tisdag 18 juni 2013

Bristande respekt och förståelse

Årjängs första lokala folkomröstning är avklarad och utfallet visar på en klar majoritet för att invånarna vill bevara skolorna i Bön och Blomskog. Siffror som redovisar att 6 av 10 röstade mot BUN:s förslag och där samtidigt majoriteten av de röstberättigade gick till valurnorna, talar sitt tydliga språk.

Resultatet till trots menar de som är för en nedläggning av skolorna att 59 % NEJ är en minoritet.  Genom att införa ett helt nytt sätt att tolka valresultatet anser de sig ha rätt att ignorera den demokratiska folkomröstningen och istället följa sin på förhand utstakade linje. Aldrig förr har soffliggarna räknats in i ett demokratiskt val, men nu har det alltså skrivits historia. Genom att slå samman rösterna för JA till nedläggning med antalet som valde att avstå att rösta, hävdar S, C och delar av M att majoriteten gett fullmäktige rätten att avgöra frågan. Fantasin kan vi inte slå ner på, men verklighetsuppfattningen hos dessa politiker är helt klart på sin plats att ifrågasätta.

Föregående valperiod 2006-2010 satt C på de ledande posterna. Förslaget inför kommunvalet 2010 bör, med samma resonemang som ovan, alltså varit att C skulle sitta kvar och att de röstberättigade skulle lägga sin röst för om detta skulle gälla vidare eller inte. Hur kunde då C enbart få knappa 25 % av rösterna i valet 2010? Varför räknades inte de 2357 personer som ej gick till valurnorna in till C:s fördel? Att dessa personer valde att inte rösta, bör ju med all rimlighet betyda att de ger C fortsatt förtroende till ledande poster i kommunen och då bör ju C istället fått 47 % av rösterna och därmed fler mandat, eller? Ett sådant resonemang faller på sin egen orimlighet och att använda detta som ett argument för att bortse från hur majoriteten i folkomröstningen röstat är ett direkt hån mot både väljare och demokratin.

Vidare menar den politiska JA-sidan att valdeltagandet var lågt. Med tanke på att folkomröstningen, på pappret, enbart gällde två skolor och det faktum att JA-sidan med kommunalrådet i spetsen tidigt gått ut och vid upprepade tillfällen deklarerat att det är ovisst om kommunfullmäktige ska ta hänsyn till resultatet samt att planen från början var att ta beslut om nedläggning innan folkomröstningen ens ägt rum, så är ett valdeltagande på 51 % något som skall behandlas med full respekt. Lika så att 59 % av dessa, majoriteten, röstade mot nedläggning.

Föräldragruppen för skolutveckling ifrågasätter om S, C och delar av M är de rätta att delta i beslutsprocessen i vår kommun. Genom sitt uttalande om varför de väljer att ignorera majoriteten visar de en total nonchalans gentemot väljarna. En folkomröstning är enbart rådgivande, men om man väljer gå emot den och ignorera folkets vilja så ska det ske rakryggat och inte genom ett agerande som visar allt annat än respekt och förståelse för det demokratiska samhället!

Föräldragruppen för skolutveckling
Cecilia Axelsson
Maria Jonasson
Kermith Andersson
Robin Karlsson
Marie Nävehed
Fredrik Eriksson
Sara Thell Andreasson
Mona Jonsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar