torsdag 22 augusti 2013

Konstituerande möte 25/8

Nu på söndag har Föräldragruppen för skolutveckling konstituerande möte för bildandet av en ideell förening. Val av styrelse, revisorer och valberedning samt förslag på stadgar är formella punkter som ska behandlas. Även föreningens namn och fortsatta syfte, medlemsregister/-avgift samt den pågående överklagan för beslut om att lägga ner ett antal skolor i kommunen kommer att tas upp för diskussion. 

Alla är hjärtligt välkomna på mötet och att delta i föreningens fortsatta arbete.

Anmäl er till mötet via fokuspaforbattring@gmail.com senast lördag 24/8.

Dagordning konstituerande möte Föräldragruppen för skolutveckling
Vår Gård, västra Fågelvik 25/8 kl. 18.00

 1. Mötets öppnande
 2. Medlemmar
 3. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare
 4. Föreningens namn och bildande
 5. Stadgar
 6. Medlemsavgift
 7. Val av styrelse
 8. Val av revisorer
 9. Val av valberedning
 10. Föreningens verksamhet
 11. Övriga frågor
 12. Nästa möte
 13. Mötets avslutande

VÄLKOMNA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar