söndag 21 april 2013

Vi nekas möte. Är detta demokrati?

Föräldragruppen för skolutveckling har försökt att få till ett möte med olika partier, nämnder mfl, men i de flesta fall har vi nekats. Det är hög tid att ni får reda på hur vår grupp bemöts!
 • 2013-01-31
  Jörgen Stenbratts skolutredning offentliggörs på Årjängs kommuns hemsida.
 • 2013-02
  De olika partierna bjuder in allmänheten till sina möten strax efter det att skolutredningen från Jörgen Stenbratt släppts.Mötena hålls i februari.
 • 2013-03-11
  BUNs AU lägger sitt förslag till beslut om framtida skolorganisation till BUN.
 • 2013-03-13
  I mitten av mars har Föräldragruppen för skolutveckling ett opolitiskt stormöte på IOGT-NTO där bland annat fackförbund, rektorer, verksamhetschef och barnomsorgschef för barn och utbildning bjuds in. Syftet är att föräldrar, lärare och tjänstemän inom barn och utbildning från alla kommundelar ska kunna byta tankar och funderingar kring hur det ser ut idag och kan komma att se ut på Silbodalskolan och Töcksfors skola vid en eventuell omorganisation.Mötet skulle alltså vara som ett större föräldramöte.Verksamhetschefen, May Bjerklund, meddelar giltigt förhinder, barnomsorgschefen, Mona-Lisa Sandgren, dyker inte upp och inte heller rektorerna. När det gäller de speciellt inbjudna så tackade ingen nej till att delta på mötet när de fick en personlig inbjudan via telefon. De flesta tackade däremot ja. Vad var det som hände? Med hänvisning till att det kunde bli en obekväm situation för rektorerna så gick kommunchefen, Ingemar Rosén, in och stoppade deras medverkan i sina roller som rektorer. Det sades även kräva för mycket resurser att samla samtliga rektorer till ett och samma möte på kvällstid. Vidare sades att rektorerna kunde inte hållas ansvariga för situationen och den utredning som tagits fram, men vem tror att rektorerna är ansvariga? Inte Föräldragruppen för skolutveckling i alla fall.
  Mötet "Fokus på förbättring" var från början tänkt att hållas opolitiskt, men eftersom rektorerna stoppades i sin medverkan så bjöds BUNs AU in istället. Inbjudan skedde dagen innan dialogen skulle äga rum. BUNs ordförande, Annika Holmstrand, återkom med ett nej från BUNs AUs sida att delta. Anledningen var inte det korta varslet utan att man inte ville påverkas i den förankringsprocess som fördes mot BUN. Dessutom hade man dålig erfarenhet av möten i stora grupperingar. Styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling bjöds istället in till ett möte med BUNs AU 2013-04-08.
  Mötet på IOGT-NTO var trots avhopp från tjänstemän och politiker mycket lyckat med en blandning av föräldrar, lärare och andra intressenter. Vi hade bjudit in en moderator om diskussionerna skulle behöva styras upp, men även om åsikterna gick isär i vissa frågor hölls dialogen på en mycket bra nivå!
 • 2013-03-21
  Styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling kallar ledamöterna i KS till möte 2013-04-03 gällande framtida skolorganisation. En felformulering från vår sida skapar diskussion och vi ombeds att bjuda in istället för att kalla ledamöterna.
  Centerpartiets och moderaternas ledamöter i kommunstyrelsen tackade nej till mötet och hänvisade till att BUN var ansvariga för skolutredningen och att frågor skulle ställas till dom. Tidsmässigt kom svaret efter att BUN tagit sitt beslut och deklarerat att uppdraget var slutfört för deras del. Socialdemokraternas ena ledamot avböjde då han var bortrest. Folkpartiets båda ledamöter tackade ja. Resterande ledamöter svarade ej på inbjudan. Mötet ställdes in.
 • 2013-03-22
  Styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling frågar BUN om möte i direkt anslutning efter nämndens möte 2013-03-26. Styrelsen nekas möte och hänvisas till mötet med BUNs AU 2013-04-08.
 • 2013-03-26
  BUN tar sitt beslut om framtida skolorganisation och skickar ärendet vidare till KSAU.
 • 2013-04-08
  Styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling har möte med BUNs AU. Tyvärr ges ej svar på tidigare obesvarade frågor utan i många fall hänvisas det till andra nämnder eller KS/KF.
 • 2013-04-09
  KSAU lägger sitt förslag till beslut till KS vilka har möte bara några timmar efter att KSAU avslutat sitt.
 • 2013-04-15
  Socialdemokraterna har styrelsemöte.
  Centerpartiet har månadsmöte och tyvärr kan vi meddela att två personer blev stoppade i dörren. Mötet var enbart för medlemmar och anledningen var att nominering till riksdagen skulle ske på mötet och eftersom sådan information är känslig var mötet enbart öppet för medlemmar. På frågan om hur Centerpartiet skulle vinna stöd från eventuellt blivande medlemmar om de ej släpps in på mötet var svaret att vi gärna fick lösa medlemskap och därefter komma på möten framöver. Att ha röstat på Centerpartiet vid senaste valet var ej tillräckligt för att få delta på mötet. 
Den senaste tidens nekande till möten har, med all rätt, väckt många starka känslor. Gång på gång nekas vi möten med ansvariga politiker. Det hänvisas av politiker till nämnder, från nämnder till politiker. Aldrig är vi på rätt ställe för att få svar på våra frågor. De gånger vi fått till möten så har besluten redan tagits. I annat fall vill man inte medverka. Är detta verkligen demokrati?!?!

Efter att vi blev stoppade i dörren vid Centerpartiets möte togs återigen kontakt och äntligen har styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling fått igenom ett möte med Centerpartiet! Nu på måndag klockan 19.00 träffas vi på kommunhuset. 

Folkpartiet, Kristdemokraterna och delar av Moderaterna har deltagit i dialog med gruppen och även funnits med på våra möten. En del för att dom är föräldrar, men även andra som har åsikter gällande framtida skolorganisation. Det är inte alltid vi delar åsikterna, men diskussionerna är givande och att alla får delta, ja det är ju faktiskt det som är demokrati. 

Socialdemokraterna då? Jo, av de som vi varit i kontakt med hittills anses Föräldragruppen för skolutveckling vara en politiskt styrd grupp vilket är helt felaktigt. Vi har politiker som deltar i våra möten, en del för att de först och främst är föräldrar, men även för att de är intresserade av frågorna. Av anledningen att vi anses vara en politiskt styrd grupp så har inte möte varit aktuellt, men självklart jobbar vi vidare på att få till ett möte även med Socialdemokraterna. Deras antagande om gruppen är ju helt felaktiga!

När det gäller Vänsterparitet, Sverigedemokraterna och Nordmarkspartiet så har vi, trots ett antal påtryckningar, med svar på våra skrivelser inte fått någon respons alls. 

Måndagen den 29/4 tar KF sitt beslut gällande framtida skolorganisation. Som vi uttryckt innan så anser vi att arbetet har hastats fram, att tidplanen är för kort och att det saknas tillräckliga underlag för att kunna ta beslut. Lägg dessutom till alla nekande från ansvariga politiker vid upprepade mötesförfrågningar. Tycker ni som oss så slut upp på demonstrationen vid Folkets hus klockan 17.30 måndagen den 29/4.

 D E M O K R A T I ! ! !

1 kommentar:

 1. Det hela är en uppräkning av BUN:s brott mot Kommunallagen 6 kap 8 §, där det står: "Nämnderna SKALL verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster." Det minsta som kan krävas är att Kommunfullmäktige ICKE ger ordföranden i BUN ansvarsfrihet!

  Conny Eriksson

  SvaraRadera