måndag 13 maj 2013

Demonstrationstal 29/4

Måndagen den 29/4 2013 hölls en historisk demonstration utanför Folkets hus i Årjäng. Föräldragruppen för skolutveckling visade sitt missnöje med det som kommunfullmäktige planerade att besluta om gällande framtida skolorganisation. Nedan följer demonstrationstalet som hölls under kvällen.


Då var det dags! 29 april 2013 och flera hundra personer har samlats här utanför Folkets hus i Årjäng. På en helt vanlig måndag. Varför då?

Föräldragruppen för skolutveckling vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till den här demonstrationen, som trots allt inte äger rum på en helt vanlig måndag. Idag tar nämligen kommunfullmäktige beslut om framtida skolorganisation här i Årjängs kommun. Ett beslut som kommer att påverka så mycket mer än själva skolan.

Barn- och utbildningsnämnden har dragits med underskott under många år. Hur kommer det sig då att en nämnd misslyckas fullständigt med sin ekonomi? BUN skyller på det svikande elevunderlaget. Hur kommer det sig då att siffrorna visar en ökning av födelseantalet i kommundelar där bland annat nedläggningshotade skolor finns? BUN skyller på den nya skollagen och kravet på behöriga lärare. Hur kommer det sig då att många behöriga lärare söker sig till just bygdeskolorna?  BUN hänvisar till att de har de för bra där och att genom nedläggningar får alla lärare och elever samma förutsättningar. 

Hur kommer det sig att BUN anser en restid på upp till 60 timmar i månaden är rimlig för en högstadieelev? BUN försvarar detta med att det ändå inte kan röra sig om så många elever och att man får räkna med att resa när man bor långt bort. Det är så att man häpnar när man hör hur majoriteten av politikerna resonerar!

Det liggande förslaget på en ny skolorganisation för också med sig en hel del indirekta konsekvenser. Förutom avvecklingen av skolorna i Blomskog och Bön samt högstadiet i Töcksfors så kommer även vardagen för Silbodalskolans elever och lärare att förändras. Även om BUN anser att de inte berörs. Vad sägs om att fler elever flyttas in i Silbodalskolans klasser utan att fler resurser följer? Vad sägs om att fler elever trycks in i klassrum som redan idag är trångbodda? Vad sägs om att fler barn ska få plats på befintliga fritids utan att fler resurser tillsätts? Vad sägs om att C-hallen ska rivas för att ge plats åt det nya högstadiet? C-hallen som genomgått stora renoveringar och som är fullbokad från morgon till kväll! Är det ok att elever i låg- och mellanstadiet får färre idrottstimmar på grund av att C-hallen rivs? Är det ok att barnens fotbollsplan blir parkeringsplats? Är det ok att genomföra förslag enligt BUNs beslut, som direkt strider mot vad Lärarförbundet anser? Är det ok att renoveringen av låg- och mellanstadiet får stå tillbaks ytterligare ett stort antal år för att det nya högstadiet kräver hela budgeten? Är det rätt mot eleverna? Är det rätt mot lärarna? Är det rätt mot föreningslivet? Är det rätt mot någon? 

Frågorna, skrivelser och direkta fakta verkar inte spela någon roll. BUN behöver spara och genomför, som de själva uttrycker det, en panikåtgärd.

I januari i år presenterades en skolutredning som på flertalet punkter innehåller stora brister. I samband med detta bildades Föräldragruppen för skolutveckling. Vi är en partipolitiskt obunden grupp som arbetar för att bevara och utveckla våra skolor i kommunen.  Vårt fokus ligger på att förbättra de skolor som behöver det och att bevara de skolor som idag är en förebild. Vårt arbete omfattar alla barn, från Lennartsfors i söder, till Östervall i norr. Allt arbete sker ideellt och med egna medel. Efter förfrågningar från både företag och privatpersoner att vilja bidra med ekonomiska medel till gruppen har vi beslutat att öppna ett konto och vi ger er möjligheten genom insamling, att bidra till vårt arbete redan här idag. Hjälp oss att hålla fokus på förbättringar för hela kommunen!

Förespråkarna för nedläggning av Blomskogs skola hösten 2013, Böns skola 2015 och Töcksfors högstadium 2015 hävdar att inga andra förslag har lagts fram för dem att ta ställning till. Det stämmer inte. Aldrig förr har en fråga engagerat så många kommuninvånare i Årjäng. Skrivelser har gjorts från privatpersoner, fackförbund, politiker, näringsliv och föreningsliv. 

Föräldragruppen för skolutveckling, vi har vår ståndpunkt helt klar för oss. Beslutsunderlaget är bristfälligt och den politiska tidplanen på tok för hårt pressad. Sådana här frågor kräver ordentliga utredningar och kan inte forceras fram. I vår skrivelse ”Förslag till beslut i kommunfullmäktige 2013-04-29” skriver vi bland annat följande:
  • Inga nedläggningsbeslut före valet 2014
  • Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet på Silbodalskolan
  • Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet i Töcksfors.
  • Bygg en ny högstadieskola, endast anpassad till Silbodalskolans elever, men planera denna så det är förberett för ytterligare tillbyggnad om det blir beslut om gemensam skola i kommunen efter valet 2014.

Kunde fullmäktige enas om ovanstående på sitt möte idag, den 29 april 2013 så kommer vi i gång. Viktiga investeringar sker i rätt ordning. Investerade pengar utnyttjas maximalt. När så den nyvalda kommunledningen tar över hösten 2014, så är vägen öppen åt båda håll. Nedläggning eller bevarande. Vi får en lugn politisk utveckling av denna så viktiga fråga. Vi väljare bestämmer sedan i valet 2014 hur vi vill att vår kommun ska satsa i framtiden. Det är förslaget från Föräldragruppen för skolutveckling.

Fast egentligen. Är det så svårt? En tjänsteman inom BUN sade till mig ”Pengar är inget problem Cecilia, det gäller bara att visa att barnen är så pass viktiga att BUN får ökade resurser”. Det är därför vi är här idag. För att visa att barnen är det finaste vi har. Att barnen är skolans framtid. Kommunens framtid. VÅR framtid!

Vi vill tacka alla ni som är här idag för att visa ert stöd! Oavsett hur kommunfullmäktige ställer sig till förslaget om framtida skolorganisation så ses vi snart igen. Den 9:e juni krävs ett högt valdeltagande för att visa kommunen och politikerna att även vi, kommuninvånarna, vi som utgör föreningslivet, näringslivet och inte minst är deras väljare, vill säga vårt om framtida skolorganisation. En fråga som kommer att påverka så mycket mer än själva skolan. Vi måste visa vad vi står för! Allt fokus på ligger just nu på kommunfullmäktiges beslut ikväll. Därefter ses vi i vallokalerna den 9:e juni! Vi har gått ut hårt och nu gäller det att öka!

Cecilia Axelsson, ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar