DEMONSTRATION 29/429 april 2013 tar Kommunfullmäktige, KF, beslut om framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Föräldragruppen för skolutveckling visar sin åsikt genom en demonstration mot KFs planer. Slut upp du också!

DEMONSTRATION
måndag 29/4 kl. 17.30

Kommunfullmäktige planerar att besluta om följande:

C-hallen Silbodalskolan rivs hösten 2013

Blomskogs skola avvecklas hösten 2013

Böns skola avvecklas hösten 2015

Töcksfors högstadium avvecklas hösten 2015

Kom till Folkets hus (aulan) måndag 29 april kl 17.30 och medverka i en demonstration
MOT KOMMUNFULLMÄKTIGES PLANER!

Tider och platser för gratis bussar:
Böns skola kl. 16.40                          Kermith A: 070-517 11 22
Boviken kl. 16.50

Stommens skola kl. 16.45                  Jessica D: 070-56 78 249

Töcksfors torget kl. 16.50                  Maria J: 070-643 28 40

Holmedals skola kl. 17.00                  Fredrik E: 070-550 36 11

Smolmarks skola kl. 16.45                 Julia H: 070-58 00 586
Hämnäsaffären kl. 17.00

Blomskogs skola kl. 17.00                 Caroline B: 073-402 84 97

Bussarna går hem klockan 19.15. De som önskar stanna kvar på KF:s möte ombesörjer egen hemtransport.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar