lördag 1 juni 2013

Kommentar på Centerpartiets anledningar till att ej medverka vid skoldialogen

Centerpartiet har avböjt att delta i skoldialogen nu på söndag. Anledningarna har skickats in till Årjängsportalen där Föräldragruppens för skolutveckling har gjort en kommentar.


Hej styrelsen för Centerpartiets kommunkrets
Jag vill börja med att tacka för att ni ger ett mer utförligt svar än det vi fått innan, på varför ni väljer att avstå en debatt med andra partier och allmänheten. Det är dock beklagligt att ni ger förklaringen här och inte direkt till oss som har bjudit in er, men eftersom ni ändå väljer det här forumet för en dialog så ska jag självklart kommentera er anledning till att inte medverka imorgon.

Det är korrekt att vi i Föräldragruppen för skolutveckling har haft ett möte med centerpartiets fullmäktigeledamöter. Under 2 timmar fick vi möjligheten att ställa våra frågor, men vad fick vi för svar? Vid ett antal viktiga frågor möttes vi av tystnad. Vart finns konsekvensbeskrivningen för Töcksfors högstadium? Vart finns konsekvensbeskrivningen för lokalerna? Vad är beräkningen för skolskjutsarna baserad på? Hur kan man rösta JA till ett bristfälligt beslutsunderlag? Anser ni det rätt att beslut tas innan folkomröstningen? Hur kan ni anse att hyreskostnaden är en besparing för kommunen som helhet när den bara flyttas från BUNs konto till KS? Centerpartiet må vara nöjda med det mötet, men det är inte vi.

Vid fullmäktigemötet 29/4 deltog ett stort antal personer från allmänheten vilket tyder på att frågan berör väldigt många. Dialogen politikerna emellan pågick i 3 timmar som ni skriver, men många frågor är fortfarande obesvarade. Gång på gång ställdes frågan "Anser ni att det är rätt mot folket att ta beslut i skolfrågan innan folkomröstningen ägt rum?". Precis som på vårt möte med er så möttes den frågan av tystnad.

Att ni tar upp medborgardialogen som argument till att möten ägt rum ställer jag mig mycket frågande till. Visst, frågorna om framtida skolorganisation har av förklarliga skäl ställts av allmänheten vid de tillfällena, men varje gång så har det hänvisats till att medborgardialogen är avsedd för hur de olika verksamheterna bedrivs i dagsläget och inte hur de eventuellt kommer att se ut framöver. En följdfråga när det gäller medborgardialogen när den ändå kommer på tal. Varför har inte samtliga kommundelar erbjudits två möjligheter till medborgardialog? Speciellt med tanke på att det nu enligt er verkar vara ett forum för att ställa frågor om skolans framtid?

17/5 skickade vi ut en inbjudan till debatt i skolfrågan.
*************
Hej
Föräldragruppen för skolutveckling bjuder in till en debatt om framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Vi vågar påstå att det är allas vår vilja att få så många som möjligt till vallokalerna den 9/6, oavsett åsikt!

Vi önskar att en representant ur varje parti bokar in söndagen den 2/6 klockan 17:00 för att kunna delta i debatten där allmänheten får möjligheten att ställa sina frågor. OSA senast 26/5.

Mer information om debattens upplägg, lokal mm kommer i nästa vecka, men boka in datumet redan nu.

Hör gärna av er om ni har några frågor.
*************
Det framgår klart och tydligt att arrangemanget inte var spikat vid inbjudan. Hade ni verkligen velat delta så fanns all möjlighet till att ge er syn på både debattledare och lokal, men även arrangemanget som helhet. Detta valde ni att inte göra. Varför?

När det gäller val av lokal och moderator så valde vi Missionskyrkan för att den är lämplig för den här typen av arrangemang och vi valde moderatorn utifrån att han är opartisk i sin roll som moderator. Det har han visat vid flertalet tillfällen och vi har ingen anledning till att misstro honom i det här uppdraget.

Att debatten arrangeras av NEJ-sidan är korrekt, då det är vi i Föräldragruppen för skolutveckling som står för inbjudan, men hade ni tänkt att ge allmänheten samma chans till att få ställa sina frågor så hade vi mer än gärna gjort detta i samarbete med er. Dock har vi inte fått någon sådan inbjudan eller signaler i övrigt från er.

Som sista förklaring till varför ni väljer att inte delta vid debatten imorgon, är att det inte finns något finansierat alternativ från NEJ-sidan. Vi i Föräldragruppen för skolutveckling har inte tillgång till alla siffror som inte redovisas i beslutsunderlaget. Däremot så förstår även vi att om exempelvis en hyreskostnad flyttas från BUN till KS så medför inte det någon besparing för kommunen som helhet. Att den däremot redovisas som en besparing kan vi inte förstå. Vi kan heller inte förstå hur man kan komma fram till en siffra för skolskjutsens kostnad när man inte kan redovisa vad denna är baserad på. Frågetecknen är avsevärt många fler än så. Provisoriska baracker ses som investeringar för att inte belasta BUNs budget. Extra lärartjänster som behövs när en årskurs förslagsvis delas i 3 redovisas inte alls. Detta är bara några av oklarheterna som ni väljer att inte redovisa på rätt sätt. Att ni sedan menar att inga andra förslag har kommit in och ni frågar oss om vad vi vill lägga ner istället för bygdeskolorna samtidigt som ni väljer att inte svara på våra frågor är lågt. Vad anser ni att ni gör när ni flyttar kostnader från BUN till KS och andra nämnder?

Jag har full respekt för att ert medlemsmöte är överens om att inte delta på dialogen imorgon. Däremot så har jag inte fått något bra svar på varför.

Cecilia Axelsson, Ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar