söndag 24 mars 2013

Skrivelse "Förslag till beslut 2013-04-29"

Föräldragruppen för skolutveckling har gjort en gemensam skrivelse med förslag till beslut i kommunfullmäktige 2013-04-29.


Förslag till beslut i kommunfullmäktige 2013-04-29
Oavsett vilken åsikt man har om hur skolorganisationen ska se ut, borde ni i alla fall vara överens om att åtgärder måste till stånd för skolorna i Silbodal och Töcksfors. Samtidigt borde ni också kunna bli eniga om att det är omöjligt att genomföra förändringar inom den tidsplan som Jörgen S föreslagit, och samtidigt behålla den kvalitet på utbildningen, som både vi föräldrar, lärare, skollagen samt arbetsmiljölagen kräver.
I ett utlåtande från Lärarförbundets lokalavdelning i Årjäng den 21 februari skriver man att det redan i dag är stora problem I Töcksfors och Silbodal. Man säger också att ett genomförande enligt förslag från Jörgen S, kommer att skapa oacceptabla arbetsförhållanden för lärare och elever, varför besluten måste tas i rätt ordning.
Det är mycket viktigt att eventuella förändringar blir gjorda på bästa tänkbara sätt, och inte genom panikåtgärder eller dåligt genomtänkta beslut. Vi har ju val hösten 2014, och där kan mandaten komma att ändras. Ensidigt beslutade satsningar kan vara bortkastade pengar beroende på vem som får majoritet.
Vårt förslag är.
  1. Inga nedläggningsbeslut före valet 2014.
  2. Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet på Silbodalskolan.
  3. Bygg en ny högstadieskola, endast anpassad till Silbodalskolans elever, men planera denna så det är förberett för ytterligare tillbyggnad, om det blir beslut om en gemensam skola i kommunen efter valet 2014.
  4. Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet i Töcksfors

Fördelar med detta förslag är.
  1. Besluten kan ske genom enighet och gemensamma diskussioner, och eventuell ändring av majoriteten vid valet 2014 innebär inte att investeringarna är bortkastade.
  2. Förbättringar på skolorna i Silbodal och Töcksfors kan komma igång, och genomföras i rätt ordning och på ett välplanerat och genomtänkt sätt. Under renovering och eventuella tillbyggnadsarbeten, finns möjlighet att temporärt, flytta klasser till bygdeskolorna.
  3. Lösningar kan ske i samförstånd och debatten i media kommer att avta.
  4. Tidplanen för fortsatta diskussioner om skolans framtid mellan partier, föräldrar, barn och berörda lärare, blir rimlig vilket är nödvändigt i så viktiga frågor. Det får inte tas några förhastade beslut.
  5. Nästa val får styra fortsättningen, där den valda majoriteten kan ta fortsatta beslut på ytterligare investeringar, och eventuella nedläggningar. Det politiska klimatet blir mycket lugnare.
  6. Kan enighet ske enligt förslaget, borde ni också kunna enas om att ni låter den begärda och beslutade folkomröstningen 2013-06-09 utebli, och istället ske i samband med ordinarie val 2014.

Kunde fullmäktige enas om ovanstående på sitt möte den 29 april så kommer vi i gång, samt att viktiga investeringar sker i rätt ordning, och att investerade pengar utnyttjas maximalt. När så den nyvalda kommunledningen tar över hösten 2014, så är vägen öppen åt båda håll. Nedläggning eller bevarande. Vi får genom detta en lugn politisk utveckling av denna så viktiga fråga. Våra väljare bestämmer sedan i valet 2014, utifrån föreslagna argument och presentationer som varje parti presenterar, hur de vill att vår kommun ska satsa i framtiden.
Med detta förslag anser vi att satsningar kan genomföras på ett väl genomtänkt och välplanerat tillvägagångssätt, varför vi hoppas att ni allvarligt diskuterar våra synpunkter.

Föräldragruppen för Skolutveckling i Årjängs kommun

Sändningslista för skrivelsen
KommunfullmäktigeKommunstyrelsenBarn- och utbildningsnämndenCenterpartiet genom Lisbeth KarlssonFolkpartiet genom Lars GustafssonKristdemokraterna genom Stefan MobergModeraterna genom Weine JohanssonNordmarkspartiet genom Bengt FredrikssonSocialdemokraterna genom Torgny SjögrenSverigedemokraterna genom Trond AndersenVänsterpartiet genom Eia Liljegren PalmaerNordmarksbygdenNWTÅrjängsportalen


Tillsammans med att skrivelsen skickades in till nämnder och partiordförande fanns även en begäran om svar och utlåtande från nämnder och partiordförande senast 2013-03-22. Sammanställning av detta pågår från vår sida. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar