torsdag 28 november 2013

Starta friskola?

Vi i Fokus på förbättring har bjudit in föräldraföreningarna som hör till Töcksfors högstadiums upptagningsområde samt diverse intressenter till ett möte om att eventuellt ansöka om friskola för Töcksfors högstadium. För att det ska vara möjligt att få till en ansökan så måste det finnas en arbetsgrupp som kan ta tag i det hela, därför undrar vi nu om du vill vara med i den gruppen? Det kommer att bli mycket jobb, själva ansökan ska vara inne redan 31 januari 2014 för att kunna starta friskola hösten 2015 (då det kommunala högstadiet flyttar till Årjäng), så det gäller att den som ger sig in i det här är inställd på detta. Det kommer alltså att vara själva friskolegruppen som kommer att göra allt arbete med friskoleansökningar och annat som tillkommer (ej eventuell drift), vi i Fokus på förbättring kommer att finnas som ett stöd men kommer inte vara den drivande parten. 

Känner du att du är intresserad av vara med i arbetet med ansökan om att starta en friskola tillsammans med andra driftiga föräldrar (med stöd av intressenter och kanske eventuellt föreningar) så hör av dig till Jessica Danielsson, vice ordförande i Fokus på förbättring (gärna innan onsdag 4/12):
mobil: 070-56 78 249

Det är som sagt ett möte inplanerat mellan föräldraföreningar, intressenter, Fokus på förbättring och förhoppningsvis en början till en arbetsgrupp.

Styrelsen för Fokus på förbättring

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar