lördag 16 mars 2013

Vårt arbete - Vårt fokus

BUN i Årjängs kommun har dragits med underskott i sin verksamhet under ett flertal år. Kommunfullmäktige har därför gett nämnden uppdraget att ta fram ett förslag på en ny skolorganisation. Den 31 januari 2013 överlämnades utredningen som BUN initierat. I samband med detta bildades Föräldragruppen för skolutveckling.

Gruppen består av representanter i form av föräldrar från föräldraföreningar och -grupper i de olika skolorna. Tyvärr har vi ännu ej några representanter med från Svensbyns eller Signebyns skola, men även dessa ska självklart få möjligheten att vara delaktiga i vårt arbete. Eftersom just Svensbyn och Signebyn är de enda skolor som inte direkt berörs av utredningen så har vi hittills valt att prioritera arbetet med de andra skolorna.

Det finns starka viljor inom gruppen att behålla bygdeskolorna, två högstadium samt att ej öka antalet elever på varken Töcksfors skola eller Silbodalskolan (mer än genom normal befolkningsökning/inflyttning) även om åsikterna går isär i vissa frågor. Föräldragruppen för skolutveckling har en klar ståndpunkt i frågan gällande vårens beslut om framtida skolorganisation. I vår skrivelse "Förslag till beslut i kommunfullmäktige 2013-04-29" skriver vi bland annat följande:

  • Inga nedläggningsbeslut före valet 2014
  • Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet på Silbodaskolan
  • Bygg en ny högstadieskola, endast anpassad till Silbodalskolans elever, men planera denna så att det är förberett för ytterligare tillbyggnad, om det blir beslut om en gemensam skola i kommunen efter valet 2014
  • Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet i Töcksfors

Den framtida skolorganisationen har många gånger framställts att enbart gälla bygdeskolornas vara eller icke vara, men den handlar om så mycket mer än så! Vårt arbete - Vårt fokus, ligger på alla skolor i kommunen. Alla elever skall ha samma rättigheter. Samma möjligheter. Fokus på förbättring inom hela kommunen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar