fredag 31 maj 2013

Politiker avböjer debatt

Nu på söndag har vi i Föräldragruppen för skolutveckling bjudit in samtliga politiska partier i Årjängs kommun till en debatt om den framtida skolorganisationen. Samma sak sker återigen, den Nya Alliansen (M, Kd och Fp) tackar ja, (S) tackar nej utan vidare förklaring. (C) tackar nej med förklaringen att de inte har något "mer att tillföra eller tillägga som skulle göra en debatt meningsfull.", de anser alltså inte att folket som har röstat fram dem ska få ställa några frågor, få lyssna på deras svar! Detta anser vi i Föräldragruppen för skolutveckling är under all kritik, alla partier i Årjängs kommun borde möta upp och stå för sin politik, om de inte kan göra det borde de inte sitta kvar som politiker!

Vi börjar bli så trötta på det här! Inte på att kämpa för vår kommun utan på att de styrande politikerna inte vill lyssna på oss! De kallar oss ”bygdeskolebevarare”, att vi bedriver ”decibelpolitik”, att vi inte kommer med något alternativt förslag till att lägga ner två bygdeskolor samt Töcksfors högstadium. Har de hört ett enda ord vi har sagt, läst ett enda ord vi skrivit? Det hade kanske varit bra om de hade tackat ja till någon av våra förfrågningar om möten så de hade varit mera insatta i vad vi vill och kämpar för - våra barn och hela vår kommuns fortlevnad!

Vi i Föräldragruppen för skolutveckling har under våren kämpat för att få träffa de styrande:
ñ  Barn- och utbildningsnämnden (BUN) bjöds in till dialogen Fokus på förbättring. Tyvärr en sen inbjudan då det var rektorerna som vi ursprungligen hade bjudit in för att få information om våra skolor. Strax inpå dialogen kom besked från kommunchefen Ingemar Rosén att rektorerna inte fick närvara.

 • Vi har bett om möten med BUN innan de skulle ta sitt beslut i skolfrågan, men nekats.
 • Kommunstyrelsens (KS) ledamöter bjöds in till ett möte. Av de 11 inbjudna svarade 7 st. 2 tackade ja (Kd och Fp), 1 var bortrest (S), men föreslog ingen ersättare och 4 avböjde sitt deltagande och gav sitt svar i ett gemensamt mail (M och C).
 • Vi har fått ETT möte, med BUNs arbetsutskott EFTER att beslutet var taget! Allt vi fick höra på det mötet var hänvisningar, till KS, till byggnadsnämnden, till tekniska och till verksamheten.
Vi fick till slut ett möte med centerpartiets styrelse där knappt hälften av våra frågor hann ställas. Vad som är centerpartiets EGENTLIGA argument till nedläggning är inte helt lätt att sätta fingret på. Spara pengar säger de, men när vi argumenterade med att man inte sparar några pengar på en skolnedläggning bl.a p.g.a ökade skolskjutskostnader, att lokalkostnader finns kvar i kommunen (dock flyttat till KS konto, men det är ju ett helt ANNAT konto), ökade kostnader för personal samt större lokalbehov på den alternativa skolan så flyttades fokus. Då är det helt plötsligt synd om barnen som inte har några lekkamrater! Ja, vad svarar man på det? Barnen på bygdeskolorna har nog så många kompisar, över flera årsklasser dessutom! Lärarrekryteringen är nästa argument, att det är svårt att få tag på behöriga lärare. På bygdeskolorna här i kommunen så har man behöriga lärare och barnen visar mycket goda studieresultat. Vad är det som säger att de lärarna väljer att flytta med till den nya skolan?

Vi börjar bli så trötta på det här. Inte på att kämpa för vår kommun utan på att de styrande politikerna inte vill lyssna på oss! En stor eloge till de partier som faktiskt ser meningen med att låta allmänheten få svar på sina frågor!

Uppdaterat 2013-06-01: Självklart kommer debatten att bli av trots att några av partierna har valt att inte medverka. Vi ser fram emot en givande debatt mellan politiker och allmänheten :)

torsdag 30 maj 2013

Skoldebatt 2/6

Föräldragruppen för skolutveckling bjuder in de politiska partierna samt allmänheten till en debatt nu på söndag.Varje parti, samt Föräldragruppen för skolutveckling, får utse en representant att sitta i panelen. I debatten kommer allmänheten att få ställa frågor och få möjlighet att lyssna på båda sidors argument inför folkomröstningen.

Varför har BUN ett underskott?
Varför vill ni avveckla? Vad sparar ni på det?
Varför vill ni bevara? Vart ska pengarna tas ifrån?
Hur ska nya högstadiet se ut? Vad händer med C-hallen? 

Moderator: Mogens Nielsen


VÄLKOMNA!

onsdag 29 maj 2013

Valduellen i Årjängs kommun

Inför valet 2010 genomförde Sveriges radio Värmland ett antal valdueller i de värmländska kommunerna. När turen kom till Årjäng var det Centerpartiets ordförande Katarina Johannesson som ställdes mot Socialdemokraternas gruppledare Gunilla Svantorp.

Skolan och utbildningen är enligt Katarina Johannesson de viktigaste frågorna för Centerpartiet i valrörelsen 2010 och vi behöver ändamålsenliga lokaler i både Töcksfors och Årjäng. Enligt Gunilla Svantorp och Socialdemokraterna finns det två otroligt eftersatta och dåligt underhållna högstadieskolor i kommunen och att det är dags att satsa på ungdomarna.

Valduellen tar upp flertalet intressanta frågor, men vi har valt ut det som handlar om högstadiebygget. Halvvägs in i duellen ställs en fråga om högstadieskolan och vad som skall hända med den. Gunilla Svantorp och Katarina Johannesson svarar enligt nedan.

Gunilla Svantorp:
Ja, vi tycker verkligen det är på tiden att vi satsar på ungdomarna och därför vill vi bygga en ny högstadieskola. Vi har två otroligt dåligt eftersatt underhållna skolor och så kan vi inte ha det längre. Vi måste faktiskt visa att vi vill satsa på ungdomarna och då vill vi bygga en ny skola.

Katarina Johannesson:
Ja, vi har ju två tätorter i kommunen det vet vi också. Vi är en kommun som är väldigt stor till ytan. Det är långa transporter ifrån olika delar av kommunen om vi ska samlas på ett och samma ställe och tittar man då på Silbodalskolan i Årjäng så måste vi absolut ta tag i den det nämnde vi inledningsvis att det är prio ett att vi får ordning på den skolan och högstadiet inklusive. Sedan när vi tittar på Töcksfors tätort så har ju dom ett högstadium idag och det är ju Töcksfors tätort som expanderar och växer och ifrån vissa delar där är det väldigt långt om man ska transportera ungdomar ända till Årjängs tätort. Det som jag tror är viktigt för att öka samarbetet mellan högstadieskolorna det är att vi får en gemensam högstadieorganisation så att vi får en samverkan, ett samarbete till stånd så att vi får ett bra utbyte emellan. Men vi vill behålla båda högstadieskolorna och satsa på att även elever i Töcksfors ska få en bra skola likadant som i Silbodalskolan. 

Det som Katarina Johannesson trycker på i sitt uttalande är precis det som Föräldragruppen för skolutveckling, och många med oss, säger. Att vi till ytan har en väldigt stor kommun och att transporterna blir väldigt långa från ytterkanterna in till ett gemensamt högstadium i Årjäng. Frågan är bara, har vår kommun krympt? Kan det fortfarande hävdas att Centerpartiet inte brutit sina vallöften?

Här kan ni lyssna till hela intervjun från Kommunduellen - Årjäng.

tisdag 28 maj 2013

Politiskt dubbelkommando

Forskaren som SVT's Agenda intervjuat talade om att folkomröstningar var ett politiskt dubbelkommando. Om man omvandlar det till verkliga livet skulle det kunna se ut så här:

Jag och kommunalrådet har bestämt oss förr att åka till Stockholm för att titta på en Springsteen-konsert (inte troligt men ändå).

"-Ska du eller jag köra?", frågar hon.
"Kör du, du kör bättre än mej...".

Resan rullar på utan bekymmer, ända tills vi kommer till Södertälje, då hon svänger av.

"-Vad gör du? frågar jag.
"-Jag vill hellre till Axa Sportcenter och se på hockey, säger kommunalrådet med bestämd röst!
"-Men vi ska ju på Springsteen, det har vi ju bestämt!?
"-Skyll dej själv som lät mej styra....


Sensmoralen då, jo bara för att jag lät henne köra de 40 milen behöver jag väl inte bara sitta och titta på när hon kör åt pipan i sista fjärdedelen...

Jan-Erik Axelsson

tisdag 21 maj 2013

Vem kan man lita på?


Inför valet 2010 så var skolfrågan en av de viktigaste frågorna för mig och min familj!  Valet var enkelt, jag röstade på Centerpartiet.  De stod upp för glesbygden och barnen! Centerparitet skulle ha kvar två högstadieskolor i kommunen och de skulle så långt det var möjligt kämpa för bygdeskolorna. De menade att det var viktigt för glesbygden att dessa skolor fanns kvar! Som sagt var, valet var enkelt.
Men VEM KAN MAN LITA PÅ? Centerpartiet gör en kovändning, de använder min röst för att lägga ner Högstadiet i Töcksfors, bort med bygdeskolorna, riva C hallen i Årjäng.  Jag röstade för barnens bästa men min röst blev till något annat.
Jag ber alla barn om ursäkt för min röst på Centerpartiet, jag visste inte bättre!
Jag kan dock lova en sak! Jag kommer aldrig mer i mitt liv lägga en röst på detta parti. DET KAN NI LITA PÅ!
Roger 

måndag 20 maj 2013

Valkampanjen inledd

Håll utkik efter vår folder som dimper ner i er brevlåda från och med den här veckan. Allt arbete från Föräldragruppen sker ideellt och då vi har begränsade ekonomiska resurser ser vi själva till att foldrarna läggs i er brevlåda. Skulle ni sakna en folder i slutet av nästa vecka så hör av er.

Förutom foldrar så kommer ni att hitta oss på utvalda platser i kommunen där vi delar av oss av vår information. Tid och plats meddelas så snart aktivitetskalendern är spikad.

Ditt valdeltagande är ytterst viktigt, oavsett åsikt!


Folkomröstningen 9/6 rör så mycket mer än nedläggning av två bygdeskolor, den handlar om landsbygdens framtid, hela kommunens framtid. Att ta beslut på så bristande underlag kan få förödande konsekvenser. 

Årjängs kommun har idag med sina skolor i såväl tätort som landsbygd, unika möjligheter att erbjuda eleverna olika skolmiljöer. Låt oss ha kvar elevernas rätt till en bra skola, oavsett behov!

UTVECKLA
inte
avveckla

fredag 17 maj 2013

Hujedamej som Emil skulle ha sagt...


Varför finns det inga andra ekonomiska förslag att ta ställning till enligt vårt kommunalråd Katarina Johannesson? Det finns! Både från andra politiker och från allmänheten, MEN! Man vägrar att lyssna. Visst, Föräldragruppen För Skolutveckling har inte tillgång till alla siffror, men en hel del uträkningar klara man att göra med enkel matematik. Vi vill ha dialog i frågan eftersom den inte handlar om enbart bygdeskolorna eller tätortsskolorna eller C-hallen eller skolskjutsar eller BUNs ekonomi. Allt hänger ihop!

Om vi tänker oss följande scenario:

9/6 röstar folket (som är de enda som har min respekt till beslut) att Bön och Blomskogs skolor skall läggas ner. För att få plats med fler elever i Töcksfors skola så flyttas högstadiet in till Silbodal. Då får man anledning till att bygga den stora skola som styret i kommunen nu framhåller. Därmed så rivs C-hallen med färre lektionstimmar i idrott som följd för skoleleverna eftersom vi få en hall mindre och fler elever skall dela på de två återstående när Töcksfors högstadieelever och Blomskogs lm-elever anländer. Förutom skolverksamheten så blir det även mindre tid för föreningslivet. 

Beslutet i KF om om- och nybyggnation Silbodalskolan är 100 miljoner, men dessa kommer inte att räcka enligt kalkyler. Och då har man inte tagit hänsyn till att lm behöver renoveras. Vart står vi då? Jo, politikerna i Centerpartiet menar att "vi måste börja någonstans" och visst är det så, men beslutet på 100 miljoner är till för om- och nybyggnation Silbodalskolan och inte enbart nybyggnation. Är det rätt att flytta in ytterligare elever till en skola som är kraftigt eftersatt och där lärarna sliter med att försöka få ihop utbildningen på så vis som skollagen kräver? Några ytterligare resurser följer inte med Blomskogs/Böns elever. Varken för undervisning eller stöd. Vilka vinner på det här? De elever som får färre idrottstimmar? De föreningar som får mindre möjlighet att utöva sin verksamhet? LM-eleverna i Silbodal och Töcksfors som inte får sina lokaler renoverade på ytterligare flerfaldiga år framöver? Eleverna som går miste om stora delar av sin fritid när de reser bort 40-60 timmar i månaden? Lärarna som inte får ändamålsenliga lokaler? Lärarna som får större klasser utan fler resurser? Lärarna och eleverna på Silbodalskolans lm som får stå tillbaks undervisningen i matteverkstaden för att den behövs för högstadieundervisning under 3 terminer som nya bygget tar? Eleverna på Silbodalskolan som måste anpassa sin utevistelse ytterligare eftersom högstadie-, lm- och förskoleklasselever inte kan dela på utemiljön så som den ser ut idag? Eleverna som tvingas äta lunch runt klockan 10 för att alla ska hinna få mat? 

Men besparingen då som blir när man lägger ner Blomskogs och Böns skolor, den kommer väl att gynna Silbodalskolan och Töcksfors skola? Man kan väl renovera med hjälp av de pengarna? Tyvärr är inte besparingarna på långa vägar så pass stora att de skulle räcka till någon renovering. Inte ens på någon av tätortsskolorna. När man nu dessutom har insett att skolskjutsarna kommer att bli dyrare än den schablon som skolutredningen redovisar samt att kommande åk 6 i Silbodal skall delas i 3 klasser, med förslaget på tillsättande av en 80 % tjänst, ja då blir det till och med dyrare att lägga ner Blomskogs skola än att ha den kvar. Lokalerna för att dela en klass i 3 saknas på Silbodalskolan, men "det löser sig". Hur då? Högstadieeleverna kommer att behöva fler av lm-stadiets lokaler under byggnationstiden. Det är inga problem enligt BUN. Silbodalskolans lm har historiskt sett haft ett större elevantal än det som finns där idag så att ha fler elever i klassrummen är inga som helst problem. Eller?

Föräldragruppen för skolutveckling arbetar med att förbättra de skolor som behöver det och bevara de skolor som idag är en förebild. Det minsta vi begär är en ordentlig utredning som visar på kostnadsbilden för en framtida skolorganisation. En långsiktig sådan. För att vi ska nå fram med våra förslag så behöver vi få en dialog med ansvariga politiker. Tyvärr så nekas vi dialog av både BUN och KS. Varför? Ja, det kan man fråga sig. Vi kanske har ett förslag som dom inte tänkt på? Hur skulle det se ut? Ett gäng föräldrar som sätter barnen i främsta rummet och som vill ta upp en dialog om en hållbar lösning? Hujedamej som Emil skulle ha sagt...

Cecilia Axelsson

torsdag 16 maj 2013

Vårt budskap på väg!

Föräldragruppen för skolutveckling är en partipolitiskt oberoende grupp där allt arbete för att främja kommunens skolor och levande landsbygd sker ideellt. Vi vill utveckla de skolor som behöver det och bevara de skolor som idag är en förebild. Gruppen består av föräldrar och sympatisörer från alla kommundelar.

Tack alla ni som på olika sätt finns med och stödjer vårt arbete!


UTVECKLA
inte
AVVECKLA!

Rösta NEJ 9 juni!

måndag 13 maj 2013

Demonstrationstal 29/4

Måndagen den 29/4 2013 hölls en historisk demonstration utanför Folkets hus i Årjäng. Föräldragruppen för skolutveckling visade sitt missnöje med det som kommunfullmäktige planerade att besluta om gällande framtida skolorganisation. Nedan följer demonstrationstalet som hölls under kvällen.


Då var det dags! 29 april 2013 och flera hundra personer har samlats här utanför Folkets hus i Årjäng. På en helt vanlig måndag. Varför då?

Föräldragruppen för skolutveckling vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till den här demonstrationen, som trots allt inte äger rum på en helt vanlig måndag. Idag tar nämligen kommunfullmäktige beslut om framtida skolorganisation här i Årjängs kommun. Ett beslut som kommer att påverka så mycket mer än själva skolan.

Barn- och utbildningsnämnden har dragits med underskott under många år. Hur kommer det sig då att en nämnd misslyckas fullständigt med sin ekonomi? BUN skyller på det svikande elevunderlaget. Hur kommer det sig då att siffrorna visar en ökning av födelseantalet i kommundelar där bland annat nedläggningshotade skolor finns? BUN skyller på den nya skollagen och kravet på behöriga lärare. Hur kommer det sig då att många behöriga lärare söker sig till just bygdeskolorna?  BUN hänvisar till att de har de för bra där och att genom nedläggningar får alla lärare och elever samma förutsättningar. 

Hur kommer det sig att BUN anser en restid på upp till 60 timmar i månaden är rimlig för en högstadieelev? BUN försvarar detta med att det ändå inte kan röra sig om så många elever och att man får räkna med att resa när man bor långt bort. Det är så att man häpnar när man hör hur majoriteten av politikerna resonerar!

Det liggande förslaget på en ny skolorganisation för också med sig en hel del indirekta konsekvenser. Förutom avvecklingen av skolorna i Blomskog och Bön samt högstadiet i Töcksfors så kommer även vardagen för Silbodalskolans elever och lärare att förändras. Även om BUN anser att de inte berörs. Vad sägs om att fler elever flyttas in i Silbodalskolans klasser utan att fler resurser följer? Vad sägs om att fler elever trycks in i klassrum som redan idag är trångbodda? Vad sägs om att fler barn ska få plats på befintliga fritids utan att fler resurser tillsätts? Vad sägs om att C-hallen ska rivas för att ge plats åt det nya högstadiet? C-hallen som genomgått stora renoveringar och som är fullbokad från morgon till kväll! Är det ok att elever i låg- och mellanstadiet får färre idrottstimmar på grund av att C-hallen rivs? Är det ok att barnens fotbollsplan blir parkeringsplats? Är det ok att genomföra förslag enligt BUNs beslut, som direkt strider mot vad Lärarförbundet anser? Är det ok att renoveringen av låg- och mellanstadiet får stå tillbaks ytterligare ett stort antal år för att det nya högstadiet kräver hela budgeten? Är det rätt mot eleverna? Är det rätt mot lärarna? Är det rätt mot föreningslivet? Är det rätt mot någon? 

Frågorna, skrivelser och direkta fakta verkar inte spela någon roll. BUN behöver spara och genomför, som de själva uttrycker det, en panikåtgärd.

I januari i år presenterades en skolutredning som på flertalet punkter innehåller stora brister. I samband med detta bildades Föräldragruppen för skolutveckling. Vi är en partipolitiskt obunden grupp som arbetar för att bevara och utveckla våra skolor i kommunen.  Vårt fokus ligger på att förbättra de skolor som behöver det och att bevara de skolor som idag är en förebild. Vårt arbete omfattar alla barn, från Lennartsfors i söder, till Östervall i norr. Allt arbete sker ideellt och med egna medel. Efter förfrågningar från både företag och privatpersoner att vilja bidra med ekonomiska medel till gruppen har vi beslutat att öppna ett konto och vi ger er möjligheten genom insamling, att bidra till vårt arbete redan här idag. Hjälp oss att hålla fokus på förbättringar för hela kommunen!

Förespråkarna för nedläggning av Blomskogs skola hösten 2013, Böns skola 2015 och Töcksfors högstadium 2015 hävdar att inga andra förslag har lagts fram för dem att ta ställning till. Det stämmer inte. Aldrig förr har en fråga engagerat så många kommuninvånare i Årjäng. Skrivelser har gjorts från privatpersoner, fackförbund, politiker, näringsliv och föreningsliv. 

Föräldragruppen för skolutveckling, vi har vår ståndpunkt helt klar för oss. Beslutsunderlaget är bristfälligt och den politiska tidplanen på tok för hårt pressad. Sådana här frågor kräver ordentliga utredningar och kan inte forceras fram. I vår skrivelse ”Förslag till beslut i kommunfullmäktige 2013-04-29” skriver vi bland annat följande:
 • Inga nedläggningsbeslut före valet 2014
 • Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet på Silbodalskolan
 • Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet i Töcksfors.
 • Bygg en ny högstadieskola, endast anpassad till Silbodalskolans elever, men planera denna så det är förberett för ytterligare tillbyggnad om det blir beslut om gemensam skola i kommunen efter valet 2014.

Kunde fullmäktige enas om ovanstående på sitt möte idag, den 29 april 2013 så kommer vi i gång. Viktiga investeringar sker i rätt ordning. Investerade pengar utnyttjas maximalt. När så den nyvalda kommunledningen tar över hösten 2014, så är vägen öppen åt båda håll. Nedläggning eller bevarande. Vi får en lugn politisk utveckling av denna så viktiga fråga. Vi väljare bestämmer sedan i valet 2014 hur vi vill att vår kommun ska satsa i framtiden. Det är förslaget från Föräldragruppen för skolutveckling.

Fast egentligen. Är det så svårt? En tjänsteman inom BUN sade till mig ”Pengar är inget problem Cecilia, det gäller bara att visa att barnen är så pass viktiga att BUN får ökade resurser”. Det är därför vi är här idag. För att visa att barnen är det finaste vi har. Att barnen är skolans framtid. Kommunens framtid. VÅR framtid!

Vi vill tacka alla ni som är här idag för att visa ert stöd! Oavsett hur kommunfullmäktige ställer sig till förslaget om framtida skolorganisation så ses vi snart igen. Den 9:e juni krävs ett högt valdeltagande för att visa kommunen och politikerna att även vi, kommuninvånarna, vi som utgör föreningslivet, näringslivet och inte minst är deras väljare, vill säga vårt om framtida skolorganisation. En fråga som kommer att påverka så mycket mer än själva skolan. Vi måste visa vad vi står för! Allt fokus på ligger just nu på kommunfullmäktiges beslut ikväll. Därefter ses vi i vallokalerna den 9:e juni! Vi har gått ut hårt och nu gäller det att öka!

Cecilia Axelsson, ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

torsdag 9 maj 2013

Svepande anklagelser eller ren fakta?


I början av maj gjordes ett inlägg om demokrati på en blogg som bland annat tar upp politiska frågeställningar i Årjängs kommun. Jag var en av dem som ifrågasatte om man verkligen kan kalla det för demokrati i Årjängs kommun med tanke på att Centern idag inte driver den politik som de blev framröstade till att föra. Jag själv var en av dem som röstade på Centern, mycket p.g.a deras valmanifest inför valet 2010 som dels sade: "våra bygdeskolor ska vara kvar så länge elevunderlag finns" samt "två högstadieskolor med en gemensam organisation". Bloggerskan valde bl.a att svara mig med en fråga: "Var finns de demokratiska avstegen?", hon antydde att Föräldragruppen för skolutveckling tillåter förföljelse av folkvalda politiker samt ytterligare några påstående som jag i mitt andra inlägg valde att ifrågasätta i mitt nästa svar. 

Tyvärr så ansåg bloggerskan följande angående mitt andra inlägg: "Du har i din kommentar med en svepande anklagelse som jag inte vill ge utrymme på bloggen...och så valde hon att svara på en av alla mina frågor och helt utesluta allt det andra i min skrivelse. 

Jag väljer därför att lägga ut mitt andra inlägg här på bloggen så att kanske någon annan kan besvara mina frågor. Mitt svar med mina frågor är som sagt från början riktade till en bloggerska som en reaktion på inlägget angående demokrati på hennes blogg.

Det första demokratiska avsteget är ju att man försökte ta ett beslut i frågan innan folkomröstningen var gjord, även om den bara är rådgivande så kan den inte ge några råd om den är gjord efter att ett beslut är fattat. Det borde väl även vara ett demokratiskt avsteg om ledamöter nekas att komma till fullmäktigemöten och rösta på annat sätt än partiledningens? Dessutom kan det tyckas odemokratiskt att man som Centerpartiet hade i sitt valmanifest inför valet 2010 att man skulle bevara bygdeskolorna och två högstadium, för att sedan efter valet göra helt om i frågan.
Jag håller med dig helt och hållet i att ingen ska trakasseras personligen och jag anser heller inte att vi lät detta passera! Så fort som inlägget upptäcktes togs det bort. Man tog även kontakt med personen som skrivit inlägget och hade ett långt samtal med denne om olämpligheten i att skriva sådana inlägg. Att det skulle vara så att de drivande i frågan inom Centern skulle ha en betryggande majoritet som står bakom dem ställer jag mig frågande till när det förefaller att i alla fall 30% av Centerns fullmäktigeledamöter har valt att lämna partiet i vad som förefaller vara i samband med skolfrågan.
När man 2010 gav löftet om att behålla bygdeskolorna och ha två högstadium i kommunen är det sannolikt att man visste hur elevunderlaget skulle komma att se ut de närmaste åren.
Du hänvisar till Stenbratts skolutredning antar jag när du skriver ”enligt skolutredningen” angående kvaliteten på de små skolorna? Han baserar sig på rapporter som enbart säger att det är bäst med åldershomogena klasser och bortser helt från forskningsrapporter som säger det exakt motsatta, att åldersblandade klasser är bättre. Att en skola inte kan bli hur liten som helst håller jag med om, men om jag vänder på frågan: hur centraliserad kan en skola bli och fortfarande hålla hög kvalitet? Vart går gränsen för dig, ska vi ha en enda skola i hela kommunen eller varför stanna där?
Ja några av bygdeskolorna är idag dyrare än Silbodalskolan, men även den billigaste skolan i kommunen är en av de minsta. Det är ju även så att en liten skolas kostnad per elev inte ger ett så stort utslag i BUNs totala budget, medan ganska blygsamma kostnadsökningar per elev på en stor skola ger stora utslag då det är så många fler elever där. Det bli även fel att rakt av jämföra en dyr bygdeskola med en billigare stor skola rakt av, för alternativet till den lilla skolan är inte den stora. Alternativet är den stora plus dyra bussresor och alla andra konsekvenser av nedläggningen. Det är därför inte alls säkert att alternativet blir billigare, och det är just detta som är glesbygdskommunens dilemma.
Du skriver att ”det trista är att de här extra pengarna som de små skolorna kostar går mest till lokaler”. Men tittar man t.ex. Stommens skola så är lokalkostnaden per elev ca 15.000 kronor per år medan den totala årskostnaden för en elev per år är ca 58.000. Eller så kan vi ta Holmedals skola med ca 10.000 kronor per elev i lokalkostnad med en totalkostnad på ca 69.000 kronor och år (Baserat på Vad kostar en bygdeskola?). Ett enkelt överslag ger att det borde vara sannolikt att det tänkta nybygget för högstadiet i Årjäng får en lokalkostnad på över 25.000 (2% ränta och avskrivning på 50 år. 220 elever) kronor per elev och år, vilket i sin tur visar att det inte nödvändigtvis finns ett samband mellan små skolor och dyra lokalkostnader.
Vad du säger ”cirkulerar på nätet just nu” har jag ingen aning om vad det är du menar?
Vart kommer den "svepande anklagelsen" in i mitt inlägg? Nu när bloggerskan valt att inte svara på mina frågor så kanske någon annan kan göra det?
Jessica Danielsson

måndag 6 maj 2013

Vi nekas samråd

Varför nekas Föräldragruppen för skolutveckling samråd? Vi har försökt att få till möten med BUN innan deras förslag till beslut togs om framtida skolorganisation, men fick istället ett möte med BUNs AU efter det att BUN enligt ordförande Annika Holmstrand, hade slutfört sitt uppdrag genom att lägga fram beslutsförslaget till KS. När vi så vänder oss till KS om möte så svarar Centerpartiets och Moderaternas ledamöter att det är BUNs ansvarsområde och avstår möte. Hela den maildialogen kan ni se i kursiv text nedan. 

Ja-sidan för nedläggning av flertalet skolor i vår kommun hävdar gång på gång att inga andra förslag än det från BUN har kommit in för dom att ta ställning till. Detta är inte sant! Både politiker och vi i Föräldragruppen för skolutveckling har förslag. När det gäller vår grupp så vill vi ha en dialog för att komma vidare. Vi har inte tillgång till alla siffror och vi är inga politiker utan enbart föräldrar som sätter barnen i främsta rummet och vill ha till en långsiktig lösning som gynnar hela kommunen. Så väl tätort som landsbygd. Varför nekas vi samråd?

Torsdag 21/3 skickades en kallelse ut till möte med ledamöter i KS där styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling ville diskutera framtida skolorganisation. BUN skulle 25/3 lägga fram sitt förslag till beslut till KS varför vi ville ha ett möte innan. 

Mail 2013-03-21


Hej
Styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling vill kalla kommunstyrelsens ledamöter till ett möte gällande förslag till ny skolorganisation i Årjängs kommun.


Datum: 2013-04-03
Tid: 18:00 - 20:30
Plats: Årjäng (lokal meddelas senare)
Svar om deltagande lämnas senast 27/3 via e-post.
Hälsningar Styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling

Tyvärr hade vi använd oss av en felaktig formulering, där vi "kallat" ledamöter istället för att "bjuda in". Det här skapade omfattande frågeställningar hos en del av de folkvalda ledamöterna och man anklagade ordföranden i Föräldragruppen för skolutveckling att ägna sig åt "odemokratiska fasoner" då denne "kallat" till möte. Ett nytt mail skickades omgående ut (25/3).

Mail 2013-03-25

Hej
Vad vi förstår har vi använt oss av fel vokabulär när vi kallade er till ett möte. Vi har nu blivit uppmärksammade på att vi inte har rätten att kalla en nämnd eller de ledamöter som sitter i densamma. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling vill härmed bjuda in er som sitter som ledamöter i KS till möte gällande förslag till ny skolorganisation i Årjängs kommun.

Tid enligt nedan, lokal meddelas senare. OSA 27/3

Hälsningar Styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling

Trots två mail med önskemål om svar så fick vi tyvärr ställa in mötet och 28/3 skickades följande mail.

Mail 2013-03-28

Hej
På grund av låg svarsfrekvens och låg vilja att delta i diskussion kring framtida skolorganisation från styrelseledamöter i KS, ställs nästa veckas möte in.

Glad påsk!

Hälsningar styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling

Av kommunstyrelsens 11 ledamöter så svarade 7. 2 tackade ja, 1 var bortrest, men föreslog heller igen ersättare och 4 avböjde sitt deltagande och gav sitt svar i ett gemensamt mail. Se nedan.

Mail 2013-03-27

Hej och tack för inbjudan

Vad jag förstår så har BUN's arbetsutskott bjudit in er till ett möte för att diskutera skolutveckling. Det är BUN's ansvarsområde och därmed avstår vi, Centerpartiets ledamöter och Moderaternas ledamot i KS, inbjudan till möte den 3 april.

Med vänlig hälsning Katarina Johannesson Kommunstyrelsens ordförande Årjängs kommun

I kommunstyrelsen finns 11 folkvalda ledamöter varav Centerpartiets 3 och Moderaternas 1 avböjde i det gemensamma mailet ovan. Folpartiets 2 ledamöter tackade ja till att delta. Av Socialdemokraterna svarade 1 att han var bortrest medan de andra 3 valde att avstå att svara över huvud taget. 

Förutom att Föräldragruppen för skolutveckling har nekats samråd så anklagas vi för att bedriva decibeldemokrati och att vara nej-sägare som inte tar något ansvar. Frågan är hur vi ska nå fram med vårt förslag på annat sätt än att ta föra en dialog med ansvariga politiker? Det är ju inte speciellt svårt att framhålla bristen på förslag om en framtida skolorganisation i Årjängs kommun när man nekas samråd att framföra dom...

lördag 4 maj 2013

Beslut om C-hallen

Protokollet från Bygg- och miljönämndens möte 2013-04-24, har dröjt. Några av punkterna behövde omjusteras, men ärendet kring rivning av C-hallen är signerat.

Åsikterna om C-hallens vara eller icke vara går isär. Några anser att den inte behövs och att de stora hallarna klarar av att bära hela belastningen genom att sätta upp vikväggar. Andra menar att det är praktiskt omöjligt att bedriva den typen av verksamhet som C-hallen är ämnad för, i de stora hallarna. Sedan sägs det att C-hallen är utdömd, men det finns inte protokollfört någonstans. Hallen har dessutom genomgått en omfattande renovering vilket borde tyda på att den är långt ifrån utdömd i dagsläget.

Nedanstående text är hämtad ur Bygg- och miljönämndens protokoll från 2013-04-24.

§ 50
Skolan 16 - Rivningslov
Ärende
Med anledning av planerad nybyggnation av ny högstadieskola har Årjängs kommun lämnat in en ansökan om rivningslov för gymnastikbyggnad (C-hallen). Området omfattas av detaljplan från 2008. Planen anger inga skäl för bevarande av byggnaden, och byggnaden omfattas inte av rivningsförbud. Ändring av planen för området pågår för att möjliggöra byggnation av ny högstadieskola.
...

Yrkande
Roland Moberg (kd) yrkar avslag på rivningslovet. Avslag motiveras av att man är mitt uppe i att ta fram en ny detaljplan. Och då den inte är färdig kan inte rivningslov ges.

Björn Karlsson (s) yrkar, med bifall av Rolf Gruvborg (m), Lisbeth Karlsson (c) och Siv Ögren (s) bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt Roland Mobergs yrkande.

Votering begärs. Bygg- och miljönämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Björn Karlssons förslag
Nej-röst för Roland Mobergs förslag

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Björn Karlssons förslag och 6 nej-röster för Roland Mobergs förslag beslutar bygg- och miljönämnden att bifalla Roland Mobergs förslag. 


Votering bland ledamöterna

Bygg- och miljönämndens beslut
Ett förslag till avslag på ansökan om rivningslov för rivning av C-hallen skall kommuniceras med sökanden innan ärendet tas upp för beslut.

Förslaget om avslag motiveras av att man är mitt uppe i att ta fram en ny detaljplan. Och då den inte är färdig kan inte rivningslov ges.

Reservation
Björn Karlsson (s), Rolf Gruvborg (m), Lisbeth Karlsson (c) och Siv Ögren (s) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation som bifogas paragrafen. 

...

RESERVATION
Ärende 15
Rivningslov - Skolan 16

Vi reserverar oss mot beslutsförslaget om att neka rivningslov. 
På grund av vi som myndighetsnämnd skall följa de lagar och regler som gäller för rivningslov (PBL 9:34, PBL 14:7) och ej utgå från personliga åsikter och påtryckningar.

Årjäng 2013-04-23

Björn Karlsson
Lisbeth Karlsson
Rolf Gruvborg
Siv Ögren

Beslutet innebär att ingen rivning av C-hallen kommer att kunna beslutas innan en ny detaljplan tagits fram.

Men det stod ju i Nordmarksbygden att C-hallen skulle rivas? Ja, än en gång ser vi hur tjänstemän går ut med information som är felaktig. Kanske för att motståndare till rivningen ska tro att loppet är kört? I så fall vill vi upplysa om att vi, motståndarna, vi på den andra sidan, vi som anses föra decibelpolitik, vi som är föräldrar och föreningslivet, är avsevärt mer insatta än så!

Frågan kring det nya högstadiebygget i Silbodal och nedläggningsförslaget av Töcksfors högstadium berör, liksom nedläggningsförslaget av Bön och Blomskog, hela kommunen. Allt hänger ihop. Även om folkomröstningen enbart, på valsedlarna, rör Bön och Blomskog så kommer valresultatet att påverka även förslaget om nedläggning av Töcksfors högstadium och rivning av C-hallen. Det är mycket viktigt att alla går till valurnorna 9/6!!!

fredag 3 maj 2013

KF:s protokoll justerat

I måndags höll kommunfullmäktige möte i Årjäng där bland annat punkten gällande ny skolorganisation behandlades. Som ni har läst innan så blev det inget beslut i frågan utan 14 röster mot KS förslag genererade en minoritetsåterremiss.

2/5 var dagen för protokolljustering och idag, 3/5, lades protokollet ut på kommunens hemsida.

Yrkandet från Lars Gustafsson innebar bland annat att inget beslut skulle tas före folkomröstningen i juni. Då ingen har protesterat mot yrkandet borde heller inget beslut kunna tas innan folket fått säga sitt. Detta innebär i sin tur att inga skolor kan läggas ner till hösten 2013 eftersom sista datum för beslut om detta var, enligt den politiska tidplanen, 29/4.

Nedanstående text är hämtad ur KF:s protokoll från 2013-04-29.

§ 54

Utredning av framtida skolorganisation
...

Yrkanden 
Lars Gustafsson (FP) yrkar, med bifall av Stefan Moberg (KD), Kjell-Arne Ottosson (-), Robin Olsson (M), Agneta Nilsson (KD), Bo Malm (-) och Magnus Andreasson (FP) att ärendet återremitteras till efter folkomröstningen då ärendet inte är färdigberett, dels för att 
 1. Ingen konsekvensbeskrivning för Töcksfors högstadieskola finns, inga beräkningar för skolskjutskostnader och konsekvenser för vad längre skolskjutstider ger
 2. Ingen samhällsekonomisk beskrivning finns 
 3. Folkomröstningen är inte genomförd som ett led i beredningen 
 4. För att man inte följer kommunallagen vad gäller beredning och samråd med nyttjare
Stefan Moberg (KD) yrkar, med bifall av Kjell-Arne Ottosson (-) och Robin Olsson (M), att kommunfullmäktige i andra hand ska besluta enligt följande: 

Bevara Blomskog och Böns skolor. En nedläggning där inte några besparingar kommer att göras, och risken är att det enda som uppnås är en kvalitetsförsämring för eleverna på både lämnade och mottagande skolor, med avseende på livskvalitet, restid, lärartäthet och klasstorlek, är inte motiverad. Satsa istället resurser på att minska klasserna på centralskolorna, omorganisera resurserna för det särskilda stödet för att frigöra pedagoger som istället kan gå in som klassmentorer. Detta tror vi kan skapa en likvärdig skola för alla kommunens elever, utan att försämra för de som har det bra i dag. 

Kostnaderna för att täcka dagens underskott bör täckas av en ökad ramtilldelning från kommunfullmäktige. Den ökade ramtilldelningen kan finansieras med det ökade utjämningsbidrag som väntas komma. 

Bevara Töcksfors högstadium. Kommunfullmäktige beviljade 100 miljoner för om och tillbyggnad av Silbodalsskolan. Vi anser att man bör bygga ett nytt högstadium i Årjäng, som är storleksmässigt anpassat till att enbart ta emot framtida elever i dagens upptagningsområde. Kostnaden för ett mindre högstadium ryms mer än väl inom 100 miljoner. Resterande del av investeringsbudgeten bör fördelas mellan Årjäng och Töcksfors låg och mellanstadieskolor och Töcksfors högstadium, för renovering av befintliga lokaler. Som exempel kan nämnas att den nybyggda lokalen som inrymmer skolbarnomsorgen i Töcksfors kostade 12 miljoner. 

Daniel Schützer (S), Roland Kylén (C), Katarina Johannesson (C), Gunilla Svantorp (S) och Annika Holmstrand (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.


Propositionsordning 
Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras för ytterligare beredning och finner att fullmäktige beslutat att 

avgöra ärendet idag. Votering begärs och verkställs enligt följande 
voteringsproposition: JA för att ärendet behandlas idag och NEJ för 
återremiss. Omröstningen utfaller med 26 röster för JA och 14 röster för 
NEJ. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Omröstningen redovisas i en 
särskilt omröstningslista som bifogas protokollet. 


Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning enligt återremissyrkandet 
punkterna 1-4 (bifogas). 

Den sista meningen är ytterst viktig i sammanhanget. "Ärendet återremitteras för ytterligare beredning enligt återremissyrkandet punkterna 1-4". Tredje punkten innebär att beslutet skall invänta folkomröstningen. Folket ska få säga sitt och ytterligare beredning ska göras enligt de andra punkterna.

Vad händer nu? Föräldragruppen för skolutveckling går nu in i en fas med hårt arbete att sprida sitt budskap om att bevara skolorna i folkomröstningen 9/6. Även om folkomröstningen enbart tar upp skolorna i Bön och Blomskog så är den vägvisande för resterande bygdeskolor i kommunen. Dock ska understrykas att en folkomröstning inte är tvingande utan enbart rådgivande. Av den anledningen är det av mycket stor vikt att valdeltagandet blir så högt som möjligt. Ett högt valdeltagande med stor majoritet väger tungt i kampen om skolornas bevarande och demokratins betydelse. Varje röst räknas!

Ansvar

Sossar och Centersossar pratar om ansvar. Då tycker jag att dom kan början med det nu, En demonstration med en god del över 500 deltagare, en överfull aula vid fullmäktige, alla insändare och artiklar i många sociala forum, från kommuninvånare som annars aldrig normalt gör detta. Att man inte respekterar och tar till sig dessa signaler tycker jag är allvarligt, och samtidigt som det bara är drygt ett år till nästa val.

Man säger att det är det svåraste beslutet någonsin, man måste då skratta, för om man ser till tidsplanen, och tiden som finns till eftertanke för att det ska bli ett bra beslut, ja då kan man undra. Vad jag ser, så måste väl ändå ärendet med det nya torget vara det svåraste, för det är ju ännu inte klart.


Ni pratar om att man inte får falla för populism, det behöver berörda definitivt inte vara rädda för. Nej i detta ärende är istället risken för att våra skattepengar, och skattehöjning blir satsade i ett projekt som inte bara tas i bakvänd ordning, utan här kan också många miljoner bli bortkastade, som hade behövts på övriga barn i Silbodal och Töcksfors. Ska man sen se helheten, så får jag be vederbörande att öppna ögonen och ta av skygglapparna, då kommer ni att se att, många barn och bygder blir allvarligt drabbade av detta.

Det är inte bara ett krav, utan det är en rättighet, att vi ska visas den solidaritet vi har som kommuninvånare, ni kanske vill glömma oss, men våra skattepengar vill ni nog ha. 
Nej driver ni igenom detta före nästa val, behöver ni inte vara rädda för att bli populära. Nej risken är att ni kommer att bli ihågkomna för en förhastad dumhet.


Sen skulle jag vilja ha ett svar från er som ansvarar för detta, och särskilt från dom som bor i dom bygder man vill försämra. Varför tar ni inte hänsyn till att många av våra barn får sämre utbildnings möjligheter än andra pga. orimligt långa resvägar.
Så även om ni har blivit beordrade att inte sjunka så lågt, så att ni svarar mig här, så tror jag ändå det vore smart, för på dessa frågor svarar ni inte ens i fullmäktige.


Vet att många av er läser detta, tänk efter, tycker ni att jag har fel, i så fall skit i mig då. Det är ändå ni som får stå för ert beslut sen, SÅ DÄRFÖR TÄNK EFTER NOGA.


Kermith Andersson Östervallskog.

En historisk demonstration

I samband med kommunfullmäktiges möte hade Föräldragruppen för skolutveckling anordnat en demonstration. Uppslutningen med runt 500 personer var helt fantastisk. Tack alla för ert enorma stöd vid denna historiska demonstration!


Ni som följer oss här på bloggen vet vår ståndpunkt i frågan kring framtida skolorganisation i Årjängs kommun. De fyra främsta anledningarna till vår demonstration är följande.

 • Bristfälligt underlag
  I underlaget från BUN och KS till KF saknas flertalet viktiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Bland annat framgår inte hur kostnaden för skolskjutsarna är beräknad samt att det helt och hållet saknas konsekvensbeskrivningar för nedläggning av Töcksfors högstadium.
 • Tidplanen
  En sådan här viktig fråga kan inte forceras fram, men den politiska tidplan som gäller för ärendet är på tok för hårt pressad. Det finns ingen ärlig chans att hinna ta fram tillräckligt underlag för beslut och ej heller tillräckligt med tid för barn, föräldrar och lärare att ställa om sig för en eventuell flytt eller mottagande.
 • Bakvänd beslutsordning
  Den 9/6 skall en folkomröstning för skolorna i Bön och Blomskog genomföras. En folkomröstning påkallad av folket som politikerna lagt en dryg månad efter att beslut planeras tas i KF. Även om en folkomröstning endast är rådgivande, så är det ett hån mot folket att ta beslutet innan vi fått säga vårt i frågan.
 • Brott mot KL
  Enligt kommunallagen så kan KF besluta om en folkomröstning som ett led i beredningen av ett ärende. Att då ta beslutet innan en folkomröstningen ägt rum anser vi är ett brott mot KL.
  Vidare anser vi också att både BUN och KS brutit mot lagen då de vägrat oss möten för samråd. 
Vårt arbete fortsätter i en rasande takt och vi har nu fullt fokus på folkomröstningen i juni. Det är mycket viktigt med ett högt valdeltagande!

Tack åter igen för ert stora stöd. Det är ni som gör vårt arbete möjligt!