måndag 6 maj 2013

Vi nekas samråd

Varför nekas Föräldragruppen för skolutveckling samråd? Vi har försökt att få till möten med BUN innan deras förslag till beslut togs om framtida skolorganisation, men fick istället ett möte med BUNs AU efter det att BUN enligt ordförande Annika Holmstrand, hade slutfört sitt uppdrag genom att lägga fram beslutsförslaget till KS. När vi så vänder oss till KS om möte så svarar Centerpartiets och Moderaternas ledamöter att det är BUNs ansvarsområde och avstår möte. Hela den maildialogen kan ni se i kursiv text nedan. 

Ja-sidan för nedläggning av flertalet skolor i vår kommun hävdar gång på gång att inga andra förslag än det från BUN har kommit in för dom att ta ställning till. Detta är inte sant! Både politiker och vi i Föräldragruppen för skolutveckling har förslag. När det gäller vår grupp så vill vi ha en dialog för att komma vidare. Vi har inte tillgång till alla siffror och vi är inga politiker utan enbart föräldrar som sätter barnen i främsta rummet och vill ha till en långsiktig lösning som gynnar hela kommunen. Så väl tätort som landsbygd. Varför nekas vi samråd?

Torsdag 21/3 skickades en kallelse ut till möte med ledamöter i KS där styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling ville diskutera framtida skolorganisation. BUN skulle 25/3 lägga fram sitt förslag till beslut till KS varför vi ville ha ett möte innan. 

Mail 2013-03-21


Hej
Styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling vill kalla kommunstyrelsens ledamöter till ett möte gällande förslag till ny skolorganisation i Årjängs kommun.


Datum: 2013-04-03
Tid: 18:00 - 20:30
Plats: Årjäng (lokal meddelas senare)
Svar om deltagande lämnas senast 27/3 via e-post.
Hälsningar Styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling

Tyvärr hade vi använd oss av en felaktig formulering, där vi "kallat" ledamöter istället för att "bjuda in". Det här skapade omfattande frågeställningar hos en del av de folkvalda ledamöterna och man anklagade ordföranden i Föräldragruppen för skolutveckling att ägna sig åt "odemokratiska fasoner" då denne "kallat" till möte. Ett nytt mail skickades omgående ut (25/3).

Mail 2013-03-25

Hej
Vad vi förstår har vi använt oss av fel vokabulär när vi kallade er till ett möte. Vi har nu blivit uppmärksammade på att vi inte har rätten att kalla en nämnd eller de ledamöter som sitter i densamma. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling vill härmed bjuda in er som sitter som ledamöter i KS till möte gällande förslag till ny skolorganisation i Årjängs kommun.

Tid enligt nedan, lokal meddelas senare. OSA 27/3

Hälsningar Styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling

Trots två mail med önskemål om svar så fick vi tyvärr ställa in mötet och 28/3 skickades följande mail.

Mail 2013-03-28

Hej
På grund av låg svarsfrekvens och låg vilja att delta i diskussion kring framtida skolorganisation från styrelseledamöter i KS, ställs nästa veckas möte in.

Glad påsk!

Hälsningar styrelsen för Föräldragruppen för skolutveckling

Av kommunstyrelsens 11 ledamöter så svarade 7. 2 tackade ja, 1 var bortrest, men föreslog heller igen ersättare och 4 avböjde sitt deltagande och gav sitt svar i ett gemensamt mail. Se nedan.

Mail 2013-03-27

Hej och tack för inbjudan

Vad jag förstår så har BUN's arbetsutskott bjudit in er till ett möte för att diskutera skolutveckling. Det är BUN's ansvarsområde och därmed avstår vi, Centerpartiets ledamöter och Moderaternas ledamot i KS, inbjudan till möte den 3 april.

Med vänlig hälsning Katarina Johannesson Kommunstyrelsens ordförande Årjängs kommun

I kommunstyrelsen finns 11 folkvalda ledamöter varav Centerpartiets 3 och Moderaternas 1 avböjde i det gemensamma mailet ovan. Folpartiets 2 ledamöter tackade ja till att delta. Av Socialdemokraterna svarade 1 att han var bortrest medan de andra 3 valde att avstå att svara över huvud taget. 

Förutom att Föräldragruppen för skolutveckling har nekats samråd så anklagas vi för att bedriva decibeldemokrati och att vara nej-sägare som inte tar något ansvar. Frågan är hur vi ska nå fram med vårt förslag på annat sätt än att ta föra en dialog med ansvariga politiker? Det är ju inte speciellt svårt att framhålla bristen på förslag om en framtida skolorganisation i Årjängs kommun när man nekas samråd att framföra dom...

1 kommentar:

  1. Lasse i Parkstugan7 maj 2013 17:46

    Det gick till på liknande sätt även i badhusfrågan...
    Trots två möten med bl.a. Kommunchefen och ett antal tjänstemän och representanter för FUTAB, varav ett möte hölls på kommunkontoret, så meddelades det kort efteråt att det inte fanns någon som visat intresse för att driva vidare..

    SvaraRadera