måndag 27 januari 2014

Centerpartiet har kallat till presskonferens

Centerpartiet i Årjängs kommun har kallat till en presskonferens i kommunhuset kl 15.00 idag måndag 27/1. Anledningen till presskonferensen är enligt NWT.se att man på söndagen (26/1) hade ett extra partimöte för att diskutera framtiden.

Uppdatering kommer i eftermiddag efter Centerns presskonferens.

/Jessica Danielsson

Intresseanmälan stängd

Nu är intresseanmälan för Nordmarkens kunskapsskola stängd och vi vill tacka alla som har tagit sig tid och gjort en anmälan. Mer information angående ansökan kommer successivt. Om ni undrar över någonting så kan ni maila till fokuspaforbattring@gmail.com så vidarebefordrar vi frågan.

/Jessica Danielsson

fredag 24 januari 2014

Oroligt i kommunhuset

Det har under en längre period varit oroligt i Årjängs kommun vilket till den största delen har berott på den stora skolomorganisation som just nu pågår. Nu den senaste veckan har skolchefen May Bjerklund blivit varslad om uppsägning av kommunchefen Ingemar Rosén, anledningen sades vara på grund av samarbetssvårigheter (länkar: NWTVF). Beslutet om varsel kritiserades av såväl Socialdemokrater som Nya Alliansen och Lärarnas Riksförbund i Årjängs kommun (länkar: NWT, Årjängsportalen, Lärarnas Riksförbund) och Rosén lämnade över ärendet till kommunstyrelsen för avgörande.

Onsdagen 22 januari hade kommunstyrelsen sitt sammanträde där man enades om att häva varslet av Bjerklund samt ändra i delegationsordningen så att kommunstyrelsen tar över ansvaret som arbetsgivare istället för kommunchefen (länkar: NWT, VF).

Nya Alliansen valde därefter att kräva Barn- och utbildningsnämndens ordförande Annika Holmstrands (C) avgång med hänvisning till en ändring i kommunallagen (6 kap 15§ 2st) som innebär att fullmäktige har rätt att välja ett nytt presidium om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten. Men kravet hann knappt att gå ut innan Holmstrand gav beskedet att hon med omedelbar verkan ställer sin plats som ordförande till förfogande (länkar: VF, Värmlandsnytt, NWT).

Vi i Fokus på förbättring bevakar media och följer utvecklingen.


/Jessica Danielsson


Förlängd frist intresseanmälan

Då det under fredagen har varit tekniska problem med bloggen förlänger vi fristen för intresseanmälan till och med söndag 26 januari.

/Jessica Danielsson