fredag 17 maj 2013

Hujedamej som Emil skulle ha sagt...


Varför finns det inga andra ekonomiska förslag att ta ställning till enligt vårt kommunalråd Katarina Johannesson? Det finns! Både från andra politiker och från allmänheten, MEN! Man vägrar att lyssna. Visst, Föräldragruppen För Skolutveckling har inte tillgång till alla siffror, men en hel del uträkningar klara man att göra med enkel matematik. Vi vill ha dialog i frågan eftersom den inte handlar om enbart bygdeskolorna eller tätortsskolorna eller C-hallen eller skolskjutsar eller BUNs ekonomi. Allt hänger ihop!

Om vi tänker oss följande scenario:

9/6 röstar folket (som är de enda som har min respekt till beslut) att Bön och Blomskogs skolor skall läggas ner. För att få plats med fler elever i Töcksfors skola så flyttas högstadiet in till Silbodal. Då får man anledning till att bygga den stora skola som styret i kommunen nu framhåller. Därmed så rivs C-hallen med färre lektionstimmar i idrott som följd för skoleleverna eftersom vi få en hall mindre och fler elever skall dela på de två återstående när Töcksfors högstadieelever och Blomskogs lm-elever anländer. Förutom skolverksamheten så blir det även mindre tid för föreningslivet. 

Beslutet i KF om om- och nybyggnation Silbodalskolan är 100 miljoner, men dessa kommer inte att räcka enligt kalkyler. Och då har man inte tagit hänsyn till att lm behöver renoveras. Vart står vi då? Jo, politikerna i Centerpartiet menar att "vi måste börja någonstans" och visst är det så, men beslutet på 100 miljoner är till för om- och nybyggnation Silbodalskolan och inte enbart nybyggnation. Är det rätt att flytta in ytterligare elever till en skola som är kraftigt eftersatt och där lärarna sliter med att försöka få ihop utbildningen på så vis som skollagen kräver? Några ytterligare resurser följer inte med Blomskogs/Böns elever. Varken för undervisning eller stöd. Vilka vinner på det här? De elever som får färre idrottstimmar? De föreningar som får mindre möjlighet att utöva sin verksamhet? LM-eleverna i Silbodal och Töcksfors som inte får sina lokaler renoverade på ytterligare flerfaldiga år framöver? Eleverna som går miste om stora delar av sin fritid när de reser bort 40-60 timmar i månaden? Lärarna som inte får ändamålsenliga lokaler? Lärarna som får större klasser utan fler resurser? Lärarna och eleverna på Silbodalskolans lm som får stå tillbaks undervisningen i matteverkstaden för att den behövs för högstadieundervisning under 3 terminer som nya bygget tar? Eleverna på Silbodalskolan som måste anpassa sin utevistelse ytterligare eftersom högstadie-, lm- och förskoleklasselever inte kan dela på utemiljön så som den ser ut idag? Eleverna som tvingas äta lunch runt klockan 10 för att alla ska hinna få mat? 

Men besparingen då som blir när man lägger ner Blomskogs och Böns skolor, den kommer väl att gynna Silbodalskolan och Töcksfors skola? Man kan väl renovera med hjälp av de pengarna? Tyvärr är inte besparingarna på långa vägar så pass stora att de skulle räcka till någon renovering. Inte ens på någon av tätortsskolorna. När man nu dessutom har insett att skolskjutsarna kommer att bli dyrare än den schablon som skolutredningen redovisar samt att kommande åk 6 i Silbodal skall delas i 3 klasser, med förslaget på tillsättande av en 80 % tjänst, ja då blir det till och med dyrare att lägga ner Blomskogs skola än att ha den kvar. Lokalerna för att dela en klass i 3 saknas på Silbodalskolan, men "det löser sig". Hur då? Högstadieeleverna kommer att behöva fler av lm-stadiets lokaler under byggnationstiden. Det är inga problem enligt BUN. Silbodalskolans lm har historiskt sett haft ett större elevantal än det som finns där idag så att ha fler elever i klassrummen är inga som helst problem. Eller?

Föräldragruppen för skolutveckling arbetar med att förbättra de skolor som behöver det och bevara de skolor som idag är en förebild. Det minsta vi begär är en ordentlig utredning som visar på kostnadsbilden för en framtida skolorganisation. En långsiktig sådan. För att vi ska nå fram med våra förslag så behöver vi få en dialog med ansvariga politiker. Tyvärr så nekas vi dialog av både BUN och KS. Varför? Ja, det kan man fråga sig. Vi kanske har ett förslag som dom inte tänkt på? Hur skulle det se ut? Ett gäng föräldrar som sätter barnen i främsta rummet och som vill ta upp en dialog om en hållbar lösning? Hujedamej som Emil skulle ha sagt...

Cecilia Axelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar