onsdag 27 mars 2013

Skrivelse: Fotbollsträning eller läxor?Fotbollsträning eller läxor?
Ska ett barn idag behöva välja mellan läxor och sina fritidsaktiviteter? Om man bor i västra delarna av Årjängs kommun så är svaret ja!                                                                                                     

Högstadieelever som bor i Östervallskog och Fågelvik lär efter 2015 inte hinna med både skolarbetet och att ha en fritidsaktivitet. Jag har själv två idrottande barn som går i högstadiet i Töcksfors så jag vet vad som krävs i tid för att få det att fungera utan att skolarbetet blir lidande.
Årjängs kommunpolitiker hänvisar till det svåra ekonomiska läget och att det inte finns några andra alternativa lösningar än en storskola i Årjäng.                                                                                              
 

Jag undrar hur förslaget hade sett ut om BUNs ordförande hade bott i Östervallskog med idrottande högstadiebarn?
Antagligen hade vi haft en konsult som visat på faran med storskolan där den anonyme eleven blir ännu mer anonym, risken för att barn med dåligt självförtroende hamnar fel och i värsta fall börjar med droger som är enklare att få tag på i Årjäng. Konsulten hade säkert tagit med det negativa med att barnen som får ägna mycket av sin fritid i buss inte kommer att hinna med några fritidsaktiviteter  och därmed får en sämre hälsa.  Säkert hade konsulten även  tagit med miljöaspekten som ett argument för att  inte forsla en massa barn i buss till Årjäng. Konsulten hade antagligen föreslagit  två högstadium, ett i Årjäng och ett i Töcksfors. I Årjäng hade nog konsulten föreslagit att Ågyskolan skulle läggas ner och att de lokalerna skulle kunna användas som ett komplement till de lokaler som finns idag. Som argument för nedläggningen av Ågyskolan skulle konsulten påvisa det negativa i att arbeta i små klasser när man går i gymnasieskolan, vikande elevunderlag  samt de höga kostnader denna skola har.
 Tyvärr så bor inte BUNs ordförande i vår del av kommunen,  jag är dock övertygad om att det finns andra lösningar som fungerar ekonomiskt utan att barnen blir lidande.
Så som förslaget ligger idag så binder man ris åt egen rygg! Töcksfors expanderar och kommer antagligen att fortsätta så, trafiken på E18 ökar och kommer även den att fortsätta öka. Den dag man inser att det inte är hållbart att transportera en massa barn med buss till Årjäng så blir det svårt att ändra detta när alla pengar läggs i en storskola.
Det finns fortfarande tid att låta förnuftet segra!

Roger Nilsson
Ungdomsansvarig
Töcksfors IF fotboll
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar