måndag 29 april 2013

Inför demonstrationen 29/4

Idag tar kommunfullmäktige beslut om framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Föräldragruppen för skolutveckling anordnar i samband med detta en demonstration utanför Folkets Hus (Silbodalskolans aula). Genom demonstrationen vill vi visa att vi protesterar mot de beslut som KF planerar att klubba igenom vid kvällens möte. 

Vi väntar oss ett stort deltagarantal från kommuninvånarna ikväll och för att det ska löpa på så smidigt som möjligt har vi ett par praktiska detaljer vi vill informera om. 

Parkering
Tänk på att Silbodalskolan har begränsat antal parkeringsplatser. Försök i största möjliga mån att parkera på annan plats så som ÅGY-skolan, Församlingshemmet, sporthallar mm. Parkeringen närmast Folkets Hus kommer att behövas för räddningstjänst, media och KF. 

Barnen i fokus
Demonstrationen är till för det finaste vi har. Barnen. Barnen är skolans framtid. Kommunens framtid. VÅR framtid! Ikväll kommer många barn att finnas på plats varför det är ytterst viktigt att vi alla håller oss till sunt förnuft gällande uppförande. 


Plakat och budskap
Det är helt fritt att ha med sig plakat med ett budskap som man vill nå fram med. Tänk bara på att ni undviker hotfulla budskap.

Kommunfullmäktiges möte
KF:s möte börjar 19.00 och alla som vill är välkomna att delta. Skulle vi inte få plats i Folkets Hus så får vi försöka lösa det på bästa sätt.
Framtida skolorganisation kommer upp som punkt nr 7 på dagordningen. Hur lång tid detta tar är svårt att säga. Efter skolfrågan är avhandlad har en paus lagts in för bland annat eventuella intervjuer i media. Under pausen kan de som vill lämna lokalen.

Barnens område
Demonstrationen och KF:s möte äger rum på skolområdet där många barn vistas dagligen. Tänk på att plocka med er allt skräp när ni lämnar området.

Föräldragruppen ser fram emot att få träffa så många av er som möjligt ikväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar