lördag 23 mars 2013

Skrivelse "Vis barna den respekt de fortjener"

Karen Aasen Pedersen har gjort en skrivelse om det finaste och mest värdefulla vi har. Våra barn.

Vis barna den respekt de fortjener
Jeg er ingen politiker, men jeg har et mye viktigere "jobb": Jeg er mamma!
Mamma til, i mine øyne, verdens fineste Ida. Og som alle andre foreldre rundt omkring så vil jeg at mitt barn skal ha det så bra som mulig. Jeg vil at ho skal være frisk, at ho skal kunne spise seg mett hver dag, at ho skal ha venner, at ho skal kjenne seg trygg og glad både på sin fritid og på skolan, uansett hvilken skole ho går på.

Hver dag når Ida kommer hjem fra skolen, skal ho kjenne at ho har blitt både sett og hørt. Jeg som forelder, må kunne stole på at ho får den hjelp og støtte som behøvs for at ho skal nå sine mål. Vi skal kunne kjenne oss trygge på at ho ikke utsettes for mobbing. Ho skal kjenne trygghet på rastene. Ho skal kjenne seg trygg på skoleveien. Kan vi, jeg og Ida, vite at det blir sånn om det nye forslaget blir vedtatt?? Vil hvert enkelt barn bli sett og hørt hver dag? Vil hvert enkelt barn få den hjelp og støtte som behøvs utifra sine forutsetninger? Og om jeg kjenner engstelse, hva da men andre foreldre, foreldre til barn med särskilda behov. Hva kjenner dem? Hvordan vil de barna klare lengre skolevei, større klasser?? Vil de få den hjelpen de behøver?
 
Så kjære politiker, jeg ber ikke om at du skal endre ditt standpunkt om du er 100 prosent sikker på at nedleggelser av skoler er til barnas beste. Men!! om du er i den minste tvil, så vær ærlig og stå opp og stå for det du mener. Det er derfor du sitter i den stolen du gjør. Dette handler ikke om et torg. Det handler om det fineste og mest verdifulle vi har, nemlig våre barn. De som engang skal overta etter oss. Vis dem den respekten de fortjener.

Vennlig hilsen Karen Aasen Pedersen

Sändningslista för denna skrivelse

Kommunfullmäktige genom Katarina Lundin
Kommunstyrelsen genom Ingemar Rosén
Barn- och utbildningsnämnden genom May Bjerklund
Centerpartiet genom Lisbeth Karlsson
Folkpartiet genom Lars Gustafsson
Kristdemokraterna genom Stefan Moberg
Moderaterna genom Weine Johansson
Nordmarkspartiet genom Bengt Fredriksson
Socialdemokraterna genom Torgny Sjögren
Sverigedemokraterna genom Trond Andersen
Vänsterpartiet genom Eia Liljegren Palmaer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar