fredag 29 november 2013

Barnomsorgen i Töcksfors föreslås omorganiseras

På barn- och utbildningsnämndens senaste möte (21/11) var rektorerna från skolan och barnomsorgen närvarande. En av punkterna som togs upp var barnomsorgen i Töcksfors som det på grund av köer måste göras någonting åt. Rektor och förskolechef för barnomsorgen i Töcksfors är Madelene Alfredsson och med sig till mötet hade hon ett dokument som hon hade skrivit under för personal i Töcksfors barnomsorgsområde, ett dokument där personalen bland annat tar upp vilka konsekvenser omorganisationen kan få för barnen. 

I dokumentet kan man bland annat läsa att man på grund av kö till småbarnsavdelningarna behöver omorganisera grupperna, vilket kommer att ske på flera avdelningar, från Ängen till Droppen, från Havet till Ängen, från Björken till Havet. Vidare kommer även barn från småbarnsavdelningarna Rönnen och Tallkotten att flyttas över till Björken vilket ger lediga platser till nya barn på de frånflyttande avdelningarna (Rönnen och Tallkotten).

Några konsekvenser omorganisationen kan komma att få för barnen tas upp i dokumentet, bland annat att det blir för många barn på ett ställe vilket leder till att "personalen upplever att de inte räcker till för alla barn". Vidare menas att det även kan komma att påverka barnens språkutveckling, ökad stress och att fler konflikter uppstår. Högre ljudnivå, fler vuxna som barnen ska förhålla sig till, längre väntetid för att få hjälp och att risken för att de kommer att bli avbrutna i de saker de håller på med anses också kunna ske i större utsträckning enligt personalens konsekvensbeskrivning.

Inte minst är personalen oroliga över barnens säkerhet: "Det är svårt att garantera barns säkerhet", och de efterlyser en långsiktig lösning vilket även vi i Fokus på förbättring gör. 

Värt att tänka på är att personalen kommer att göra sitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt för barnen, det kommer att bli tufft för både barn och personal men att man löser det på bästa sätt.

Delar av konsekvensbeskrivningen från personalen inom Töcksfors barnomsorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar