fredag 22 mars 2013

Information, kunskap och ansvar

Man blir dum av att vara arg. Starka känslor tenderar att lägga sig i vägen för förnuftet i så hög grad att det är snudd på omöjligt att ta till sig något annat än det man har för ögonen. Så är det för alla! Att i ilska och frustration lägga över sin onda känsla på andra är mänskligt men - dumt!


Jag kan absolut inte slå mig för bröstet och säga att jag alltid är en lugn och sansad person. Verkligen inte! Att jag med lätthet kan slukas av starka känslor får jag nog tänka på så länge jag lever på jorden. Något jag dock har reflekterat över de senaste åren är att det faktiskt alltid är något skumt med personer som tillåter sig att brisera och leva ut i alla möjliga sammanhang - även om de i sak kan ha rätt! 

En annan sak som har slagit mig är hur märkligt rationell och förnuftig man kan bli om man vet att man måste. Plötsligt kan prestigen släppas, skygglapparna tas av och verkligheten granskas i mycket högre grad. Tyvärr brukar man ha en hel del att reda upp vid det laget eftersom man har valt att bortse ifrån de signaler som pekar på att något inte står rätt till. Det kan vara hyfsat obehagligt!

Som bekant är finns det många sanningar och vad som är sant om framtiden för varje person är nog ganska intimt förbundet med både rädslor och förhoppningar.Detta gäller även för grupper i samhället. Här i Årjäng läser vi tabeller som pekar på att befolkningsantalet kommer att minska och med utgångspunkt ifrån det tar vi beslut. Vi tar beslut kring ett antagande om framtiden. På denna grund vilar nedläggningshoten av skolorna.

I fjol lade arbetsmiljöverket fram en rapport; "Hur ser arbetslivet ut år 2020?" och där gör man inte alls samma typ av antagande. Man tror inte alls att glesbygden kommer att avfolkas - tvärtom! Redan 2020 tror man att människor kommer att välja bort trängseln i städerna och välja den vackra miljön och de billigare bostäderna på landet istället. Jobba kommer man nämligen kunna göra hemifrån med den nya teknikens hjälp. Vidare tror man på allvar att konsumtion kommer att handla om något helt annat än idag. Vi kommer inte kunna masskonsumera, däremot kommer vi vara noga med att det vi köper är hållbart och har en hög kvalitét. Nätverk och personliga kontakter kommer att bli viktigare.

Detta är också ett antagande om framtiden! Men man får förmoda att rapporten blev till för att vara rådgivande åt de som styr vårt land. Vore det inte rimligt att detta antagande om framtiden skulle kunna duga åt oss i Årjäng också.

Förändringarna kommer att ske mycket snabbt och den som är mest lyhörd och alert kommer kunna få ut mest av dem. Ett gott självförtroende och en hel del mod är nog också bra att ha. Allt detta kräver kunskap och att man är korrekt informerad. Varje person måste också ta sitt ansvar och ta reda på vilken verklighet man tror på utifrån den information som finns att tillgå. Det går också bra att skaffa sig information på egen hand.

Det är bekvämt att skvallra, vara arg och sprida rykten istället för att göra sig besväret att skaffa sig en egen tolkning av läget. Då blir man vit och de andra svarta och elaka."Vår skola svartmålas" morrar man på alla de skolor som berörs (vilket innebär alla skolor i kommunen). Vilket slöseri på kraft och energi! Den samhälleliga analysen måste in på arenan och göra oss lite mera sakliga och grå. Annars riskerar vi att skada barnen som börjar skolan i höst. Om vi fördjupar oss ytterligare i vilka konsekvenser omorganisationen får på ont och gott kan vi hantera förändringarna med den varsamhet som krävs för att det ska gå kommunen och barnen väl. Allt annat vore - dumt!

Caroline L Blomstrand

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar