tisdag 19 mars 2013

Debatt: Gör om, gör rätt om bygdeskolorna

I NWT idag publiceras två debattartiklar om skolfrågan i Årjängs kommun. Den ena av dom är den skrivelse som Föräldragruppen för skolutveckling gjort och den andra kommer från partiordförandena för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Årjängs kommun.


Gör om, gör rätt om bygdeskolorna
Vi har visat och kommer att fortsätta visa på det bristande beslutsunderlaget, skriver Weine Johansson, Lars Gustavsson och Stefan Moberg .
På mötet med barn- och utbildningsnämndens (Bun) arbetsutskott den 11 mars togs beslutet att rekommendera nämnden att åter igen besluta lägga ner Blomskogs skola from höstterminen 2013, lägga ner Böns skola from höstterminen 2015 och flytta Töcksfors högstadium from höstterminen 2015. Detta var ett steg tillbaka till den ursprungliga planen sedan knappt ett år tillbaka, dock med lite modifieringar gällande tidpunkterna för allt utom nedläggningen av Blomskogs skola.
När frågan förra gången lämnades över till kommunfullmäktige fick Bun bakläxa och man tvingades ta fram en konsekvensanalys. Denna bristfälliga konsekvensanalys fick i sin tur också bakläxa, denna gång av kommunstyrelsen, och slutade i en ytterst tveksam skolutredning som rekommenderade att samtliga bygdeskolor läggs ner mellan 2013-2016 och att Töcksfors högstadium läggs ner 2013. Till trots för detta återgår man till plan A.
Att Buns ordförande Annika Holmstrand (C) på mötet den 11 mars inte med ett ord nämner att flertalet skolor och många föreningar skickat in egna konsekvensanalyser av eventuella nedläggningar för att försöka påvisa vad ett nedläggningsbeslut leder till för dem, tyder på kraftigt bristande på respekt för dem det berör i första hand.
Detta förslag till beslut har kastat barn och föräldrar mellan förtvivlan, hopp och nu djupaste förtvivlan igen. Ändringen från nedläggning av Smolmarks skola tillbaks till Blomskogs skola motiverar Annika Holmstrand med att barnen i Blomskog är mer förberedda på nedläggning och vi kan inte ta hänsyn till enskilda familjer. Med dessa uttalanden är det hög tid att avgå, Annika Holmstrand! Eller ta ett aktivt val och stig av Socialdemokraternas karusell och återgå till det ni lovade i valet 2010!
Så nu skall ett beslut om nedläggning tas 29 april av kommunfullmäktige, och den rådgivande folkomröstningen i frågan om nedläggning av ovanstående skolor som begärts, väntas hållas 9 juni. Är det fler än vi som tycker att allt i denna fråga görs i fel ordning? Vi har visat och kommer att fortsätta visa på det bristande beslutsunderlaget, att inga besparingar görs och att det skapar en kvalitetssänkning för kommunens barn, både under skoltid och under fritid.
Nej, gör om och gör rätt! Skjut på alla beslut och låt det bli en valfråga 2014 där kommunens invånare får avgöra!
Weine Johansson
Ordförande, Moderaterna i Årjängs kommun
Lars Gustavsson
Ordförande, Folkpartiet i Årjängs kommun
Stefan Moberg
Ordförande, Kristdemokraterna i Årjängs kommun

BUN har alltså, vid flertalet gånger, fått bakläxa på sitt förslag till beslut i frågan om en ny skolorganisation för Årjängs kommun. Första gången av kommunfullmäktige och andra gången av kommunstyrelsen. Att sedan våra och andras konsekvensanalyser inte nämnts vid mötet där BUNs AU lade sitt förslag till beslut är som skrivs ovan "kraftigt bristande på respekt för dem det berör i första hand". Varför väljer de att göra på det viset? KAN de göra på det viset?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar