söndag 17 mars 2013

Respektlös hantering av våra barns framtid

Vad är det som händer? Vad är det som är på gång? Varför upprörs så många av skolfrågan?

BUN i Årjängs kommun har dragits med underskott i sin verksamhet under ett flertal år. Kommunfullmäktige har därför gett nämnden uppdraget att ta fram ett förslag på en ny skolorganisation. Hur kommer det sig att Föräldragruppen för skolutveckling formades efter att utredningen lades fram?

Någon konsekvensbeskrivning ingick inte i hans uppdrag. 
Inte i någon annans uppdrag heller. 
En sådan som var direkt avgörande vid förra utredningen.

För några år sedan, 2004, gjordes en utredning med samma fokus som nu. En framtida skolorganisation. Arbetet tog 11 månader. Resultaten av utredningarna 2004 och 2013 är likvärdiga, men av skäl så som att konsekvenserna av nedläggningarna skulle bli för stora, fanns ingen politisk vilja att driva igenom saken 2004. 2013 väljer man att föreslå nedläggning av skolor och därmed ökat elevantal i Töcksfors skola och Silbodalskolan. Jörgen Stenbratt fick 1 månad på sig för sitt arbete. Någon konsekvensbeskrivning ingick inte i hans uppdrag. Inte i någon annans uppdrag heller. En sådan som var direkt avgörande vid förra utredningen.

Åsikterna kring utredningen går isär, men oavsett så gäller det att ha fokus på förbättring. 
Det är anledningen till att Föräldragruppen för skolutveckling har bildats. 

Frågan engagerar många, precis som sig bör när det rör våra barn. Rätt eller fel, ja eller nej, för eller emot. Åsikterna kring utredningen går isär, men oavsett så gäller det att ha fokus på förbättring. Det är anledningen till att Föräldragruppen för skolutveckling har bildats.

Varför skall en så viktig fråga som framtida skolorganisation hastas fram? Varför görs inga grundliga utredningar som belyser eventuella konsekvenser? Varför görs ingen djupare analys för hur en eventuell förändring av skolorganisationen praktiskt skall kunna genomföras? Varför redovisas inte hur berörda barn, föräldrar, lärare och övriga påverkas? Varför ges ingen bild av att hur bygden påverkas? Varför omfattas inte hela BUNs verksamhet av utredningen då det är hela verksamheten som dras med underskott? Varför redogörs det inte för utförliga siffror som visar på besparing?

Man kan tycka och tro att frågeställningarna ovan är obefogade då sådana utredningar och analyser självklart redan är utförda. På andra grunder kan ju inget beslut varken föreslås eller fattas. Men den skrämmande verkligheten visar raka motsatsen.

BUNs AU lade fram sitt förslag till beslut till BUN för en knapp vecka sedan. Ett förslag som mångt till mycket saknar grund av just det faktum att ovanstående frågeställningar är obesvarade. De är inte utredda.

Av naturliga skäl ligger ett sådant arbete i vårt intresse, 
men är det vårt ansvar att konsekvensbeskrivnigar utförs? 

Kan vi acceptera det här tillvägagångssättet? Vad blir konsekvenserna för våra barn? Då vi inser allvaret i att  hantera en så här viktig fråga på ett så respektlöst sätt har Föräldragruppen för skolutveckling uppmanat till och genomfört ett antal konsekvensbeskrivningar. Skrivelserna är inskickade till BUN, samtliga partiordföranden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Av naturliga skäl ligger ett sådant arbete i vårt intresse, men är det vårt ansvar att konsekvensbeskrivnigar utförs? Vi har inte tillgång till allt underlag som krävs för att göra en rättvis och fullt omfattande konsekvensbeskrivning. Vad händer om vi missar något? Om inte alla konsekvenser finns med? Om vi anses vara så partiska i frågan att hänsyn till vårt arbete inte tas? Tyvärr är våra farhågor på väg att infrias. Många av dom kan redan konstateras...

Föräldragruppen för skolutveckling fokuserar på hela kommunen och vi behöver er hjälp! Av många uppfattas vi som en grupp som "manifesterar för bygdeskolornas bevarande" när vi, helt logiskt och förståeligt, arbetar för alla skolor, elever, lärare och övriga berörda. Visst finns det en stark vilja inom gruppen att bevara våra bygdeskolor, två högstadium samt att ej öka antalet elever på varken Töcksfors skola eller Silbodalskolan (mer än genom normal befolkningsökning/inflyttning) även om åsikterna går isär i vissa frågor. Det vi dock är helt överens om är att frågan om våra barns framtid behandlas med ytterst lite respekt från politiskt håll! Besluten måste tas i rätt ordning och kan inte tas med så kort varsel!

Ska vi låta den politiska processen fortgå utan att grundliga utredningar genomförs innan beslut? Är det på det viset vi vill att våra barns framtid skall formas?

Den politiska tidplanen är obegripligt pressad, men det är den som gäller. 29/4 skall kommunfullmäktige ta beslut om våra barns framtid. I utförandeplanen finns ingen tid avsatt för konsekvensbeskrivningar eller andra utredningar i frågan innan det datumet. Föräldragruppen för skolutveckling arbetar för alla skolor i hela kommunen, men vi behöver hjälp av fler och det riktigt snabbt!

1 kommentar:

  1. Har handlingsförlamningens hemska klor gripit tag i er? Ni som slogs så för bygdeskolorna! Återuppstå och KÄMPA för skolan i Stommen.....för f-n!!!!!!!!

    SvaraRadera