måndag 18 mars 2013

Tidplan för den politiska processen

"Om förändringar i skolorganisationen skall kunna göras inför hösten 2013 för att något mildra risken för underskott behöver kommunfullmäktige fatta sitt beslut absolut senast i april 2013." Så skriver Jörgen Stenbratt i "Skolutredning Årjängs kommun 2013-01-31". Därefter redovisas tidplanen i sin helhet.

Tidplan för den politiska processen


Tidplanen för den politiska processen är pressad, mycket pressad. Vem vinner på det? Vem vinner på att beslut riskeras tas på otillräckliga grunder? Hur lång tid är relevant att genomföra en skolutredning på? JörgenStenbratt fick 1 månad på sig. Den skolutredning som gjordes i kommunen 2004tog 11 månader.

De flesta eleverna, cirka 720 av 940 elever, går på skolor där det råder stora brister 
när det gäller den fysiska arbetsmiljön.

På grund av den pressade tidplanen finns inte utrymme för utredning av varken utförliga siffror som visar den ekonomiska aspekten, klassrummens möjlighet att ta emot fler elever, den ökade arbetsbelastningen för lärare och resurser, arbetsmiljön för såväl personal som elever, gymnastiksalarnas kapacitet, skolbarnomsorgen (fritids), skolskjutsarna, utemiljön mm mm. Trots detta skall ett beslut om framtida skolorganisation tas redan i vår. Jörgen Stenbratt skriver i sin utredning att "De flesta eleverna, cirka 720 av 940 elever, går på skolor där det råder stora brister när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Töcksfors och Silbodalskolans LM kännetecknas av otillräckliga lokalytor och mycket trångt. Silbodalskolans LM har dessutom otidsenliga lokaler och saknar utrymmen för nya funktioner".

Varför tas inte besluten i rätt ordning? Varför vidtas inte åtgärder på Töcksfors skola och Silbodalskolan innan en eventuell omflyttning av elever genomförs? 
Hur kan det vara rimligt att försämra situationen för eleverna?

Varför har man satt en så orimlig tidplan? Ekonomi. Självklart är det på grund av ekonomin och det är ju även det som Jörgen Stenbratt har haft som utgångspunkt i sin utredning. "Om förändringar i skolorganisationen skall kunna göras inför hösten 2013 för att något mildra risken för underskott behöver kommunfullmäktige fatta sitt beslut absolut senast i april 2013." BUN har haft ett underskott sedan många år tillbaks. 20-25 miljoner i underskott sedan 2008. Varför har inte åtgärder vidtagits innan? Varför ska beslutet tas på så kort tid att nödvändiga utredningar inte hinns med? Varför tas inte besluten i rätt ordning? Varför vidtas inte åtgärder på Töcksfors skola och Silbodalskolan innan en eventuell omflyttning av elever genomförs? Hur kan det vara rimligt att försämra situationen för eleverna? Varför ska barnen behöva betala för att BUN inte tillhandahålls en rimlig tidplan med utrymme för en tillräcklig och korrekt utredning.

Skamligt och respektlöst. Mycket skamligt och respektlöst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar