fredag 3 maj 2013

En historisk demonstration

I samband med kommunfullmäktiges möte hade Föräldragruppen för skolutveckling anordnat en demonstration. Uppslutningen med runt 500 personer var helt fantastisk. Tack alla för ert enorma stöd vid denna historiska demonstration!


Ni som följer oss här på bloggen vet vår ståndpunkt i frågan kring framtida skolorganisation i Årjängs kommun. De fyra främsta anledningarna till vår demonstration är följande.

 • Bristfälligt underlag
  I underlaget från BUN och KS till KF saknas flertalet viktiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Bland annat framgår inte hur kostnaden för skolskjutsarna är beräknad samt att det helt och hållet saknas konsekvensbeskrivningar för nedläggning av Töcksfors högstadium.
 • Tidplanen
  En sådan här viktig fråga kan inte forceras fram, men den politiska tidplan som gäller för ärendet är på tok för hårt pressad. Det finns ingen ärlig chans att hinna ta fram tillräckligt underlag för beslut och ej heller tillräckligt med tid för barn, föräldrar och lärare att ställa om sig för en eventuell flytt eller mottagande.
 • Bakvänd beslutsordning
  Den 9/6 skall en folkomröstning för skolorna i Bön och Blomskog genomföras. En folkomröstning påkallad av folket som politikerna lagt en dryg månad efter att beslut planeras tas i KF. Även om en folkomröstning endast är rådgivande, så är det ett hån mot folket att ta beslutet innan vi fått säga vårt i frågan.
 • Brott mot KL
  Enligt kommunallagen så kan KF besluta om en folkomröstning som ett led i beredningen av ett ärende. Att då ta beslutet innan en folkomröstningen ägt rum anser vi är ett brott mot KL.
  Vidare anser vi också att både BUN och KS brutit mot lagen då de vägrat oss möten för samråd. 
Vårt arbete fortsätter i en rasande takt och vi har nu fullt fokus på folkomröstningen i juni. Det är mycket viktigt med ett högt valdeltagande!

Tack åter igen för ert stora stöd. Det är ni som gör vårt arbete möjligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar