torsdag 21 mars 2013

Skrivelse "Skolans framtid i Årjängs kommun"

C-hallen i Årjäng skall rivas!

Ja, det är förslaget för att få plats med det nya högstadiebygget. Visst skulle den nya byggnaden få plats utan att behöva riva varken C-hallen eller stora delar av det befintliga högstadiet, men då riskerar byggstarten att skjutas framåt och den tiden anses inte finnas.

Cecilia Andersson har gjort en skrivelse i frågan.

Skolans framtid i Årjängs kommun

Att förbereda, planera och bygga en ny skola tar tid. Många förundersökningar och konsekvensanalyser. Detta verkar dock gå alldeles för fort och man hinner då inte se alla möjligheter och konsekvenser. Det känns för oss invånare att detta blir som med ladan på torget!

Konsekvenserna av den nya högstadieskolans placering där en rivning av c-hallen och borttagande av parkering enligt förslag är otroligt stora och negativa.  Vi vill inte ha mindre rörelsemöjligheter för våra barn. Färre idrottstimmar och mindre yta på skolgården för aktiviteter på grund av att grusplanen ska bli parkering istället för den nuvarande. Detta i kombination med att det ligger ett förslag på att flytta in elever från både bygdeskolorna och Töcksfors skola, vilket resulterar i att det blir fler barn på en mindre yta. I detta område finns t. om. femåringar. Alla barn idag behöver mer rörelse än vad som erbjuds. Alla barn behöver mycket rörelse för den motoriska utvecklingen som givetvis är grunden för den teoretiska utvecklingen.

Det är ju inte bara skolbarnen som drabbas på skoltid om c-hallen försvinner utan alla ideella föreningar som idag har tider där. Det byggdes äntligen en ny sporthall efter en lång tid av behov. Ska vi nu rasera det vi lyckats att nå genom ett förhastat beslut? Är ni medvetna om konsekvenserna om A-hallen ska anpassas till de yngres idrottsundervisning? Vikvägg, allt material som de behöver för att bedriva den verksamheten som idag finns i c-hallen, ringar från taket, bommar, fler förråd, omklädningsrum etc. Planeringstiden för att allt detta ska fungera, både på skoltid och fritid? Allt detta kommer att medföra stora kostnader. Samt att det mycket troligt inte längre är lämpligt att använda salen för olika sporter pga. skaderisk. För mig och många andra är det helt vansinnigt att riva en fullt fungerande gymnastiksal. Tänk även på den stora innebandycupen som har blivit en tradition i januari varje år.  40 lag spelar under två dagar bandy. De lag som kommer hit är mycket imponerade över att vi har så bra hallar som är anpassade så att man kan anordna denna typ av cup. Även gränscupen använder hela denna anläggning. Viktiga intäkter för föreningarna och väldigt bra reklam för kommunen. Det vore tråkigt om Årjängs kommun återigen ska bli uppmärksammad i media pga. av negativa konsekvenser när det gäller skolfrågan.

Här behövs en dialog med invånarna. Kanske den kan bedrivas genom ”Föräldragruppen för skolutveckling” vet att den angagerat många personer i vår kommun. Nu gäller det att bygga rätt för vår framtid samt bevara det som är bra. Att klämma in en ny högstadiebyggnad med det utseende just på den ytan är inte genomtänkt. Man måste kunna hitta en yta där den kan byggas med ett utseende som inte medför att andra människor eller föreningar behöver drabbas.

Det finns mycket att diskutera i detta ämne. Jag tror inte att det blir ett bra resultat om detta hastas fram. Jag vet att det har kommit in skrivelser från föreningar, lärare, rektorer och att man även undersökt hur mycket som är bokat utöver skolans idrott i c-hallen. Låt detta få ta lite mer tid. Låt oss föräldrar få vara med på dialogen. Jag vet att man ibland måste ta ett negativt beslut, men här är det för många negativa konsekvenser.  Det känns konstigt att man ska behöva argumentera för att få behålla en gymnastiksal som fungerar och verkligen behövs.

Snälla dra i nödbromsen nu, innan det är för sent och vi står där efteråt och ser ett resultat som vi inte ville ha. Jag önskar en upprustning av det vi har som är bra och en nybyggnation där det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera.

Det finns mycket att skriva i detta ämne. Jag hoppas att det finns en möjlighet för invånare och politiker att träffas för att under ordnade former sakligt få fram önskemål, behov och möjligheter för alla barnen i kommunen. Jag tror det finns många som har bra förslag och vill vara med och diskutera i denna fråga om det erbjuds. Jag har bara skummat på ytan i detta ämne.


Med vänlig hälsning Cecilia Andersson 

Sändningslista för denna skrivelse

Kommunfullmäktige genom Katarina Lundin 
Kommunstyrelsen genom Ingemar Rosén 
Barn- och utbildningsnämnden genom May Bjerklund 
Bygg- och miljönämnden genom Britt-Marie Öjstrand och Peter Månsson 
Kultur- och fritidsnämnden genom Owe Lindström


Folkpartiet genom Lars Gustafsson
Kristdemokraterna genom Stefan Moberg
Moderaterna genom Weine Johansson
Nordmarkspartiet genom Bengt Fredriksson
Socialdemokraterna genom Torgny Sjögren
Sverigedemokraterna genom Trond Andersen
Vänsterpartiet genom Eia Liljegren Palmaer

Centerpartiet genom Lisbeth Karlsson


Hjälp oss sprida vilka beslut som är på väg att tas och hur de påverkar invånarna i kommunen. Oavsett vad man tycker i frågorna så måste vi få fram våra åsikter till de som tar besluten. Och det väldigt snabbt!

Tycker man att förslagen är bra, skriv varför och skicka in till politikerna och de berörda nämnderna.

Tycker man inte att förslagen är bra, skriv varför och skicka in till politikerna och de berörda nämnderna.

Föräldragruppen för skolutveckling ber om hjälp från alla som berörs. Skriv! Vi hjälper gärna till med sändningslistor och att distribuera skrivelsen.


Skissen över hur nya bygget och skolgården ska komma att se ut. C-hallen och gamla
högstadiet är borta, liksom grusplanen vid LM som istället blir parkering enligt förslag.
Källa: NWT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar