lördag 20 juli 2013

Avslag på yrkan om inhibition

I samband med vårt överklagande till Förvaltningsrätten om brott mot kommunallagen och skollagen, yrkade vi även på inhibition vilket innebär att ärendet ska avvaktas med att utföras och inte får verkställas. Igår kom beskedet om avslag.

Avslaget innebär att Årjängs kommun kan fortsätta med sina planer om nedläggning av skolorna i Blomskog, Bön och högstadiet i Töcksfors fram tills dess att Förvaltningsrätten utrett överklagan. Avslag på yrkandet av inhibition påverkar inte själva överklagan om brott mot kommunallagen och skollagen i sig. Den skall Förvaltningsrätten fortfarande göra en bedömning av.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar