fredag 31 maj 2013

Politiker avböjer debatt

Nu på söndag har vi i Föräldragruppen för skolutveckling bjudit in samtliga politiska partier i Årjängs kommun till en debatt om den framtida skolorganisationen. Samma sak sker återigen, den Nya Alliansen (M, Kd och Fp) tackar ja, (S) tackar nej utan vidare förklaring. (C) tackar nej med förklaringen att de inte har något "mer att tillföra eller tillägga som skulle göra en debatt meningsfull.", de anser alltså inte att folket som har röstat fram dem ska få ställa några frågor, få lyssna på deras svar! Detta anser vi i Föräldragruppen för skolutveckling är under all kritik, alla partier i Årjängs kommun borde möta upp och stå för sin politik, om de inte kan göra det borde de inte sitta kvar som politiker!

Vi börjar bli så trötta på det här! Inte på att kämpa för vår kommun utan på att de styrande politikerna inte vill lyssna på oss! De kallar oss ”bygdeskolebevarare”, att vi bedriver ”decibelpolitik”, att vi inte kommer med något alternativt förslag till att lägga ner två bygdeskolor samt Töcksfors högstadium. Har de hört ett enda ord vi har sagt, läst ett enda ord vi skrivit? Det hade kanske varit bra om de hade tackat ja till någon av våra förfrågningar om möten så de hade varit mera insatta i vad vi vill och kämpar för - våra barn och hela vår kommuns fortlevnad!

Vi i Föräldragruppen för skolutveckling har under våren kämpat för att få träffa de styrande:
ñ  Barn- och utbildningsnämnden (BUN) bjöds in till dialogen Fokus på förbättring. Tyvärr en sen inbjudan då det var rektorerna som vi ursprungligen hade bjudit in för att få information om våra skolor. Strax inpå dialogen kom besked från kommunchefen Ingemar Rosén att rektorerna inte fick närvara.

  • Vi har bett om möten med BUN innan de skulle ta sitt beslut i skolfrågan, men nekats.
  • Kommunstyrelsens (KS) ledamöter bjöds in till ett möte. Av de 11 inbjudna svarade 7 st. 2 tackade ja (Kd och Fp), 1 var bortrest (S), men föreslog ingen ersättare och 4 avböjde sitt deltagande och gav sitt svar i ett gemensamt mail (M och C).
  • Vi har fått ETT möte, med BUNs arbetsutskott EFTER att beslutet var taget! Allt vi fick höra på det mötet var hänvisningar, till KS, till byggnadsnämnden, till tekniska och till verksamheten.
Vi fick till slut ett möte med centerpartiets styrelse där knappt hälften av våra frågor hann ställas. Vad som är centerpartiets EGENTLIGA argument till nedläggning är inte helt lätt att sätta fingret på. Spara pengar säger de, men när vi argumenterade med att man inte sparar några pengar på en skolnedläggning bl.a p.g.a ökade skolskjutskostnader, att lokalkostnader finns kvar i kommunen (dock flyttat till KS konto, men det är ju ett helt ANNAT konto), ökade kostnader för personal samt större lokalbehov på den alternativa skolan så flyttades fokus. Då är det helt plötsligt synd om barnen som inte har några lekkamrater! Ja, vad svarar man på det? Barnen på bygdeskolorna har nog så många kompisar, över flera årsklasser dessutom! Lärarrekryteringen är nästa argument, att det är svårt att få tag på behöriga lärare. På bygdeskolorna här i kommunen så har man behöriga lärare och barnen visar mycket goda studieresultat. Vad är det som säger att de lärarna väljer att flytta med till den nya skolan?

Vi börjar bli så trötta på det här. Inte på att kämpa för vår kommun utan på att de styrande politikerna inte vill lyssna på oss! En stor eloge till de partier som faktiskt ser meningen med att låta allmänheten få svar på sina frågor!

Uppdaterat 2013-06-01: Självklart kommer debatten att bli av trots att några av partierna har valt att inte medverka. Vi ser fram emot en givande debatt mellan politiker och allmänheten :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar