söndag 24 mars 2013

Skrivelse "Ordentliga utredningar och konsekvensbeskrivningar"

Laila Johansson har gjort en skrivelse där hon kräver att ordentliga utredningar och konsekvensbeskrivningar skall göras och att problemen som finns idag i de olika skolorna blir lösta innan man börjar omorganisera.

Ordentliga utredningar och konsekvensbeskrivningar

Hejsan!
Jag är förälder till 3 barn, sonen har flera funktionshinder. Han heter Tim och fyller 10 år i höst. Han har både hörsel och synnedsättning. Han gick på dagiset holken i fågelvik och nu går han om 2an i Stommens skola.

I 9 år har jag träffat ett antal läkare inom hörsel, syn, hab och barnmedicin, gått kurser och utbildningar om allt från diagnoserna till lagar om barns rättigheter i skolan. Haft föräldraträffar, hälsat på i skolor och suttit många timmar på SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten)
På varje träff har jag varit den föräldern som berättar vad man har rätt till och vad man kan få, hur bra det KAN va. Alla andra sitter med skräckhistorier eller berättar om bristen på stöd.

Tim har resurs, samma nu som när han började skolan. Det är väldigt ovanligt, oftast byts resurs varje termin om inte oftare. Vad beror det på? Antagligen att personalen trivs och att allt fungerar bra på skolan. Även under dagistiden var det en och samma person som var hans resurs.

Jag anser mig stark och skulle aldrig godta näst bästa för mina barn men den största anledningen till att jag är det, är att den närmaste personalen runt Tim ger mig den möjligheten. Alltså lärare, resurs och rektor! Det är dom som är viktiga.
Nu kan dom ge mig det, kommer dom kunna det sen? Dom är inte mer än människor och kan inte trolla.

Föräldrar har berättat för mig att dom har dåligt samvete när deras barns resurs ska på utbildning eller liknande för då blir det mindre personal i den klassen.. 19 mars var jag, Tim, resursen OCH läraren på Birgittaskolan i Örebro. Kommer dom ha möjlighet till detta sen med större klasser och säkert mindre resurser? Att dom har denna möjligheten är en förutsättning för att dom ska kunna göra ett bra jobb, en förutsättning för Tim att han kan få vara den han är och ändå bli förstådd men även en förutsättning för skolan och kommunen för att kunna ha fungerande verksamheter.

Att man har hörapparater innebär inte att man hör igen, det man inte hör kan man inte få tillbaka utan dom förstärker bara det man kan höra. Sen får hjärnan pussla ihop det till ord och meningar. När apparaterna eller slingan i klassrummet går sönder hör han nästan inget i ungefär 2 veckor som det ofta tar för att få det lagat eftersom all sån kunskap finns i karlstad.Då får resursen och läraren anpassa ännu mer vilket dom kan tack vare små klasser. Hur ska det lösas sen? Det ska anpassas utan att Tim känner sig udda och utan att påverka övriga klassen negativt!

När Tim skulle börja skolan var det nära att vi flyttade till Karlstad men eftersom Årjängs kommun då kunde erbjuda valet mellan flera skolor stannade vi. Blir det valet borta kommer många även välja bort kommunen. En av dom är jag. Jag vet att jag pratar för många. Speciellt när det gäller högfungerande barn med vissa problem tex npf-diagnoser. 
Dessa barn som begåvningsmässigt ligger på samma nivå som jämnåriga men har andra behov på tex inlärning hamnar i en gråzon. Det finns så vitt jag vet en specialpedagog i kommunen, EN! Ska det uttökas när behoven ökar?


Att särskilt stöd följer eleven och därmed beräknas kosta samma som det gör idag är bara delvis rätt. En resurs tillsätts i en grupp. Inte till en speciell elev. Tim går i en 2-3 klass och hans resurs finns där pga olika anledningar och för flera elever. Om nu dessa sätts i varsin klass vart ska då resursen? 2an eller 3an?

Årjängs kommun har mycket emot sig för att locka eller hålla kvar dessa familjer. Fritidsaktiviteter som är anpassade finns det inte många. Kortidsboende som är en bra insats man kan få om man har ett barn under LSS lockar heller inte många just för att kommunen är så liten så grupperna som sätts ihop dessa helger inte ger ens barn rätt utbyte. Läkare finns i Karlstad, får Tim ont i örat eller något så simpelt som en vaxpropp så är det bara att avboka allt man har planerat och börja färden till CSK. Personal som kan all teknik som används i skolorna idag som hjälpmedel finns i Karlstad. Det i sig är inte konstigt men det bör tänkas på innan man försämrar ännu ett område. Problemet är inte enbart stora klasser eller större skolor. Problemet är att kommunen är för liten för att klara hantera det!

Det finns alldeles för många frågetecken och för mycket som är osäkert. Man kan inte göra en sån här stor förändring så fort utan att veta säkert vad man gör. Det är våra barn som påverkas!

Kanske kan det bli bra men risken är för stor. Jag chansar inte med mina barn, dom är inga försökskaniner. Först vill jag se ordentliga utredningar och konsekvensbeskrivningar OCH att problemen som idag finns i de olika skolorna blir lösta innan man börjar omorganisera.

Hälsningar Laila Johansson

Sändningslista för denna skrivelse

Kommunfullmäktige genom Katarina Lundin
Kommunstyrelsen genom Ingemar Rosén
Barn- och utbildningsnämnden genom May Bjerklund
Centerpartiet genom Lisbeth Karlsson
Folkpartiet genom Lars Gustafsson
Kristdemokraterna genom Stefan Moberg
Moderaterna genom Weine Johansson
Nordmarkspartiet genom Bengt Fredriksson
Socialdemokraterna genom Torgny Sjögren
Sverigedemokraterna genom Trond Andersen
Vänsterpartiet genom Eia Liljegren Palmaer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar