torsdag 20 juni 2013

Polisanmälan om mutbrott

Det är med upprörda känslor som det här inlägget skrivs. I dagens NWT kan vi läsa artikeln "Kommuntopparna i Årjäng polisanmälda" vilket rör privata bilinköp gjorda av kommunchefen och kommunalrådet. Vi får innerligt hoppas att processen har gått rätt till och att det enbart är en slump att privata bilaffärer gjorts i nära anslutning till att kommunens upphandling av tjänstebilar. En polisutredning pågår och ärendet är skickat till Rikskriminalpolisen i Stockholm.

Det som upprör mig mest är dock inte själva anklagelsen om mutbrott då jag förutsätter att allt gått rätt till från kommuntoppens sida, utan det är kommunchefens, Ingemar Roséns, uttalande om att anmälan skulle hänga ihop med skolfrågan. Vad har dessa två saker med varandra att göra? Förslaget om framtida skolorganisation har väckt starka känslor och dragit upp andra frågor som länge legat under ytan. Frågor som inte alls har med skolan att göra. Under alla år har missnöjespålagringar bildats och väl över ytan har ursprungsformen på frågorna förändrats. På olika nätforum så som Facebook, Årjängsportalen, privata och politiska bloggar kan man se att missnöjet är stort bland invånarna i Årjängs kommun. Åsikterna om olika sakfrågor går isär och diskussionerna kan då och då hetta till. Med tanke på att locket lagts på under så många år så är det inte konstigt att det som kokar tillslut rinner över. Flertalet, enligt invånarna, tveksamma affärer kring exempelvis torget och hotellet i Årjäng har genomförts och inte blev det bättre av när revisorerna släppte sin rapport om hur pengar "försvunnit" ur kommunen. Läget i Årjängs kommun är infekterat, ja. Missnöjet i Årjängs kommun är stort, ja. Men att koppla ihop en anmälan om mutbrott med ett missnöje i skolfrågan är att ta ett antal steg för långt. När den spontana reaktionen från kommunchefen är att allt hänger ihop med kommunens planerade nedläggning av två bygdeskolor så är det som ett slag i ansiktet för de, däribland oss i Föräldragruppen för skolutveckling, som kämpar med att få fram ordentliga beslutsunderlag och att berörda parter skall få den information och behandling som de förtjänar. Kommunchefens uttalande gör situationen än värre!

Om privata bilaffärer har gjort så tätt inpå upphandlingen av tjänstebilar så är det inte konstigt att det kommer reaktioner på detta. Med all sannolikhet är invånarna mer uppmärksamma nu än tidigare på eventuella snedsteg från politiker och tjänstemän inom kommunen och det med all rätt med tanke på vad som kan skönjas i backspegeln, men att koppla anmälan om mutbrott till missnöjet kring nedläggningsförslaget av ett antal skolor är inte rättvist. Ett sådant konstaterande från en tjänsteman i kommuntoppen kommer inte att gynna det infekterade läget i vår kommun, snarare tvärt om. Du har rätt i det du säger Ingemar Rosén. "Detta är att gå väldigt långt".

Cecilia Axelsson
Ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar