tisdag 30 april 2013

Återremiss - igen

Dagen efter är här. Dagen efter kommunfullmäktiges möte där punkten "Framtida skolorganisation i Årjängs kommun" skulle behandlas. Vad blev då utfallet? Återremiss -  igen!

Två gånger innan har BUN:s förslag till framtida skolorganisation återremitterats. Första gången på grund av bristande underlag och andra gången för att behandlas tillsammans med Jörgen Stenbratts skolutredning vilket också tyder på att underlaget från BUN inte var komplett. Nu igår begärdes votering i frågan och utfallet blev 26 för KS förslag och 14 mot. 14 röster är också det som krävs för att det skall bli en minioritetsåterremiss.

Föräldragruppen för skolutveckling pustade ut

Skolfrågan kom upp som punkt nr 7 på KF:s möte igår och efter en kort beskrivning av bakgrunden yrkade Folkpartiets ordförande Lars Gustafsson på återremiss av ärendet. Därmed var debatten igång och den pågick i drygt 1 1/2 timma. Argument för och emot lades fram från respektive läger. Att sitta som åhörare en sådan gång är både lärorikt och intressant, men även frustrerande då man inte har möjlighet att delta i debatten. När så votering begärdes stod det klart att fördelningen blev 26 mot 14 med fördel för ja-sidan. 14 röster var dock det som krävdes för en minioritetsåterremiss och ärendet är nu framflyttat. När ett nytt möte skall tas är inte bestämt.

Beslutet uteblev och därmed kan inte Blomskogs skola läggas ner

Föräldragruppen för skolutveckling pustade ut efter att rösterna räknats igår. Vi är ju mot KS förslag och minioritetsåterremissen medför att inga skolnedläggningar kan ske till hösten 2013. I den politiska tidplanen var förutsättningen för nedläggningar till hösten att ett beslut skulle tas senast 29/4. Beslutet uteblev och därmed kan inte Blomskogs skola läggas ner enligt förslag från BUN. Under förutsättning att politikerna håller fast vid tidplanen som de hela tiden hänvisat till som svar på varför beslut tas före folkomröstning. Ikväll hoppas vi på att kunna publicera yrkandet från Folkpartiet.

I och med gårdagens återremiss har ärendet tagit ett steg i rätt riktning, men än är det många kvar. Den 9/6 är det dags för den av folket begärda folkomröstningen. Ett stort valdeltagande tror vi är en förutsättning för att kommunfullmäktige skall överväga att ta hänsyn till omröstningens utfall. Om hänsyn kommer att tas? Ja, den frågan har vi ställt ett antal gånger, men utan att få svar. Samma sak när det gäller frågan om hur man kan anse det vara rätt att KF tar beslut innan folkomröstningen äger rum. Ingen av politikerna från ja-sidan har behagat svara.

Vad händer nu? Nu är det fullt fokus på folkomröstningen 9/6 som gäller och efter den uppslutning vi fick igår på demonstrationen så vet vi att vi har ett stort stöd i kommunen. Det var med stor beundran som vi tittade ut över skaran på flera hundra personer som stod utanför Folkets Hus igår, men det får ni läsa om i ett separat inlägg. Den hyllningen genom ett eget, för er avsett inlägg, är det minsta vi kan ge er!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar