tisdag 9 april 2013

Varför går BUN med underskott?

De senaste 5 åren har Barn- och utbildningsnämnden, BUN, i Årjängs kommun dragits med underskott. Totalt rör det sig om 24-25 miljoner för dessa år. Varför?


Föräldragruppen för skolutveckling hade igår, 2013-04-08, möte med BUNs AU för att ställa frågor om nämndens syn på framtida skolorganisation och det beslut som fattades 2013-03-26. Nämndens ordförande, Annika Holmstrand, redogjorde bland annat för det ekonomiska läget vilket alltså visar röda siffror. BUN har stora problem att hålla sig inom de budgetramar som beviljats av kommunfullmäktige, KF.

Hur kommer det då sig att en nämnd inte klarar av att sköta ekonomin? Svaret ligger enligt BUN i demografin. 

Elevunderlaget sjunker i Årjängs kommun och BUNs budgetramar baseras till stor del på just antal barn och elever. Samtidigt som elevunderlaget sjunker så har samma antal resurser (lärare, förskolelärare, fritidspedagoger m.fl.) bibehållits, vilket slår hårt mot BUNs ekonomi. I det nedläggningsbeslut som BUN har fattat flyttas Blomskogs elever in till Silbodalskolan nu till höstterminen 2013. Några resurser följer inte flytten utan tjänster kommer istället att sägas upp. Fler elever i klasserna, men inga fler resurser. BUN måste spara!

Är det ok att flytta in/ta emot fler elever i en klass utan att fler resurser följer? Är det ok att flytta in fler elever i klassrum som redan är trångbodda? Är det ok att flytta in fler elever till en skola där man tvingas börja servera skollunchen klockan 10 för att alla ska hinna få mat? Är det ok att genomföra förslag enligt BUNs beslut som direkt strider mot vad Lärarförbundet anser? Är det rätt mot elever och lärare? Är det rätt mot någon?

Frågorna verkar inte spela någon roll. BUN behöver spara och genomför, som dom själva uttrycker det, en panikåtgärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar