torsdag 9 maj 2013

Svepande anklagelser eller ren fakta?


I början av maj gjordes ett inlägg om demokrati på en blogg som bland annat tar upp politiska frågeställningar i Årjängs kommun. Jag var en av dem som ifrågasatte om man verkligen kan kalla det för demokrati i Årjängs kommun med tanke på att Centern idag inte driver den politik som de blev framröstade till att föra. Jag själv var en av dem som röstade på Centern, mycket p.g.a deras valmanifest inför valet 2010 som dels sade: "våra bygdeskolor ska vara kvar så länge elevunderlag finns" samt "två högstadieskolor med en gemensam organisation". Bloggerskan valde bl.a att svara mig med en fråga: "Var finns de demokratiska avstegen?", hon antydde att Föräldragruppen för skolutveckling tillåter förföljelse av folkvalda politiker samt ytterligare några påstående som jag i mitt andra inlägg valde att ifrågasätta i mitt nästa svar. 

Tyvärr så ansåg bloggerskan följande angående mitt andra inlägg: "Du har i din kommentar med en svepande anklagelse som jag inte vill ge utrymme på bloggen...och så valde hon att svara på en av alla mina frågor och helt utesluta allt det andra i min skrivelse. 

Jag väljer därför att lägga ut mitt andra inlägg här på bloggen så att kanske någon annan kan besvara mina frågor. Mitt svar med mina frågor är som sagt från början riktade till en bloggerska som en reaktion på inlägget angående demokrati på hennes blogg.

Det första demokratiska avsteget är ju att man försökte ta ett beslut i frågan innan folkomröstningen var gjord, även om den bara är rådgivande så kan den inte ge några råd om den är gjord efter att ett beslut är fattat. Det borde väl även vara ett demokratiskt avsteg om ledamöter nekas att komma till fullmäktigemöten och rösta på annat sätt än partiledningens? Dessutom kan det tyckas odemokratiskt att man som Centerpartiet hade i sitt valmanifest inför valet 2010 att man skulle bevara bygdeskolorna och två högstadium, för att sedan efter valet göra helt om i frågan.
Jag håller med dig helt och hållet i att ingen ska trakasseras personligen och jag anser heller inte att vi lät detta passera! Så fort som inlägget upptäcktes togs det bort. Man tog även kontakt med personen som skrivit inlägget och hade ett långt samtal med denne om olämpligheten i att skriva sådana inlägg. Att det skulle vara så att de drivande i frågan inom Centern skulle ha en betryggande majoritet som står bakom dem ställer jag mig frågande till när det förefaller att i alla fall 30% av Centerns fullmäktigeledamöter har valt att lämna partiet i vad som förefaller vara i samband med skolfrågan.
När man 2010 gav löftet om att behålla bygdeskolorna och ha två högstadium i kommunen är det sannolikt att man visste hur elevunderlaget skulle komma att se ut de närmaste åren.
Du hänvisar till Stenbratts skolutredning antar jag när du skriver ”enligt skolutredningen” angående kvaliteten på de små skolorna? Han baserar sig på rapporter som enbart säger att det är bäst med åldershomogena klasser och bortser helt från forskningsrapporter som säger det exakt motsatta, att åldersblandade klasser är bättre. Att en skola inte kan bli hur liten som helst håller jag med om, men om jag vänder på frågan: hur centraliserad kan en skola bli och fortfarande hålla hög kvalitet? Vart går gränsen för dig, ska vi ha en enda skola i hela kommunen eller varför stanna där?
Ja några av bygdeskolorna är idag dyrare än Silbodalskolan, men även den billigaste skolan i kommunen är en av de minsta. Det är ju även så att en liten skolas kostnad per elev inte ger ett så stort utslag i BUNs totala budget, medan ganska blygsamma kostnadsökningar per elev på en stor skola ger stora utslag då det är så många fler elever där. Det bli även fel att rakt av jämföra en dyr bygdeskola med en billigare stor skola rakt av, för alternativet till den lilla skolan är inte den stora. Alternativet är den stora plus dyra bussresor och alla andra konsekvenser av nedläggningen. Det är därför inte alls säkert att alternativet blir billigare, och det är just detta som är glesbygdskommunens dilemma.
Du skriver att ”det trista är att de här extra pengarna som de små skolorna kostar går mest till lokaler”. Men tittar man t.ex. Stommens skola så är lokalkostnaden per elev ca 15.000 kronor per år medan den totala årskostnaden för en elev per år är ca 58.000. Eller så kan vi ta Holmedals skola med ca 10.000 kronor per elev i lokalkostnad med en totalkostnad på ca 69.000 kronor och år (Baserat på Vad kostar en bygdeskola?). Ett enkelt överslag ger att det borde vara sannolikt att det tänkta nybygget för högstadiet i Årjäng får en lokalkostnad på över 25.000 (2% ränta och avskrivning på 50 år. 220 elever) kronor per elev och år, vilket i sin tur visar att det inte nödvändigtvis finns ett samband mellan små skolor och dyra lokalkostnader.
Vad du säger ”cirkulerar på nätet just nu” har jag ingen aning om vad det är du menar?
Vart kommer den "svepande anklagelsen" in i mitt inlägg? Nu när bloggerskan valt att inte svara på mina frågor så kanske någon annan kan göra det?
Jessica Danielsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar