onsdag 14 augusti 2013

C-hallen riven. B-hallen byggs om

Under sommaren har Årjängs kommun rivit den omdiskuterade C-hallen. Många frågar sig varför. Andra frågar sig varför rivningen påbörjades innan beslutet vunnit laga kraft. Vem har svaren?

Rivningen påbörjades i slutet av juni...

Argumenten från ansvariga politiker och tjänstemän när det gäller C-hallen har varierat, men det som varit avgörande är följande tre punkter.

  • C-hallen är utdömd
    Föreningar, föräldrar, lärare, Föräldragruppen för skolutveckling mfl har efterfrågat dokument som styrker att hallen är utdömd och otjänlig. Om en kommunal fastighet där barn och ungdomar vistas dagligen döms ut på grund av hälsorisker, så bör detta vara såväl ordentligt utrett som dokumenterat. Trots att ansvariga beslutsfattare hänvisar till att hallen är utdömd så finns inga dokument som påvisar detta. 
  • Det finns inget behov av C-hallen
    Tvärt om. Det finns ett stort behov av C-hallen, det kan man inte minst se på bokningslistorna. Den mindre hallen är dessutom anpassad till viss verksamhet som inte går att föra över till någon av de större hallarna. I alla fall inte utan omfattande ombyggnationer och stora kostnader.
  • Det nya högstadiet behöver byggytan
    Det här sista argumentet, tror många är det som egentligen är anledningen till att C-hallen rivs. Att den nya högstadiebyggnaden behöver ytan där hallen står och att hallen inte smälter in i hur det nya skolområdet skall se ut. Alternativet att flytta högstadiet ett 20-tal meter närmare bostadsområdet har inte varit något alternativ som ansvariga velat diskutera i större utsträckning. 

...för att avslutas första veckan i augusti. Det går fort att riva.

C-hallen är nu ett minne blott. Det går otroligt fort att riva och rasera. Nu ligger fokus på att anpassa de två andra hallarna till att täcka det stora behovet från föreningar och skolor. Mycket anses lösa sig genom att en ljudisolerad vikvägg sätts upp i B-hallen. På så vis kan aktiviteter bedrivas parallellt. Men hur blir det med omklädningsrum, duschar och förråd? Där lär en vikvägg inte lösa några som helst problem. Sedan en annan detalj. Kostnaden. Vart ska pengarna för detta tas ifrån?

Förespråkare för att behålla C-hallen har länge protesterat mot kommunens rivningsförslag som under sommaren blev ett beslut och som nu genomförts. Frågor har ställts, men svaren har uteblivit. Ironiska kommentarer så som "Synd då att det är för sent" har fällts av personer på beslutande poster när föräldrar bett om att de ska tänka om i frågan. Att tiga ihjäl invånarna eller att håna dem skapar ett bedrövligt klimat i kommunen!

Hur har ansvariga tänkt här???

Självklart så uppkommer en hel del spekulationer då inga svar ges, men i vissa fall är det verkligen inte konstigt att det höjs på ögonbrynen och att beslut ifrågasätts. Hur i hela friden har ansvariga tänkt då de gett klartecken till att sätta upp en fast vägg i direkt anslutning till spelplanens sidolinje? För mig är bilden från B-hallen ovan ett stort utropstecken som rakt ut skriker HÖG SKADERISK! Hur har man tänkt? Det kan väl ändå inte vara möjligt att där ska vara en fast vägg?

Fast det är klart. De styrande i den här kommunen fortsätter ju bara på sin redan inslagna linje där besluten gör mer skada än nytta.

Cecilia Axelsson
Ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar