fredag 1 november 2013

Överklagan och möte om högstadiebygge

Ni som har anmält er E-postadress till oss, fick i dagarna ett meddelande om hur föreningen Fokus på förbättring har valt att gå vidare med bland annat överklagan kring framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Här nedan följer ett utdrag ur meddelandet. 
Vill du bli medlem och ta del av information om  och stödja vårt arbete? Anmäl din E-postadress till oss, fokuspaforbattring@gmail.com och så skickar vi information om medlemsavgift mm till dig. Informationen om hur du blir medlem finns även här på bloggen, men för att vi ska kunna lägga in dig för informationsutskick behöver vi din E-postadress. 
Överklagan om framtida skolorganisation i Årjängs kommun
Nu har vi tagit del av beslutet och i det kunde vi läsa att Förvaltningsrätten anger i sin bedömning av överklagan att frågor som samråd och information är ”lämplighetsfrågor som inte kan göra att ett kommunalt beslut upphävs vid en laglighetsprövning”. Detta hade vi kunnat godta OM det varit så att samråd och information i skolfrågan hade funnits men varit bristfällig, men när det gäller nedläggningen av Töcksfors högstadium så har inget av delarna skett. Vare sig elever eller föräldrar har fått information eller varit i samråd i frågan.
I beslutet från Förvaltningsrätten kunde vi även läsa att en av ledamöterna var skiljaktig i domslutet. Ledamoten anförde att Årjängs kommun inte kunde anses ha visat att författningsenligt samråd enligt skollagen ägt rum och att kommunens beslut därmed var olagligt och därför skulle upphävas.
I och med att man avslagit vår överklagan på vad vi anser är felaktiga grunder samt det faktum att en av ledamöterna tolkar lagtexterna på samma sätt som oss, gör att vi har beslutat oss för att överklaga avslaget och därmed beslutet att lägga ner skolorna, till Kammarrätten.
Möte för Töcksfors rektorsområdeI dagarna har samtliga föräldrar till elever inom Töcksfors rektorsområde bjudits in till ett möte om den ”Nya skolan”. Mötet äger rum i Töcksfors missionskyrka 5/11 kl. 18.00 och kommer enligt inbjudan att besvara frågor som bakgrund till det nya gemensamma högstadiet, hur planerna ser ut för bygget och inte minst vad beslutet innebär för de elever som tillhör Töcksfors rektorsområde. Fokus på förbättring kommer självklart att finnas på plats och vi har satt nästa styrelsemöte till dagen efter det stora informationsmötet för att diskutera och reflektera över det som kommer att delges. Har ni några frågor före/efter mötet är ni välkomna att ta kontakt med oss, men vänligen respektera att det inte är vi som bjudit in till mötet i Missionskyrkan och att under informationsmötet är våra representanter i första hand där som föräldrar till sina barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar