vi nekas möte. Är detta demokrati?

Föräldragruppen för skolutveckling har försökt att få till ett möte med olika partier, nämnder mfl, men i de flesta fall har vi nekats. Det är hög tid att ni får reda på hur vår grupp bemöts!
 • 2013-01-31
  Jörgen Stenbratts skolutredning offentliggörs på Årjängs kommuns hemsida.
 • 2013-02
  De olika partierna bjuder in allmänheten till sina möten strax efter det att skolutredningen från Jörgen Stenbratt släppts.Mötena hålls i februari.
 • 2013-03-11
  BUNs AU lägger sitt förslag till beslut om framtida skolorganisation till BUN.
 • 2013-03-13
  I mitten av mars har Föräldragruppen för skolutveckling ett opolitiskt stormöte på IOGT-NTO där bland annat fackförbund, rektorer, verksamhetschef och barnomsorgschef för barn och utbildning bjuds in. Syftet är att föräldrar, lärare och tjänstemän inom barn och utbildning från alla kommundelar ska kunna byta tankar och funderingar kring hur det ser ut idag och kan komma att se ut på Silbodalskolan och Töcksfors skola vid en eventuell omorganisation.Mötet skulle alltså vara som ett större föräldramöte.Verksamhetschefen, May Bjerklund, meddelar giltigt förhinder, barnomsorgschefen, Mona-Lisa Sandgren, dyker inte upp och inte heller rektorerna. När det gäller de speciellt inbjudna så tackade ingen nej till att delta på mötet när de fick en personlig inbjudan via telefon. De flesta tackade däremot ja. Vad var det som hände? Med hänvisning till att det kunde bli en obekväm situation för rektorerna så gick kommunchefen, Ingemar Rosén, in och stoppade deras medverkan i sina roller som rektorer. Det sades även kräva för mycket resurser att samla samtliga rektorer till ett och samma möte på kvällstid. Vidare sades att rektorerna kunde inte hållas ansvariga för situationen och den utredning som tagits fram, men vem tror att rektorerna är ansvariga? Inte Föräldragruppen för skolutveckling i alla fall.
  Mötet "Fokus på förbättring" var från början tänkt att hållas opolitiskt, men eftersom rektorerna stoppades i sin medverkan så bjöds BUNs AU in istället. Inbjudan skedde dagen innan dialogen skulle äga rum. BUNs ordförande, Annika Holmstrand, återkom med ett nej från BUNs AUs sida att delta. Anledningen var inte det korta varslet utan att man inte ville påverkas i den förankringsprocess som fördes mot BUN. Dessutom hade man dålig erfarenhet av möten i stora grupperingar. Styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling bjöds istället in till ett möte med BUNs AU 2013-04-08.
  Mötet på IOGT-NTO var trots avhopp från tjänstemän och politiker mycket lyckat med en blandning av föräldrar, lärare och andra intressenter. Vi hade bjudit in en moderator om diskussionerna skulle behöva styras upp, men även om åsikterna gick isär i vissa frågor hölls dialogen på en mycket bra nivå!
 • 2013-03-21
  Styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling kallar ledamöterna i KS till möte 2013-04-03 gällande framtida skolorganisation. En felformulering från vår sida skapar diskussion och vi ombeds att bjuda in istället för att kalla ledamöterna.
  Centerpartiets och moderaternas ledamöter i kommunstyrelsen tackade nej till mötet och hänvisade till att BUN var ansvariga för skolutredningen och att frågor skulle ställas till dom. Tidsmässigt kom svaret efter att BUN tagit sitt beslut och deklarerat att uppdraget var slutfört för deras del. Socialdemokraternas ena ledamot avböjde då han var bortrest. Folkpartiets båda ledamöter tackade ja. Resterande ledamöter svarade ej på inbjudan. Mötet ställdes in.
 • 2013-03-22
  Styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling frågar BUN om möte i direkt anslutning efter nämndens möte 2013-03-26. Styrelsen nekas möte och hänvisas till mötet med BUNs AU 2013-04-08.
 • 2013-03-26
  BUN tar sitt beslut om framtida skolorganisation och skickar ärendet vidare till KSAU.
 • 2013-04-08
  Styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling har möte med BUNs AU. Tyvärr ges ej svar på tidigare obesvarade frågor utan i många fall hänvisas det till andra nämnder eller KS/KF.
 • 2013-04-09
  KSAU lägger sitt förslag till beslut till KS vilka har möte bara några timmar efter att KSAU avslutat sitt.
 • 2013-04-15
  Socialdemokraterna har styrelsemöte.
  Centerpartiet har månadsmöte och tyvärr kan vi meddela att två personer blev stoppade i dörren. Mötet var enbart för medlemmar och anledningen var att nominering till riksdagen skulle ske på mötet och eftersom sådan information är känslig var mötet enbart öppet för medlemmar. På frågan om hur Centerpartiet skulle vinna stöd från eventuellt blivande medlemmar om de ej släpps in på mötet var svaret att vi gärna fick lösa medlemskap och därefter komma på möten framöver. Att ha röstat på Centerpartiet vid senaste valet var ej tillräckligt för att få delta på mötet. 
Den senaste tidens nekande till möten har, med all rätt, väckt många starka känslor. Gång på gång nekas vi möten med ansvariga politiker. Det hänvisas av politiker till nämnder, från nämnder till politiker. Aldrig är vi på rätt ställe för att få svar på våra frågor. De gånger vi fått till möten så har besluten redan tagits. I annat fall vill man inte medverka. Är detta verkligen demokrati?!?!

Efter att vi blev stoppade i dörren vid Centerpartiets möte togs återigen kontakt och äntligen har styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling fått igenom ett möte med Centerpartiet! Nu på måndag klockan 19.00 träffas vi på kommunhuset. 

Folkpartiet, Kristdemokraterna och delar av Moderaterna har deltagit i dialog med gruppen och även funnits med på våra möten. En del för att dom är föräldrar, men även andra som har åsikter gällande framtida skolorganisation. Det är inte alltid vi delar åsikterna, men diskussionerna är givande och att alla får delta, ja det är ju faktiskt det som är demokrati. 

Socialdemokraterna då? Jo, av de som vi varit i kontakt med hittills anses Föräldragruppen för skolutveckling vara en politiskt styrd grupp vilket är helt felaktigt. Vi har politiker som deltar i våra möten, en del för att de först och främst är föräldrar, men även för att de är intresserade av frågorna. Av anledningen att vi anses vara en politiskt styrd grupp så har inte möte varit aktuellt, men självklart jobbar vi vidare på att få till ett möte även med Socialdemokraterna. Deras antagande om gruppen är ju helt felaktiga!

När det gäller Vänsterparitet, Sverigedemokraterna och Nordmarkspartiet så har vi, trots ett antal påtryckningar, med svar på våra skrivelser inte fått någon respons alls. 

Måndagen den 29/4 tar KF sitt beslut gällande framtida skolorganisation. Som vi uttryckt innan så anser vi att arbetet har hastats fram, att tidplanen är för kort och att det saknas tillräckliga underlag för att kunna ta beslut. Lägg dessutom till alla nekande från ansvariga politiker vid upprepade mötesförfrågningar. Tycker ni som oss så slut upp på demonstrationen vid Folkets hus klockan 17.30 måndagen den 29/4.

 D E M O K R A T I ! ! !

tisdag 16 april 2013

Vad kommunfullmäktige kräver

Kommunfullmäktiges, KF, möte 29/4 närmar sig med stormsteg. För att KF ska kunna ta ett beslut krävs att frågan är helt utredd. 2012-11-26 återremitterades BUNs beslut om nedläggning av Blomskogs och Böns skolor av KF. Vid mötet 2013-02-25 återremitterades det åter igen. Det här är vad KF kräver i sin återremiss.

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013. I beslutsunderlaget finns inte angivet vilka konsekvenser beslutet får för verksamheten samt vad verksamheten sparar på nedläggningen av skolorna i Bön och Blomskog. Kommunfullmäktige beslutade därför att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en komplettering av beslutsunderlaget som skulle innehålla följande punkter: Underlag som beskriver nettobesparingen i pengar och hur den beräknas, konsekvensanalys för verksamheten efter nedläggning och flytt av elever innehållande följande aspekter: Elevernas placering, storlek på klasserna, kostnader för skolskjutsar, konsekvensanalys för kommunens lokaler efter nedläggning av skolorna samt en beskrivning av nödvändig förankringsprocess hos de parter som blir berörda av skolnedläggningarna. 


En sammanfattning i punktform gör kravet lite tydligare:

 • Underlag som beskriver nettobesparingen i pengar och hur den räknas
 • Konsekvensanalys för verksamheten efter nedläggning
 • Flytta v elever
  • Elevernas placering
  • Storlek på klasserna
  • Kostnader för skolskjutsar
  • Konsekvensanalys för lokaler efter nedläggning av skolorna
  • Beskrivning av nödvändig förankringsprocess

Majoriteten i både Barn- och utbildningsnämnden, BUN, samt kommunstyrelsen, KS, har båda lagt sitt förslag till beslut till KS inför den 29/4. Inte i något av besluten finns de underlag som KF kräver. Men då kan väl KF helt enkelt inte ta ett beslut om nedläggning? Nej, man kan tycka det, men se bara hur beslutsprocessen gått till hittills...

Majoriteten i BUNs AU har lagt sitt förslag till BUN trots att samtliga punkter ej är utredda. Beslutsunderlaget är alltså otillräckligt. BUN tar beslut trots detta och skickar samma bristfälliga beslutsunderlag vidare till KSAU. KSAU anser att beslutsunderlaget är tillräckligt och lägger sitt förslag till beslut till KS med samma bristfälliga beslutsunderlag som kom från BUN. Majoriteten i KS har samma uppfattning om beslutsunderlaget som majoriteten i BUNs AU, BUN och KSAU och skickar detta vidare tillsammans med sitt förslag till beslut till KF. Nedläggning av tre skolor inom två år.

Men om beslut tagits i både BUN och KS, då måste ju beslutsunderlaget vara tillräckligt? NEJ!

Se bara på de punkter som Lärarförbundet pekar på i sin skrivelse? De har varken BUNs AU, BUN, KSAU eller KS tagit hänsyn till. Hur kan man göra så?!?!? Hur kan man bortse från brister och behov i klassrum, skolgård, matsal, fritids samt den ökade arbetsbelastningen? Punkter som Lärarförbundet klart och tydligt beskriver.

Vidare saknas konsekvensbeskrivningar för nedläggning av Töcksfors högstadium, grundlig kostnadsutredning för skolskjutsar, konsekvensbeskrivning av lokalerna efter nedläggning, storlek på klasser mm mm. Hur kan majoriteten i BUNs AU, BUN, KSAU och KS anse att utredningen är komplett? Inser ni vad ni har gjort?! Det är våra barn det handlar om!

Allmänheten, föreningslivet och näringslivet har skickat in fler skrivelser än någonsin till kommunen i den här frågan. Borde inte det betyda något? På möten för BUNs AU, BUN, KSAU och KS tas inte skrivelserna upp till diskussion. Det förutsätts att samtliga ledamöter har läst dom på egen hand. Så mycket för samhällets åsikter! Så mycket för demokrati!

Den 29/4 anordnar Föräldragruppen för skolutveckling en demonstration mot KFs planer. Mer info kommer här på bloggen inom kort. Slut upp på demonstrationen du också!!!

torsdag 11 april 2013

KS beslut till ny skolorganisation

Idag på förmiddagen justerades protokollet från kommunstyrelsens, KS, möte i tisdags 2013-04-09. Precis som innan gick de på tidigare förslag till beslut i KSAU, BUN och BUNs AU. Nedläggning av tre skolor inom två år är KS förslag till beslut i KF.

Nedanstående text är hämtat direkt ur KS protokoll från mötet 2013-04-09.

Utredning av framtida skolorganisation

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 18 om att tillsätta en fullmäktigeberedning om skolans framtid. Beredningen hade som mål att utarbeta ett förslag till organisation och verksamhet för skolan i Årjängs kommun 2013-2023 samt föreslå vilka kvalitativa och ekonomiska mått som ska användas för att beskriva och mäta skolans verksamhet i kommunen. 


På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 beslutades att kommunfullmäktige överlämnade ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden fick då i uppdrag att ta fram ett underlag för hur kommunen ska nå målen enligt uppdragsbeskrivningen till fullmäktigeberedningen.
 
Barn- och utbildningsnämnden tog 2012-09-27 beslut om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013 i samband med budgetarbetet inför 2013. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 2012-11-27 då underlaget till beslutet ansågs vara bristfälligt. Barn- och utbildningsnämnden kompletterade beslutsunderlaget och kommunfullmäktige tog 2013-02-25 beslut om att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att behandlas tillsammans med den pågående skolutredningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har nu tagit beslut (BUN 2013-03-26 § 28) att föreslå kommunfullmäktige en ny framtida skolorganisation med nedläggning av skolorna i Blomskog och Bön hösten 2013 respektive hösten 2015. Förslaget innebär också att samtliga högstadieelever kommer att tillhöra Årjängs högstadieskola från och med höstterminen 2015. Barn- och utbildningsnämnden uttalar också att, om minskningen av antalet elever fortsätter på övriga låg- och mellanstadieskolor, kan inte nämnden utesluta framtida förändringar av såväl ekonomiska, pedagogiska och sociala skäl. Svensbyns skola bedöms idag vara den skola som även i ett längre perspektiv bör hållas som egen skolenhet. 
...
...

Yrkande
Lars Gustafsson (FP) yrkar, med bifall av Anna-Lena Knutsson (FP), att ärendet bordläggs till efter att folkomröstningen med stöd av kommunallagen 5 kap. 34 §.
Kristina Kristiansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. De kompletterande konsekvensanalyserna har inkommit från BUN i enlighet med KF beslut 2012-11-27.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med bifall av Kristina Kristianssons yrkande.  1. Blomskogs skola läggs ner hösten 2013. Silbodalskolans upptagningsområde för förskoleklass och låg- och mellanstadieklasser utvidgas till att omfatta nuvarande område tillsammans med upptagningsområdet för Blomskogs skola samt dåvarande upptagningsområde för Lennartsfors skola från och med höstterminen 2013. Skolbarnomsorg erbjuds i Årjäng.
 2. Böns skola läggs ner hösten 2015. Töcksfors skolas upptagningsområde för förskoleklass och låg- och mellanstadieklasser utvidgas för att omfatta nuvarande område tillsammans med upptagningsområde för Bön skola. Skolbarnomsorg erbjuds i Töcksfors från och med höstterminen 2015.
 3. Samtliga högstadieelever börjar på den nya högstadieskolan i Årjäng från och med höstterminen 2015. Silbodalskolans upptagningsområde utvidgas då till att omfatta hela kommunen från och med höstterminen 2015.
 4. Barn- och utbildnignsnämndens förslag till genomförandeplan godkänns. 
Reservation
Lars Gustafsson (FP) och Anna-Lena Knutsson (FP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation som bifogas denna paragraf.

RESERVATION
Undertecknande ledamöter reserverar sig mot KS majoritetsbeslut 2013-04-09 att lägga ned Blomskogs och Böns skolor samt att flytta Töcksfors högstadium till Årjäng, i punkten "Utredning av framtida skolorganisation".

Vi yrkar på att ärendet bordläggs till efter folkomröstningen med stöd av kommunallagen 5 kap 34 §.

"Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande".

Vår bedömning är således att ärendet inte kan lämnas vidare till KF förrän en folkomröstning genomförts.

2013-04-09
Lars Gustafsson, FP
Anna-Lena Knutsson, FP

Föräldragruppen för skolutveckling ställer sig mycket frågande till beslutsunderlaget och kommer att driva frågan vidare. I handlingarna saknas, enligt oss, en stor mängd dokument. Exempelvis finns ingen konsekvensbeskrivning för nedläggningen av Töcksfors högstadium. Varken när det gäller eleverna,det praktiska genomförandet av flytten eller vad som ska ske med byggnaden efter att eleverna flyttat. Hur kan BUN och KS ta beslut på ett så tunt beslutsunderlag? Inser ni vad ni gjort?!?!?


onsdag 10 april 2013

KSAUs förslag till beslut

Justeringen av kommunstyrelsens, KS, beslut från igår, 2013-04-09, dröjer, men däremot så justerades arbetsutskottets, KSAUs, protokoll idag. BUN har tidigare lagt sitt beslut i skolfrågan och skickat vidare till KSAU som under ett par veckors tid bearbetat det underlag som kom från BUN.

Nedanstående text är hämtat direkt ur KSAUs protokoll från mötet 2013-04-09.

Utredning av framtida skolorganisation

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 18 om att tillsätta en fullmäktigeberedning om skolans framtid. Beredningen hade som mål att utarbeta ett förslag till organisation och verksamhet för skolan i Årjängs kommun 2013-2023 samt föreslå vilka kvalitativa och ekonomiska mått som ska användas för att beskriva och mäta skolans verksamhet i kommunen. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 beslutades att kommunfullmäktige överlämnade ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden fick då i uppdrag att ta fram ett underlag för hur kommunen ska nå målen enligt uppdragsbeskrivningen till fullmäktigeberedningen. 

Barn- och utblidningsnämnden tog 2012-09-27 beslut om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013 i samband med budgetarbetet inför 2013. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 2012-11-27 då underlaget till beslutet ansågs vara bristfälligt. Barn- och utbildningsnämnden kompletterade beslutsunderlaget och kommunfullmäktige tog 2013-02-25 beslut om att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att behandlas tillsammans med den pågående skolutredningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har nu tagit beslut (BUN 2013-03-26 § 28) att föreslå kommunfullmäktige en ny framtida skolorganisation med nedläggning av skolorna i Blomskog och Bön hösten 2013 respektive hösten 2015. Förslaget innebär också att samtliga högstadieelever kommer att tillhöra Årjängs högstadieskola från och med höstterminen 2015. Barn- och utbildningsnämnden uttalar också att, om minskningen av antalet elever fortsätter på övriga låg- och mellanstadieskolor, kan inte nämnden utesluta framtida förändringar av såväl ekonomiska, pedagogiska och sociala skäl. Svensbyns skola bedöms idag vara den skola som även i ett längre perspektiv bör hållas som egen skolenhet. 
...
...

Yrkande
Lars Gustafsson (FP) yrkar att förvalningens förslag till beslut förkastas och att nuvarande skolorganisation bibehålles. De kompletterande konsekvensanalyserna har inte inkommit i ärendet från BUN enligt KF beslut 2012-11-27.
Kristina Kristiansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. De kompletterande konsekvensanalyserna har inkommit från BUN i enlighet med KF beslut 2012-11-27.
...
...

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Kristina Kristianssons förslag och 1 nej-röster frö Lars Gustafssons förslag beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla förvaltningens förslag. 
...
...

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

 1. Blomskogs skola läggs ner hösten 2013. Silbodalskolans upptagningsområde för förskoleklass och låg- och mellanstadieklasser utvidgas till att omfatta nuvarande område tillsammans med upptagningsområdet för Blomskogs skola samt dåvarande upptagningsområde för Lennartsfors skola från och med höstterminen 2013. Skolbarnomsorg erbjuds i Årjäng.
 2. Böns skola läggs ner hösten 2015. Töcksfors skolas upptagningsområde för förskoleklass och låg- och mellanstadieklasser utvidgas för att omfatta nuvarande område tillsammans med upptagningsområde för Bön skola. Skolbarnomsorg erbjuds i Töcksfors från och med höstterminen 2015.
 3. Samtliga högstadieelever börjar på den nya högstadieskolan i Årjäng från och med höstterminen 2015. Silbodalskolans upptagningsområde utvidgas då till att omfatta hela kommunen från och med höstterminen 2015.
 4. Barn- och utbildnignsnämndens förslag till genomförandeplan godkänns. 
Reservation
Lars Gustafsson (FP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation som bifogas denna paragraf. 

RESERVATION
Undertecknad ledamot reserverar sig mot KSAU förslag till beslut 2013-04-09 att lägga ned Blomskogs och Böns skolor samt att flytta Töcksfors högstadium till Årjäng, i punkten "Utredning av framtida skolorganisation".

Jag yrkar på att förvaltningens förslag till beslut förkastas och att nuvarande skolorganisation bibehålles. De kompletterande konsekvensanalyserna har inte inkommit i ärendet från BUN enligt KF beslut 2012-11-27.

"I beslutsunderlaget finns inte angivet vilka konsekvenser beslutet får för verksamheten samt vad verksamheten sparar på nedläggningarna. Kommunfullmäktige beslutade därför att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en komplettering av beslutsunderlaget som skulle innehålla följande punkter: Underlag som beskriver nettobesparingen i pengar och hur den beräknas, konsekvensanalys för verksamheten efter nedläggning och flytt av elever innehållande följande aspekter: Elevernas placering, storlek på klasserna, kostnader för skolskjutsar, konsekvensanalys för kommunens lokaler efter nedläggning av skolorna samt en beskrivning av nödvändig förankringsprocess hos de parter som blir berörda av skolnedläggningarna. "

2013-04-09
Lars Gustafsson (FP)

KSAU gick alltså på BUNs linje och föreslår nedläggning av tre skolor inom två år. Mycket intressant i frågan är att JA-sidan anser att BUN lämnat in kompletterande konsekvensanalyser enligt KFs beslut medan NEJ-sidan menar raka motsatsen. Föräldragruppen för skolutveckling ska försöka att få tag på beslutsunderlaget så snart som möjligt för att skaffa sig en egen uppfattning i frågan. 

KS protokoll skulle även det ha justerats idag, men av någon anledning har justeringen skjutits fram tills imorgon förmiddag. Så snart KS beslut offentliggörs publiceras det här på bloggen. 

tisdag 9 april 2013

Varför går BUN med underskott?

De senaste 5 åren har Barn- och utbildningsnämnden, BUN, i Årjängs kommun dragits med underskott. Totalt rör det sig om 24-25 miljoner för dessa år. Varför?


Föräldragruppen för skolutveckling hade igår, 2013-04-08, möte med BUNs AU för att ställa frågor om nämndens syn på framtida skolorganisation och det beslut som fattades 2013-03-26. Nämndens ordförande, Annika Holmstrand, redogjorde bland annat för det ekonomiska läget vilket alltså visar röda siffror. BUN har stora problem att hålla sig inom de budgetramar som beviljats av kommunfullmäktige, KF.

Hur kommer det då sig att en nämnd inte klarar av att sköta ekonomin? Svaret ligger enligt BUN i demografin. 

Elevunderlaget sjunker i Årjängs kommun och BUNs budgetramar baseras till stor del på just antal barn och elever. Samtidigt som elevunderlaget sjunker så har samma antal resurser (lärare, förskolelärare, fritidspedagoger m.fl.) bibehållits, vilket slår hårt mot BUNs ekonomi. I det nedläggningsbeslut som BUN har fattat flyttas Blomskogs elever in till Silbodalskolan nu till höstterminen 2013. Några resurser följer inte flytten utan tjänster kommer istället att sägas upp. Fler elever i klasserna, men inga fler resurser. BUN måste spara!

Är det ok att flytta in/ta emot fler elever i en klass utan att fler resurser följer? Är det ok att flytta in fler elever i klassrum som redan är trångbodda? Är det ok att flytta in fler elever till en skola där man tvingas börja servera skollunchen klockan 10 för att alla ska hinna få mat? Är det ok att genomföra förslag enligt BUNs beslut som direkt strider mot vad Lärarförbundet anser? Är det rätt mot elever och lärare? Är det rätt mot någon?

Frågorna verkar inte spela någon roll. BUN behöver spara och genomför, som dom själva uttrycker det, en panikåtgärd.