måndag 22 april 2013

Socialdemokraternas svar på skrivelser

Föräldragruppen för skolutveckling har i en skrivelse lagt fram ett förslag på beslut i KF 2013-04-29. Den skrivelsen begärde vi in svar på och tidigare har vi här på bloggen, redovisat Centerpartiets svar och Nya alliansens svar som de gett på samtliga inskickade skrivelser. Som tredje parti ut är Socialdemokraternas och deras svar. 

Hej
Vi har som medborgarföreträdare tagit del av era synpunkter om skolan. Vår politik bestäms av våra medlemmar och vid vårt senaste medlemsmöte beslutades att vi ska stå fast vid den politik som vi gick till val på och som finns beskriven i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram. 
Hälsningar Torgny Sjögren
Ordförande Årjängs Arbetarkommun

Att hålla sig till sitt handlingsprogram så är bra, men att ge det som svar på en skrivelse är desto sämre. Varför kan Socialdemokraterna inte ta sig tiden och svara sakligt på de skrivelser som kommit in och som begärt svar?

Föräldragruppen för skolutveckling har även önskat möte med Socialdemokraterna, men vid samtal har de inte velat ha möte med "den politiska skolgruppen". Här är oerhört viktigt att understryka det faktum att Föräldragruppen för skolutveckling inte är en politisk grupp! I gruppen finns förvisso politiker med, men alla sitter med för att de antingen har barn i grundskolan och/eller har ett stort intresse i hur skolfrågan bedrivs. Vi hoppas självklart på att även Socialdemokraterna skall inse vad vår grupp står för och återkomma med en inbjudan till ett möte där de också kan utveckla sitt svar på de skrivelser som skickats in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar