fredag 24 januari 2014

Oroligt i kommunhuset

Det har under en längre period varit oroligt i Årjängs kommun vilket till den största delen har berott på den stora skolomorganisation som just nu pågår. Nu den senaste veckan har skolchefen May Bjerklund blivit varslad om uppsägning av kommunchefen Ingemar Rosén, anledningen sades vara på grund av samarbetssvårigheter (länkar: NWTVF). Beslutet om varsel kritiserades av såväl Socialdemokrater som Nya Alliansen och Lärarnas Riksförbund i Årjängs kommun (länkar: NWT, Årjängsportalen, Lärarnas Riksförbund) och Rosén lämnade över ärendet till kommunstyrelsen för avgörande.

Onsdagen 22 januari hade kommunstyrelsen sitt sammanträde där man enades om att häva varslet av Bjerklund samt ändra i delegationsordningen så att kommunstyrelsen tar över ansvaret som arbetsgivare istället för kommunchefen (länkar: NWT, VF).

Nya Alliansen valde därefter att kräva Barn- och utbildningsnämndens ordförande Annika Holmstrands (C) avgång med hänvisning till en ändring i kommunallagen (6 kap 15§ 2st) som innebär att fullmäktige har rätt att välja ett nytt presidium om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten. Men kravet hann knappt att gå ut innan Holmstrand gav beskedet att hon med omedelbar verkan ställer sin plats som ordförande till förfogande (länkar: VF, Värmlandsnytt, NWT).

Vi i Fokus på förbättring bevakar media och följer utvecklingen.


/Jessica Danielsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar